Dokument EU 8304/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy na ochranu lososů v severním Atlantiku, pokud jde o žádost o přistoupení k uvedené úmluvě, kterou předložilo Spojené království
/kód dokumentu 8304/19, COM(2019) 184 final/ISP (příhlásit)