Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
40/2009Zákon trestní zákoník11
99/1963Občanský soudní řád9
634/2004Zákon o správních poplatcích9
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů8
1/1993Ústava České republiky8
90/1995Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny8
187/2006Zákon o nemocenském pojištění7
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)6
117/1995Zákon o státní sociální podpoře6
372/2011Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)6
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)5
359/1999Zákon o sociálně-právní ochraně dětí5
435/2004Zákon o zaměstnanosti5
262/2006Zákon zákoník práce5
89/2012Zákon občanský zákoník5
112/2016Zákon o evidenci tržeb5
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení4
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4
182/1993Zákon o Ústavním soudu4
155/1995Zákon o důchodovém pojištění4

12345>>ISP (příhlásit)