291. Ferdinand I. nařizuje stavům kraje žateckého, aby na den sv. Barbory na místě do Kutné Hory, kamž prvotně sněm položen byl, do Prahy na zámek k sněmu najíti se dali.

V LINCI 1541, v pondělí po sv. Martině (14. listopadu). Opis v archivu města Kutné Hory.

Ferdinand z boží milosti římský, uherský, český král, infant v Hispanii, arcikníže rakúské a markrabie moravský etc.

Urozeným, statečným, slovutným a opatrným pánuom, rytířuom, vladykám a městuom i jiným všem obyvateluom a poddaným našim ze všech stavuov kraje žateckého, věrným milým, milost naši královskú a všecko dobré vzkazujem.

Věrní milí! Jakož Vás předešlé naše rozepsání a sněmu obecního na Hory Kutny ke dni svaté panny Barbory položení a z kterých příčin jsme to učiniti ráčili, tak jakž listové naši obsélací šíř v sobě zavírají, tajno není, i poněvadž z toho sešlo, znajíc my potřebu býti, z hodných a dostatečných příčin ráčili sme úmysl náš, co se na Horách Kutnách sněmu držení a položení dotýče, změniti a ten do Prahy převésti: protož Vám to oznamujem poroučejíc, abyste na den svaté panny Barbory všickni, ničímž se nevymlouvajíce, do Prahy přijeli a hned na zajtřie tím ranněji na hradě pražském na paláci u nás k předložení a jednání sněmovnímu se najíti dali; než při jiném se tak, jakž jsme Vám v předešlých sněmovních listech napsati a poručiti ráčili, zachovajte, jinače nečiníc.

Dán v Linci v pondělí po sv. Martině léta 1541 a království našich římského jedenáctého, uherského patnáctého a českého šestnáctého.
Přihlásit/registrovat se do ISP