(13.30 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně říká, že to během jedné minuty stihnu. Obávám se, že během jedné minuty skutečně nedokážu říct důvody, které mě povedou k tomu, abych navrhl zamítnutí zákona do třetího čtení jako celku. Rád bych to tady zdůvodnil. Nechtěl bych to říct takhle jednou větou. Proto mi dovolte, abych řekl aspoň, že máme s tímto zákonem tři základní problémy.

Zaprvé ten základní problém je, že de facto pod rouškou ochrany spotřebitele... (Odmlka pro velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, rozumím vám. Požádal bych sněmovnu o klid. A je tedy 13.30 hodin, takže projednávání tohoto bodu již nestihneme. Já ho přeruším, protože v tuto chvíli máme pevně zařazený bod. Požádám vás, abyste neodcházeli ze sálu, protože nás ještě čeká hlasování.

Před otevřením dalších bodů mě požádal o vystoupení s přednostním právem pan předseda Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádal jménem poslaneckého klubu SPD (o přestávku) na poradu klubu poslanců SPD z důvodu, že dnes bylo ráno změněno jednání, které jsme neiniciovali, hlasovali jsme proti a musíme se poradit. Moc vám děkuji. (Reakce v sále ohledně délky přestávky.) Do konce dnešního jednacího dne, čili do 14.00.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čili do 21 hodin, protože jednací den končí ve 21 hodin. Prosím, abyste upřesnil svůj návrh. A ještě se mi hlásí pan předseda Michálek.

 

Poslanec Radim Fiala: My máme možnost dávat přestávky jenom dvě hodiny, tak maximálně dvě hodiny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Děkuji. Pan předseda Michálek se ještě hlásil s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem trošku překvapen postojem SPD, že chce končit 30 minut před koncem pracovní doby. Ale jestli potřebují čas na to, aby se poradili, tak to samozřejmě respektuji a ta volba proběhne na příští schůzi, předpokládám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Je tady žádost o přestávku, která poněkud nabourává to, co bylo domluveno. Teď nevím, jestli mám svolat poradu předsedů klubů, nebo jestli někdo tedy navrhne vyřazení zbývajících bodů. Pan předseda Fiala? Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuju vaším prostřednictvím předsedovi Pirátů, předsedovi klubu Pirátů, který chápe naše rozhodnutí. Je to opravdu věc strategie. Nicméně, vážený pane předsedající, zdvořile mi dovolte, abych navrhl vyřazení všech zbývajících bodů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Děkuji. Máme zde návrh na vyřazení všech zbývajících neprojednaných bodů z pořadu této schůze. Myslím, že ten návrh je jasný. Svolám ještě kolegy do sálu. Žádost o odhlášení v tuto chvíli nevidím. Vidím, takže vás odhlásím. Ještě jednou svolám kolegy do sálu. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Budeme hlasovat o vyřazení všech zbývajících bodů. Počkám, až se nám počet přihlášených ustálí. Ano, vypadá to, že jsou všichni přihlášeni, co jsou přítomni.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro vyřazení všech zbývajících bodů z pořadu. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 230 je přihlášeno 133 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 36. Návrh byl schválen. Tím jsme vyřadili všechny body z pořadu této schůze.

 

Než přeruším schůzi, seznámím vás ještě s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Špičák od 13 hodin do 14.30 z důvodů nemoci a pan poslanec Výborný mezi 13.00 a 13.30 z důvodu pracovního jednání. Tyto omluvy jsem nečetl, protože jsem chtěl dát prostor projednávaným bodům. A to je skutečně v tuto chvíli vše, protože nám již nezbývá nic na pořadu schůze.

Děkuji vám za účast a přeji vám příjemný zbytek dne. Sněmovna bude příště jednat od úterý 15. října. Děkuji vám a přeji ještě jednou pěkný den. A pro úplnost, končím 34. schůzi Poslanecké sněmovny, protože jsme projednali vše.

 

(Schůze skončila ve 13.35 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP