Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
341/2005Zákon o veřejných výzkumných institucích2
348/2005Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů1
378/2005Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)1
381/2005Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
412/2005Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1
413/2005Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti2
79/2006Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
108/2006Zákon o sociálních službách2
110/2006Zákon o životním a existenčním minimu4
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi2
115/2006Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů2
137/2006Zákon o veřejných zakázkách1
139/2006Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)1
159/2006Zákon o střetu zájmů2
182/2006Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)3
183/2006Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)2
187/2006Zákon o nemocenském pojištění7
221/2006Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)1
262/2006Zákon zákoník práce5
322/2006Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících1

<<5678910111213>>ISP (příhlásit)