Celkem nalezeno 1353 dokumentů. (1. strana, celkem 91 stran)

KódReferenceNázevStav
10454/19COM(2019) 281 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Seychelskou republikou a protokolu k této dohoděNavrženo k projednání
10453/19COM(2019) 279 finalSdělení Komise - Prohloubení evropské hospodářské a měnové unie: zhodnocení čtyři roky po zprávě pěti předsedů - Příspěvek Evropské komise k eurosummitu dne 21. června 2019Navrženo k projednání
10444/19COM(2019) 280 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Senegalskou republikouNavrženo k projednání
10443/19COM(2019) 277 finalSdělení Komise Radě v souladu s článkem 395 směrnice Rady 2006/112/ESNavrženo k projednání
10400/19COM(2019) 271 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o překážkách obchodu a investic: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018Navrženo k projednání
10372/19JOIN(2019) 12 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o provádění akčního plánu proti dezinformacímNavrženo k projednání
10362/19COM(2019) 275 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
10347/19COM(2019) 208 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidlaNavrženo k projednání
10338/19COM(2019) 295 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Plán na dosažení dohody o dlouhodobém rozpočtu Unie na období 2021-2027: příspěvek Evropské komise k zasedání Evropské rady ve dnech 20. a 21. června 2019Navrženo k projednání
10313/19COM(2019) 276 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Aktuální stav příprav alternativních opatření týkajících se vystoupení Spojeného království z Evropské unieNavrženo k projednání
10293/19COM(2019) 252 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2020 - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění zálohových plateb v souhrnném rozpočtu Unie pro rok 2020Navrženo k projednání
10292/19COM(2019) 251 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení pokračujících výzev migrace, přílivu uprchlíků a bezpečnostních hrozebNavrženo k projednání
10275/19COM(2019) 272 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod ustaveném Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu dodatků 2-C-2 a 2-C-3 přílohy 2-C dohodyNavrženo k projednání
10274/19COM(2019) 268 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhéNavrženo k projednání
10272/19COM(2019) 267 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhéNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)