Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích13
40/2009Zákon trestní zákoník11
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)8
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)8
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů8
89/2012Zákon občanský zákoník8
99/1963Občanský soudní řád7
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů7
187/2006Zákon o nemocenském pojištění7
131/2000Zákon o hlavním městě Praze6
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)6
1/1993Ústava České republiky5
117/1995Zákon o státní sociální podpoře5
155/1995Zákon o důchodovém pojištění5
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)5
150/2002Zákon soudní řád správní5
435/2004Zákon o zaměstnanosti5
183/2006Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)5
166/1993Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu4
266/1994Zákon o dráhách4

12345>>ISP (příhlásit)