280. Odpověď úředníků a soudců zemských poslům královským na sněm český vyslaným daná.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Odpověď od úředníkův, soudci zemských, rad J. Kr. M. a relatorův k předešlému sněmu z stavu rytířského, krom tří osob z těchž relatorův, poslům od J. Kr. M. vyslaným daná.

V. M. páni poslové od J. Kr. M., pána našeho nejmilejšího, na tento sněm vyslaní! Na V. M. řeč a žádost tuto sepsanou odpověď dáváme: že my podle instrukcí od J. Kr. M. dané V. M. rádi bychme jednali, sněmem předešlým nic se nezastírajíc, neb čemuž sme jednou svolili a na to i relatorové sme byli, proti tomu na odpor nic nejsme, ale poněvadž jiní páni přátelé naši k jednání jsou přistoupiti nechtěli, léčby předešlý sněm vymazán byl, námi jest v tom, Bůh dá, nic nesešlo, že jest tento sněm tak beze všeho jednání rozpuštín. Protož V. M. za to prosíme, že nás při J. Kr. M. omluvná míti ráčíte, ač jestliže by nás kdo při J. Kr. M. jak jinač vykládal.
Přihlásit/registrovat se do ISP