(11.50 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Prostřednictvím pana předsedajícího se obávám, že pan poslanec Volný vychází z jaksi pochybených východisek. Totiž on slučuje Evropskou unii a občany Evropské unie. Evropská unie nám skutečně něco dává, dává i z našeho, protože do rozpočtu Evropské unie přispíváme, ale co si za to bere, no tak to si berou právě ti investoři, občané Evropské unie, ať už fyzické, nebo právnické osoby. A pakliže byste chtěl, aby nám nic nebrali, tak to znamená jediné - to znamená opravdu zadrátovat hranice, úplně se od toho kapitálu odříznout a říct si: no tak teď jsme konečně spokojení, teď si tady hrajeme za vlastní na vlastním a všechno je v pořádku. Ale takový svět já tedy rozhodně nechci, stejně jako nechci excesivní zásahy státu do svobodného podnikání. A myslím si, že ty podmínky, tak jak jsou nastavené evropskou legislativou, jsou vysokým standardem, který ve světě nemá obdoby skutečně, tzn. volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, to je něco, co nám mnoho států závidí, čeho se těžko dosahovalo. A rozhodně na tom nechci vůbec nic měnit. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Bude reagovat pan poslanec Volný. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Po tomto svém vstupu vám uděluji, pane kolego Feri prostřednictvím pana předsedajícího, právo posledního slova, abychom mohli dál pokračovat v projednávání zákona.

To, co nám Evropská unie bere, je suverenita. A to je to, oč mně běží a oč běží mnoha občanům v České republice. Evropská unie má nejpropracovanější systém v mnoha legislativních oblastech. A zřejmě možná i z toho důvodu má jednu z nejpomaleji rostoucích ekonomik. Má takovou byrokracii a takovou legislativu, že když nějakému muslimskému teroristovi odebere Holandsko jeho občanství, tak díky formálním nedostatkům mu to občanství musí být vráceno.

Já chci volný pohyb osob, kapitálu, služeb, chci, aby můj syn mohl cestovat a pracovat v zemi dle vlastního výběru, v kultuře, která se mu bude líbit. Zase na druhou stranu nechci, aby žil v zemi, která bude tak přebyrokratizovaná a tak legislativně upravená, že si nebude moct upéct ani špekáček na své vlastní zahradě, protože bude třeba produkovat příliš velkou uhlíkovou stopu. To je to, čeho já se děsím, to je to, co já nechci, to je to, o čem - opakuji - nehlasovali občané v referendu o vstupu do Evropské unie v roce, kdy se o tom hlasovalo, protože nic takového netušili. Nic takového netušil nikdo z nás.

Takže druhý můj bod, kterým se vracím k panu Benešíkovi, je - pokud se oháníte přímou demokracií a referendem o vstupu do Evropské unie, schvalte prosím vás obecný zákon o referendu, který bude mít stejné hodnoty jako ten zákon o referendu o vstupu do Evropské unie, který je prozatím jediný v naší historii.

Já už v této debatě opravdu nebudu pokračovat a uděluji všem případným zájemcům právo posledního slova. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Benešík se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, doufám, že to bude to poslední. Já jsem to referendum použil právě v souvislosti s těmi, kteří pro to referendum horují. Já nejsem příznivcem referend, obecných referend o složitých otázkách. Já chápu, že můžou být místní referenda, že můžou být krajská referenda o tom, jestli postavíme bazén nebo spalovnu, tomu rozumím. Ale referenda, která jsou takhle složitá, o tak složitých otázkách, toho já příznivcem nejsem. Takže já tady nehoruji pro referenda. Já jsem to použil jako příklad vůči těm, kteří za ně horují. Myslím si, že ve Spojeném království, ve Velké Británii, vidíme, jak dopadají taková referenda.

Já jsem zastáncem zastupitelské demokracie, protože občan si nás politiky platí dostatečně na to, abychom ty věci nastudovali, abychom ty věci prodiskutovali a poté na základě sofistikovaných informací a často velmi dlouhých porad s odborníky rozhodli. Myslím si, že proto si nás občan platí, ne aby on trávil polovinu života tím, že si bude studovat věci, na které ani nemá čas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Monika Jarošová se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Valachová, připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych přednesla stanovisko za klub sociální demokracie. My evropského veřejného žalobce podpoříme nikoliv z toho důvodu, že bychom snad chtěli poklonkovat Bruselu, ale chceme průchod zákona a práva pro naše občany i podnikatele tak, jak se pohybují volně, jak tady bylo popsáno, na území Evropské unie, protože o tom ten zákon je. Je to vládní zákon a je přirozené, že má naši podporu.

Nyní, co se týká pozměňovacího návrhu Jakuba Michálka. Tady chci navázat na to, co prohlásila ministryně spravedlnosti, protože to je skutečně tak, že vládní návrh, ano, byl paní ministryní spravedlnosti podán, to je úplná pravda, stejně jako je pravda to, že má zasednout protikorupční rada a má také zasednout koaliční rada, kde bude hnutí ANO a sociální demokracie komunikovat právě o vládním návrhu zákona o státním zastupitelství. Z tohoto důvodu poslanci a poslankyně sociální demokracie nepodpoří tento pozměňovací návrh v tomto návrhu zákona, který se týká úplně něčeho jiného, a samozřejmě usilujeme jako sociální demokraté o shodu s paní ministryní i shodu s hnutím ANO. Tedy bude na těch následujících týdnech. A já věřím, že k té shodě dospějeme a vládní návrh velmi brzy doputuje do Sněmovny.

Sama za sebe mohu říct, že jsem ráda, že směřujeme k tomu, abychom všechny návrhy, které směrem ke státnímu zastupitelství zazněly, byly projednávány v rámci seřazených bodů v rámci jedné rozpravy. Osobně si myslím, že to je legitimní a bývá to i dobrá praxe v rámci Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní jsou zde faktické poznámky v tomto pořadí: pan poslanec Staněk, pan předseda Michálek, pan předseda Farský. Pardon, to nebude faktická poznámka, to bude s přednostním právem v případě pana předsedy Farského, ale samozřejmě faktické poznámky mají přednost. Pan poslanec Staněk. Prosím.

 

Poslanec Pavel Staněk: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nedá mně to, abych se nevyjádřil k určitým výrokům kolegy Benešíka, kterého si velmi vážím, ale velmi důrazně protestuji proti rétorice, že si nás občan platí, že jsme tady proto, abychom jako dobře zaplacení politici něco nastudovali, něco přednášeli, o něčem rozhodovali. Dobře placeni by měli být především úředníci. Když přijde na můj názor, tak poslanci by nemuseli být placeni vůbec. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Michálek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Mě trošku překvapuje, že sociální demokracie změnila názor, protože pokud se správně pamatuji, tak pan předseda Chvojka na ústavněprávním výboru můj návrh podpořil. Ale na druhou stranu ten obrat, podle kterého by to měla posoudit protikorupční rada vlády v čele s Andrejem Babišem, to považuji opravdu za korunu a výborný manévr sociální demokracie, protože se tím dovršuje proces, kdy trestně stíhaný premiér Andrej Babiš (nesouhlasný šum poslanců z řad ANO), o jehož trestním stíhání se celou dobu jedná, tak současně může jako šéf vlády odvolat nejvyššího státního zástupce, který teď přezkoumává to jeho zastavené trestní stíhání, a nyní jako předseda protikorupční rady vlády bude schvalovat i ta pravidla, podle kterých se budou odvolávat ti nejvyšší státní zástupci. Takže já děkuji sociální demokracii, že s tou protikorupční radou tomu nasadila korunu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Valachová, potom je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Kohoutek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: K poslanci Jakubu Michálkovi. Zřejmě mu chybí, a mě to tedy překvapuje, nějaká mezera ve vzdělání z hlediska toho, jakým způsobem rozhoduje koalice nebo vláda, protože to bylo podstatné. My jsme nedospěli ke koaliční dohodě. Je zcela logické, že pokud někdo je součástí koalice, tak nejprve usiluje o vládní návrh, mimo jiné prostřednictvím předsedajícího i proto, a to je to kouzlo, že to potom není debata o sice správné věci, ale s nulovým výsledkem, ale že potom je to debata opřená o většinu v Poslanecké sněmovně, a o to, že skutečně dojde k té změně, kterou my potřebujeme a kterou sociální demokracie pokládá za nutnou.***
Přihlásit/registrovat se do ISP