Dokument EU 8408/19

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním používání protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
/kód dokumentu 8408/19, COM(2019) 172 final/ISP (příhlásit)