Celkem nalezeno 2432 dokumentů. (1. strana, celkem 163 stran)

KódReferenceNázevStav
12977/19COM(2019) 467 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2019Navrženo k projednání
12972/19COM(2019) 477 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2021, výše příspěvku na rok 2020, první splátky na rok 2020 a orientační nezávazné prognózy očekávaných objemů ročních příspěvků na roky 2022 a 2023Navrženo k projednání
12950/19COM(2019) 463 finalReport from the Commission to the Council - 2019 report on the economic and social situation of Gozo (Malta) - Zpráva Komise Radě - Zpráva o hospodářské a sociální situaci ostrova Gozo (Malta) za rok 2019Navrženo k projednání
12906/19COM(2019) 464 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravyNavrženo k projednání
12905/19COM(2019) 453 finalNávrh nařízení Rady, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém mořiNavrženo k projednání
12900/19COM(2019) 454 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřených ionizujícím zářením v letech 2016-2017Navrženo k projednání
12850/19COM(2019) 449 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu o činnosti a konzultacích koordinační skupiny proti mučení uvedené v článku 31 nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestáníNavrženo k projednání
12777/19COM(2019) 442 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie – EGF/2019/001 BE/CarrefourNavrženo k projednání
12776/19COM(2019) 439 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014 ze dne 15. května 2014 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravkůNavrženo k projednání
12759/19COM(2019) 420 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem o předávání a používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) za účelem prevence terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a boje proti nimNavrženo k projednání
12747/19COM(2019) 441 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské uniiNavrženo k projednání
12745/19COM(2019) 440 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské uniiNavrženo k projednání
12705/19COM(2019) 446 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období nejvýše jednoho rokuNavrženo k projednání
12704/19COM(2019) 448 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019.Navrženo k projednání
12703/19COM(2019) 447 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)