Celkem nalezeno 1494 dokumentů. (5. strana, celkem 100 stran)

KódReferenceNázevStav
13433/19COM(2019) 484 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zárukách krytých souhrnným rozpočtem - stav k 31. prosinci 2018 
13425/19COM(2019) 468 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků 
13402/19COM(2019) 545 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 39. zasedání výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice státůVzato na vědomí bez projednávání
13396/19COM(2019) 497 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o ověření plného uplatňování schengenského acquis Chorvatskem 
13390/19COM(2019) 495 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o třetím každoročním přezkumu fungování štítu EU-USA na ochranu soukromíVzato na vědomí bez projednávání
13389/19COM(2019) 491 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu a protokolu mezi Evropskou unií a vládou Dánska a místní vládou GrónskaVzato na vědomí bez projednávání
13383/19COM(2019) 499 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřováníVzato na vědomí bez projednávání
13382/19COM(2019) 498 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřováníVzato na vědomí bez projednávání
13367/19COM(2019) 485 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenstvíVzato na vědomí bez projednávání
13281/19COM(2019) 496 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci ŘeckuVzato na vědomí bez projednávání
13264/19JOIN(2019) 18 finalSpolečný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve východním StředomoříVzato na vědomí bez projednávání
13256/19COM(2019) 474 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou uniíVzato na vědomí bez projednávání
13255/19COM(2019) 473 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou uniíVzato na vědomí bez projednávání
13254/19COM(2019) 475 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou uniíVzato na vědomí bez projednávání
13249/19COM(2019) 481 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraciVzato na vědomí bez projednávání

<<123456789>>ISP (příhlásit)