(12.00 hodin)
(pokračuje Valachová)

Moje názory na nestrannost a nezávislost státního zastupitelství jsou všeobecně známy, jsou konzistentní asi 20 let, takže je těžko předpokládat, že bych je hodlala měnit. To, že korektně chci vyjednávat a chci většinu v Poslanecké sněmovně, to je spíš projev určité míry zkušenosti a státotvornosti než naopak.

Co se týká protikorupční rady, tak ano, předsedá jí předseda vlády, ale já se v tomto ohledu, a myslím si, že jsem vždycky důvěřovala policii, státnímu zástupci z hlediska jakékoli fáze řízení ohledně trestního stíhání Andreje Babiše, tak v tuto chvíli se ohrazuji, protože v tuto chvíli je trestní stíhání pravomocně zastaveno. A rovnost před zákonem v tuto chvíli samozřejmě platí i pro premiéra.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kohoutek s faktickou poznámkou. Pak jsou s faktickými poznámkami přihlášeni pan předseda Kalousek, pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Dobrý den, víceméně kolegyně Valachová to už řekla. Trestní stíhání premiéra bylo pravomocně zastaveno. Já chci jenom říct, že se děsím doby, kdy bychom měli mít ministra spravedlnosti, který nebude respektovat právní stát. A jestliže je trestní stíhání pravomocně zastaveno, tak ani na půdě Poslanecké sněmovny si potenciální stínový ministr spravedlnosti nemůže dovolit říkat o někom, že je trestně stíhaný, za situace, kdy toto trestní stíhání bylo pravomocně zastaveno. Bůh nás chraň! Děkuji. (Potlesk části poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne a po vás vyzývám k faktické poznámce pana poslance Dominika Feriho. Prosím, máte slovo. Vaše dvě minuty, pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já už jsem to tady zmiňoval: co nám zbývá jiného, než čekat na ten vládní návrh. S tím se prostě nedá nic dělat. Ale co bych rád - vzhledem k tomu, že jsme v opozici, musíme počkat na vládu (nesrozumitelné) tady v té věci. Ale co bych rád slyšel od ministryně nebo od zástupců poslaneckých klubů vládních, tak je určitá garance toho, že to budeme projednávat všechno dohromady. To přece není nic proti ničemu mít to ve sloučené rozpravě, projednávat to. Paní ministryně tady říká - můžeme. Když to řekne na mikrofon, budu naprosto spokojen. A když to budeme projednávat, můžeme snáz dojít ke kompromisu a můžeme se o těch věcech detailně bavit. A klíčová je ta důvěryhodnost, jak bude působit, když se tady na sílu protlačí vládní návrh bez toho, aby bylo dopřáno sluchu opozici, senátorům a občanské veřejnosti. To znamená, když tady paní ministryně vystoupí a řekne ano, nebudeme jako všechny ostatní opoziční návrhy, tady nám leží návrhy rok a půl už, nebudeme to tady nechávat ležet ladem skladem, projednáme to dohromady, tak vám snad i zatleskáme. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní se vrátíme do obecné rozpravy v tom smyslu, že tady nemám další faktickou poznámku, takže s přednostním právem pan poslanec Farský. Prosím. A připraví se pan poslanec Grospič. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jedním ze základních předpokladů fungujícího právního státu a demokracie je důvěra ve spravedlnost. V to, že když se jako ten slabší v konfliktu dostanete do nějakých problémů, tak se dočkáte spravedlnosti. Může to trvat déle, může to trvat kratší dobu, ale k té spravedlnosti se dopracujete.

My jsme ve speciální situaci v České republice, a pořád v ní jsme, přestože trestní stíhání premiéra bylo zastaveno, tak od chvíle, kdy se premiérem stal trestně stíhaný člověk, který zprostředkovaně přes Ministerstvo vnitra má pod sebou policii, přes Ministerstvo spravedlnosti má pod sebou státní zástupce, tak prostě důvěra ve spravedlnost je v ohrožení a je oslabena. A bylo to od první chvíle jasné, že to dopadnout dobře nemůže. Protože v případě zastavení, ukončení, osvobození si část občanů bude myslet, že se ke spravedlnosti prostě nedostane ten, který je dostatečně silný, dokáže včas vyměnit klíčové lidi a v podstatě si tu svoji svobodu nějakým způsobem vynutí na systému. V případě odsouzení, kdyby premiér byl odsouzen, mohli bychom naprosto počítat s tím, a zaslechli jsme to už dopředu, že bude říkat, že si jde koupit trestní stíhání, že jsou všichni zkorumpovaní a že nerespektuje výsledek soudu a práce orgánů činných v trestním řízení.

Ať by to dopadlo zastavením v případě premiéra, nebo odsouzením, vždycky by to pro českou společnost znamenalo, že její velká část bude v tu chvíli přesvědčena o tom, že spravedlnost v České republice nefunguje. To byl prostě nevyhnutelný závěr od prvního momentu, kdy se premiérem stal trestně stíhaný člověk. To je také důvod, proč jsme nechtěli, aby jím byl. A to byl také důvod, proč jsme pana premiéra přesvědčovali, ať to nedělá. Že prostě ve výsledku uškodí společnosti. A říkali jsme mu, vždyť vy jste to sami moc dobře věděli, vždyť jste i ve vlastním kodexu měli, že pouhé sdělení obvinění znamená, že budete vyloučeni ze strany, z hnutí ANO a že přijdete o všechny funkce. Moc dobře jste to ještě v roce 2015, 2016 věděli, ale včas jste to zrušili, aby se takový člověk mohl stát premiérem.

Tento krok a pozměňovací návrh pana Michálka pod písmenem C má ambici a nese v sobě posílení důvěry ve spravedlnost. Protože státní zástupce, nejvyšší státní zástupce, nebude jednoduše odvolatelný na každém jednání vlády bez uvedení důvodu. Nebude v té velice složité situaci, která pak narušuje jakoukoli důvěru v jeho finální rozhodnutí. Ne u mě, já ho respektuji, stejně jako naprosto respektuji zastavení trestního stíhání premiéra. Beru ho a respektuji právě proto, že mám velký respekt ke spravedlnosti, a ty politické půtky, které tady vedeme, jsou pro mě zlomkem proti tomu, jak si přeji, aby tento stát fungoval, aby fungoval spravedlivě a aby ve spravedlnost byla důvěra.

Ale v tuto chvíli máme výjimečnou možnost důvěru v právní stát posílit. A není důvod, proč to písmeno C dneska neschválit. Jednali jsme o něm ve výboru, byl diskutován, neslyšeli jsme námitky k jeho obsahu. Slyšeli jsme o tom, že je to přílepek, což pravda není, slyšeli jsme o tom, že je potřeba spěchat, což také pravda úplně není, a určitě se to tím nijak nezpomalí, když to dneska budeme schválit.

Za klub STAN tedy říkám, že naše hlasy s chutí k pozměňovacímu návrhu pana Michálka připojíme. Právě ze základního důvodu, že chceme, aby důvěra ve spravedlnost v této zemi byla posílena. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou vyzývám poslance Pavla Růžičku, aby se vyjádřil. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já se musím ohradit, protože pan poslanec Farský tady lže. Lže před Sněmovnou. Prosím vás, etický kodex hnutí ANO se měnil kvůli mně. Podívejte se na mě! Kvůli mně. Tak abych mohl kandidovat do Poslanecké sněmovny. Takže ne kvůli panu premiérovi, ale kvůli mně. Jsem jediný poslanec, kterého Poslanecká sněmovna nevydala. A v průběhu mého poslaneckého mandátu na mě státní zástupkyně trestní stíhání zastavila.

Takže pane poslanče Farský prostřednictvím pana předsedajícího, nelžete Poslanecké sněmovně! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní další faktickou poznámku pan poslanec Jiří Mihola, zatím poslední faktická. Pan poslanec Jiří Mihola mi naskočil. (Poslanec Farský si spletl tlačítko.) Vy jste to zmáčkl omylem? Aha, takže to byl omyl, ale teda pane poslanče, neměl byste mačkat tlačítka jiných poslanců!

Chcete se vyjádřit? Tak prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji, lehce to vysvětlím. Já sedím u stolku, do kterého si pan kolega Mihola zatlačil svoji kartu a já jsem, sedě u toho stolku, ji namáčknul. Je to chyba, přiznávám, jednoznačně. A nemůžu ho teď odvolat, nemůžu to udělat jinak, než se to pokusit vysvětlit. Já mám kartičku u vedlejšího stolku. Samozřejmě se za to omlouvám a doufám, že slovo i tak dostanu. Děkuji.

Já jsem jenom zmiňoval ten kodex, který si nedokážu přesně vybavit, kdy byl změněn, ale prostě ve volbách byl propagován jako ten, že ve chvíli, kdy bude kterýkoli ze členů hnutí ANO obviněn, vyšetřován, obviněn, tak v tu chvíli přichází o členství v hnutí ANO a všechny funkce. A to z kodexu hnutí ANO zmizelo a takový člověk byl navržen hnutím ANO na premiéra. To je pro mě ten rozpor, který jsem zmiňoval, ale můžeme se vrátit prosím k té podstatě, k důvěře ve spravedlnost. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP