Dokument EU 8407/19

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
/kód dokumentu 8407/19, COM(2019) 171 final/ISP (příhlásit)