Dokument EU 7876/19

Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zlepšování mezinárodní správy oceánů – dva roky pokroku
/kód dokumentu 7876/19, JOIN(2019) 4 final/ISP (příhlásit)