Dokument EU 8461/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení pokroku, jehož členské státy dosáhly při plnění svých vnitrostátních cílů energetické účinnosti pro rok 2020 a při provádění směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU, požadované podle čl. 24 odst. 3 této směrnice (2018)
/kód dokumentu 8461/19, COM(2019) 224 final/ISP (příhlásit)