Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích31
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů24
40/2009Zákon trestní zákoník20
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)16
99/1963Občanský soudní řád15
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů15
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)13
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)13
187/2006Zákon o nemocenském pojištění13
262/2006Zákon zákoník práce13
89/2012Zákon občanský zákoník13
1/1993Ústava České republiky12
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů12
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty12
117/1995Zákon o státní sociální podpoře11
155/1995Zákon o důchodovém pojištění11
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení10
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)10
131/2000Zákon o hlavním městě Praze10
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi10

12345>>ISP (příhlásit)