Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
226/2013Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh1
240/2013Zákon o investičních společnostech a investičních fondech2
277/2013Zákon o směnárenské činnosti3
292/2013Zákon o zvláštních řízeních soudních2
300/2013Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)1
304/2013Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob3
307/2013Zákon o povinném značení lihu1
311/2013Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů2
312/2013Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
340/2013Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí4
64/2014Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu1
181/2014Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)3
234/2014Zákon o státní službě7
250/2014Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě1
261/2014Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu1
268/2014Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů1
123/2015Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti1
131/2015Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
158/2015Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát1
224/2015Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)1

<<26272829303132>>ISP (příhlásit)