(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Nyní mám tady jednu faktickou poznámku, a to je pan poslanec Jakub Michálek, takže předseda klubu Pirátů. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jakub Michálek: Jenom krátká prosba. Prosím, nezpochybňujme vyjádření libovolných stavovských organizací se vyjadřovat veřejně a prezentovat svoje názory. Já některé stavovské organizace nemusím. Na druhou stranu tady v tom projevu zaznělo, že je zpochybňováno oprávnění Unie státních zástupců vyjadřovat se k takto zásadní změně zákona o státním zastupitelství. Unie státních zástupců podle toho, co jsem si našel na internetu, je také dobrovolný stavovský a soukromý spolek. A samozřejmě se jako každá jiná soukromá instituce může vyjadřovat k takto důležitým záležitostem veřejného zájmu. Myslím si, že tato část projevu odpovídala spíše právní úpravě, která platila před třiceti lety.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní záhy naskočily další faktické. Takže pan poslanec Grospič a připraví se pan poslanec Pražák. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vaším prostřednictvím, pane předsedající, na svého předřečníka bych chtěl říci, že mám pocit, že právě oni tou svou změnou evokují situaci, která tady nejenže byla před třiceti lety, která tady možná byla někde, když se lámal osud Rakouska-Uherska a rodila se nová Československá republika.

Ale já jsem nezpochybnil vyjádření Unie státních zástupců k novelizaci zákona o státním zastupitelství. Já jsem zpochybnil právoplatnost jejich vyjadřování k průběhu trestního stíhání a zastavení trestního stíhání Andreje Babiše a k výrokům směřujícím na kompatibilitu úřadu, zastávání úřadu prezidenta. A to si myslím, že je porušení stavovské cti a úkolů této organizace. Toho by si státní zástupci, kteří jsou členy této instituce, měli primárně být vědomi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní nemáme žádné přihlášky na faktickou poznámku. Pan poslanec Pražák stáhl. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy, proto se rozhlédnu po sále, zdali je nějaký zájem ještě vystoupit. Nikoho nevidím, takže já, pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se na případná závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem. Pan poslanec Výborný nemáte zájem. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já zagonguji. Svolám poslance do jednacího sálu.

Jenom nahlásím, že pan poslanec Julius Špičák má náhradní kartu číslo 15.

Takže prosím zpravodaje garančního výboru pana poslance Marka Výborného, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Je tady zájem o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Chvilku čeká.) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vládo, dámy a pánové, ta procedura nebude nijak složitá. Ústavněprávní výbor doporučuje hlasovat v tomto pořadí: Nejprve pozměňovací návrhy pod písm. A1 až A3, a to společně jedním hlasováním. Následně pozměňovací návrh B. Pokud bude pozměňovací návrh pod písm. B schválen, stává se nehlasovatelným pozměňovací návrh A4. Následně by se hlasoval návrh pod písm. C. A následně návrh zákona jako celek. Žádné legislativně technické další návrhy nebyly zaznamenány, čili není potřeba o nich hlasovat v bodě jedna.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Takže já dám hlasovat o proceduře.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 224 přihlášeno 159 poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Nyní budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 až A3, tak jak je přijal na svém zasedání 3. dubna garanční ústavněprávní výbor. Jenom pro upřesnění, jedná se o tři pozměňovací návrhy. Jednak tedy, že pro účely zákona o základních registrech se zřizovaný Úřad evropského veřejného žalobce považuje za orgán veřejné moci. Dále o způsobilosti státního zástupce vykonávat svou funkci. A třetí část se týká zákona o mezinárodně justiční spolupráci ve věcech trestních, mimo jiné také sdílení majetku a právě těch věcí, které upravují v tomto zákoně i postavení evropského veřejného žalobce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já jsem se chtěl zeptat techniků, jestli to hlasovací zařízení pana poslance Pražáka je v pořádku, protože mi tady opakovaně naskakuje faktická poznámka, že pan Pražák mi tady opakovaně hlásí, že žádnou nepodával. Takže pan poslanec je schopen hlasovat z jiného místa, chápu to dobře? (Poslanec Pražák ukazuje, že ne.) Ne. Dobře. Takže z důvodu toho, že se nám porouchalo hlasovací zařízení pana poslance Pražáka, tak patnáct minut pauza na základě žádosti tedy techniků. (Námitky z pléna. Nesouhlasí.)

Vyžádali si patnáct minut. My se tady sejdeme ve 12.41. (Poslanci namítají, aby si pan poslanec Pražák přesedl jinam.) Ono to nejde, protože pan Pražák se nemůže odhlásit z toho zařízení z technických důvodů, takže se nemůže přihlásit jinam. To je také ten technický problém, který tam dneska aktuálně je. Takže patnáct minut pauza. Sejdeme se, jestli správně počítám ve 12.41. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 12.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP