(11.40 hodin)
(pokračuje Volný)

A za druhé to referendum o vstupu do Evropské unie mělo nulové kvorum a rozhodovala prostá většina hlasů. To znamená, že kdyby přišel jeden jediný člověk, jeden jediný občan České republiky, a hlasoval proti vstupu do Evropské unie, tak bychom do Evropské unie nikdy nevstoupili. Dnes, když zaznívají stejné návrhy na zopakování referenda ve stejných hodnotách, jako byly tehdy, tak je to zejména KDU-ČSL, které nám neustále omlácí o hlavu, že my jsme demokraté, tak je to KDU-ČSL, které v tom při každé příležitosti aktivně brání.

Takže ne. Občané České republiky nejsou hloupí. Tak jim přestaňte bránit v tom, aby vám to mohli dokázat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Jiří Mihola se omlouvá z dnešního jednání od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Je zde faktická poznámka pana poslance Benešíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Občané v referendu schválili systém, tak jak bude. To, že jsme část pravomocí v tom referendu přenesli na společné instituce Evropské unie, schválili občané v této zemi. To znamená, že současný stav je na základě tohoto referenda. Pokud se to prostě někomu nelíbí, tak skutečně se musí zeptat, proč toto občané v roce 2003 schválili.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pokračujeme v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Feri. Připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, byl jsem trpělivý, dočkal jsem se. Velmi děkuji panu předsedovi Michálkovi, že se snažil vysvětlit panu místopředsedovi Okamurovi smysl evropského veřejného žalobce. Ale obávám se, že ta fakta, která snesl, ho úplně nezajímají, protože ten důvod, proč pan místopředseda Okamura vystoupil, je prostý. Prostě se to jmenuje evropský veřejný žalobce. Evropský. A to stačí pro to, aby to vyvolalo jeho reakci.

Co se týče pana předsedy Volného prostřednictvím pana předsedajícího, mně přijde naprosto zvrácené snažit se poukazovat na dividendy v tom gardu, jako kdyby bylo snad nutné, vhodné a rozumné to nějakým způsobem osekat, možná ty investory vypudit, jenom abychom byli uspokojeni a řekli jsme si, no tak dobře, žádné dividendy z Česka neodplouvají. Ne. Ta ambice by měla být úplně odlišná. Ta ambice by měla být, aby naši čeští investoři, naši čeští podnikatelé investovali v zahraničí a ty dividendy plynuly ze zahraničí k nám. To by měla být především naše ambice.

Pan předseda Michálek, nebudu to vůbec nějak zastírat, mě trošku překvapil. Překvapil mě svým pozměňovacím návrhem, který skutečně není přílepkem a který je v pravdě trochu nestandardní, protože se netýká té materie. Ale doba je nestandardní. Není úplně běžné, že by tolik lidí demonstrovalo nebo vyslovovalo veřejně, ať už fyzicky, nebo na sociálních sítích, svůj názor, že státní zastupitelství, soustava státního zastupitelství by měla být nezávislá. A u té nezávislosti bych se rovněž rád zastavil.

Neotvíral bych otázku ústavní polohy státního zastupitelství, protože když otevřeme zákon o státním zastupitelství a do toho ještě otevřeme Ústavu a budeme sáhodlouze debatovat o tom, co je to státní zastupitelství, jak je ovlivňováno, kým je ovlivňováno, na základě jakých pokynů rozhoduje otázky atrakce a tak podobně, tak se nikam nedobereme. Debaty o tom, jestli máme mít ústavní systém, nebo tedy polohu státního zastupitelství v Ústavě, jako má Francie, to znamená ta nezávislost, anebo jestli nám vyhovuje tady ta poloha sui generis, vlastně řekněme něco, co lehce stojí mezi soudy a mocí výkonnou, ta debata by nás opravdu vyřadila z fungování a nepřijali bychom tak velmi potřebnou novelu zákona o státním zastupitelství.

Pan předseda Michálek nás trochu překvapil. Ale předloha, kterou předložil, ten pozměňovací návrh je rozumný. Skutečně jsme to diskutovali. Ono také co tam chcete vymýšlet. Musíte opravit odvolatelnost. Musíte opravit nějakým způsobem kárné řízení, kárná provinění a omezit nějak funkční období, tu polohu vedoucích státních zástupců.

A proto my ten pozměňovací návrh předložíme. Za předpokladu, že by neprošel, tak jsme na ústavněprávním výboru přijali usnesení, kterým jsme vyzvali předsedu Poslanecké sněmovny, aby prosazoval aktivně na organizačním výboru spřažení několika předloh, které tu už buď jsou, to znamená návrh Nezávislých a Starostů, TOP 09, návrh pirátský a návrh senátorský, abychom to všechno projednávali dohromady ještě s tím návrhem vládním. Kdy ten sem přijde, to je ještě pořád ve hvězdách. To nevíme. Co nám zbývá jiného, než na paní ministryni a ten návrh počkat. Uvidíme, jaké ústupky se tam ještě podaří prosadit. Ale skutečně měli bychom lpět na tom, abychom ty předlohy projednávali dohromady a našli nějaký vhodný kompromis.

Ono nejde jenom o samotný paragrafový text. Nejde o to, jak je to napsané, ale jde taky o kontext přijetí. To znamená, když se tady bude ministerstvo, potažmo vláda snažit natvrdo něco prosadit a uspokojit tak požadavky, ať už laické, nebo odborné, tak ale opomíná klíčovou věc, a to je důvěryhodnost, to znamená, nakolik bude ta novela působit důvěryhodně směrem k veřejnosti, nakolik se s ní dokáže veřejnost ztotožnit, nakolik bude uspokojena tím, že podmínky nezávislého výkonu v rámci soustavy státního zastupitelství jsou garantovány a uspokojivě zachovány.

Děkuji. My tedy podpoříme pozměňovací návrh předsedy Michálka. A obecně bych to doporučil podpořit i z toho důvodu, že může nastat komplikace v Senátu. Může se stát, že senátoři předloží a pošlou nám ten návrh zpátky, což bych za situace, kdy už je rozjetý nenotifikační infringement, nepovažoval za úplně šťastné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Pokusím se opět pouze proto, že jsem byl jmenován, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Feri, neporušit ani druhou ani třetí dohodu, a pokud možno co nejjednodušeji vysvětlit vám své stanovisko. Já nemám nic proti tomu, že tady někdo investoval v 90. letech nebo v prvních dvou dekádách tohoto století. Já jsem rád, že ti lidé tady investovali. Nevadí mi, že tady vydělávají své dividendy. Co mě trošičku mrzí, je to, že nemáme podobnou legislativu jako v některých jiných evropských zemích, které by buďto motivovaly, nebo přímo nutily ty investory, aby ty zisky nevyváželi celé.

Kdybych měl porušit druhou i třetí dohodu a vytvořit si nějakou domněnku a urazit se a chtít vám něco vrátit, tak bych řekl, že mně by připadalo spíš zvrácené, že byste preferoval, aby čeští investoři investovali v zahraničí a přiváželi ty zisky sem. Já bych preferoval, aby i čeští investoři, ať už ti nejdrobnější, anebo ti největší, prostě investovali do technologií, kdy budeme vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou tady u nás doma a abychom ty zisky nemuseli odnikud přivážet, ale prostě je tady doma měli. Ale jak jsem říkal, pokusím se ty dohody neporušovat, tak si to osobně neberu.

A jenom se vám snažím vysvětlit, že lidé mají právo vědět, že Evropská unie nám něco dává a zároveň nám něco ten systém bere. Oni mají právo se rozhodnout, jestli ten poměr mezi dotacemi a tím vyvezeným ziskem jim stojí za to, aby měli pozitivní vztah k Evropské unii jako takové a k té legislativě v té praxi, anebo ne. Je to legitimní debata. Je oprávněné se o tom bavit. Není na tom nic špatného. Takže neberte to osobně a pojďte si o tom popovídat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Feri bude reagovat faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP