Celkem nalezeno 1149 dokumentů. (5. strana, celkem 77 stran)

KódReferenceNázevStav
 7328/19COM(2019) 122 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Dvoustranném dozorčím výboru v rámci Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví, pokud jde o doplnění přílohy 4 dohodyNavrženo k projednání
 7323/19COM(2019) 121 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Dvoustranném dozorčím výboru v rámci Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví, pokud jde o doplnění přílohy 3 dohodyNavrženo k projednání
 7321/19COM(2019) 102 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, a kterým se zrušuje rozhodnutí 9449/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7320/19COM(2019) 101 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Komisi pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 10124/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7296/19COM(2019) 126 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraciNavrženo k projednání
 7271/19COM(2019) 125 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany UnieNavrženo k projednání
 7233/19COM(2019) 104 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku, a kterým se zrušuje rozhodnutí 9451/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7229/19COM(2019) 103 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace na zachování lososa v severním Atlantském oceánu (NASCO), a kterým se zrušuje rozhodnutí 9450/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7224/19COM(2019) 99 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku, a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 10127/14Navrženo k projednání
 7218/19COM(2019) 98 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro tuňáky Indického oceánu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 9398/1/14 REV 1Navrženo k projednání
 7217/19COM(2019) 97 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří, a o zrušení rozhodnutí 9784/17Navrženo k projednání
 7214/19COM(2019) 96 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci zasedání smluvních stran Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu, a o zrušení rozhodnutí 9767/17Navrženo k projednání
 7189/19COM(2019) 118 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 ze dne 7. února 2018 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států americkýchNavrženo k projednání
 7128/19COM(2019) 190 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění akčního plánu pro oběhové hospodářstvíNavrženo k projednání
 7072/19COM(2019) 124 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světové celní organizace v souvislosti s harmonizovaným systémemNavrženo k projednání

<<123456789>>ISP (příhlásit)