(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hned na úvod říkám jménem hnutí SPD kategorické ne tomuto zákonu, který zavádí v České republice institut evropského žalobce. Jde zcela nepokrytě a nepochybně o cílený útok na suverenitu unijních zemí v oblasti justice a do budoucna bezpochyby půjde o skvělý nástroj na trestání a vydírání neposlušných členských států. Pominu přitom fakt, že zavedení a financování úřadu evropského žalobce bude stát evropské daňové poplatníky desítky milionů eur. Jak uvedla také šéfka Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová, evropští žalobci budou dohledovým orgánem nad regionálními státními zástupci, tedy nad českými státními zástupci, kteří budou nadále aplikovat naše právní předpisy. Paní doktorka Bradáčová dále výslovně upozornila, že ztratí suverenitu, a to tím, že budou podléhat evropskému žalobci. Je tedy otázka, k čemu vůbec takový žalobce je, když vlastně jen dubluje českého státního zástupce a jde v podstatě o zbytečný zásah do suverenity českých států a jejich trestněprávní politiky.

Jak jsem řekl v úvodu, cíl návrhu je jasný. Zcela nepokrytě a nepochybně jde o cílený útok na suverenitu unijních zemí v oblasti justice, ale do budoucna bezpochyby půjde o skvělý nástroj na trestání a vydírání neposlušných členských států. Proč to všechno? Komu ku prospěchu? měli bychom se ptát, když evropský žalobce nepřináší nic nového. Toto konání má samozřejmě jediný cíl. Silný centralistický eurostát, který zruší národní státy, a k tomu směřují ostatně všechna evropská nařízení. Jen hodně naivní člověk si může myslet, že to je nějaký konečný návrh, kterým vše končí. Evropský žalobce je první krok k odstranění institutu národních státních zástupců, přesně jejich podřízení Bruselem vedenému centrálnímu úřadu. Další překážkou na cestě, kterou se Brusel bude snažit odstranit, budou české, přesněji národní nezávislé soudy a policie. Pod záminkou nezávislosti budou podřízeny opět bruselské byrokracii.

Česká republika, resp. její vláda, patří mezi dvacítku zemí, které s tímto návrhem na evropského žalobce souhlasily. Takže tady vidíme v praxi, jak vypadá obrana českých zájmů ze strany vlády v Bruselu, o které se například členové předchozí i současné vládní koalice s nepochopitelným ostychem bojí pochlubit. Ano, takto ostudně pošlapává české národní zájmy koalice hnutí ANO a ČSSD. Zajímavé je, že v posledních měsících tu padají různá obvinění, že se někdo snaží ohrožovat nezávislost státních zástupců. Ostatně v tomto smyslu tady budeme hlasovat i o pozměňovacím návrhu ze strany Pirátů. Ovšem zarážející je, že když tady budeme tedy hlasovat o skutečném ohrožení nezávislosti českých státních zástupců, nebo dokonce o jejich přímém podřízení někomu v zahraničí, tak to nikomu nevadí a Piráti a další se neozývají a všichni v podstatě hlasují proti tomu, resp. pro to, aby čeští zástupci přestali být nezávislí, a hlasují naopak pro jejich maximální závislost ještě na někom v zahraničí. To je opravdu opět typická pokrytecká záležitost, když vidíme, že si někdo účelově tady něco říká, něco navrhuje, ale když je tady skutečné ohrožení nezávislosti českých státních zástupců, tak ještě pro to dokonce hlasuje, aby tu nezávislost čeští státní zástupci ztratili a ještě aby byli závislí na někom ze zahraničí. To je opravdu neuvěřitelná záležitost, na kterou my chceme tady poukázat. Protože zavedení institutu evropského žalobce v České republice je skutečným faktickým útokem na suverenitu české nezávislé justice.

Takže ti, kteří chtějí upřímně hájit zájem České republiky a jejich občanů, prosím, nehlasujte stejně jako SPD pro tento zákon. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále s přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, k té apokalyptické vizi pana předsedy Okamury, kde nám hrozí ovládnutí českých soudů evropskými soudy a ovládnutí českých zákonů evropskými zákony, bych snad chtěl jenom dodat, že Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku už existuje mnoho let a už mnoho let existuje povinnost našich soudů v případě, že jde o aplikaci evropského práva a je tam potřeba položit předběžnou otázku, tak se obrátit na Soudní dvůr Evropské unie a ten potom odpovídá na tu předběžnou otázku. Stejně tak samozřejmě existuje v postavení českého práva vůči evropskému právu povinnost aplikovat přednostně evropské právo a u nařízení je tam přímý účinek a v případě, že Česká republika neimplementuje směrnice, tak jsou tam samozřejmě mechanismy, které vedou k tomu, aby Česká republika svoje závazky vyplývající z mezinárodních smluv o Evropské unii dodržela.

Takže to už tady dávno existuje a teď tuto soustavu doplňujeme o prvek evropského žalobce. A logicky, když sem Evropská unie, to znamená bohaté západní státy, nalijí 50 miliard korun každý rok, čisté peníze pro Českou republiku, tak logicky asi nechtějí, aby se ty peníze tady rozkrádaly. Chtějí mít nějaký efektivnější způsob kontroly využití těch peněz, ne že si budeme posílat nějaké papíry. Já tohle považuji za pozitivní prvek, že ty evropské peníze budou pod větší kontrolou, nebude tam hrozit, že se budou rozkrádat, protože Evropská unie má samozřejmě větší zájem na tom, aby se ty prostředky kontrolovaly, zatímco tady má každý zájem jenom na tom, aby se to utratilo, a to, že se to využívá na nesmysly v řadě případů, to je až zájem druhotný.

Ale teď k tomu, co já považuji za nepodstatnější na našem dnešním rozhodování, a to je problematika nezávislosti státních zástupců na moci výkonné, čili na vládě. Podle současného systému má vláda možnost odvolat nejvyššího státního zástupce kdykoliv a bez uvedení důvodu. Myslím si, že to je nekoncepční, a na kulatém stolu, kde byli přítomni zástupci politických stran i expertů, se ukázalo, že to je řešení, které je ojedinělé a které vytváří poměrně velkou závislost státních zástupců na moci výkonné. Je samozřejmě pravda, že státní zástupci jsou zařazeni do moci výkonné, ale to ještě neznamená, že realizují vůli vlády a mají být na ní tímto způsobem závislí. Naopak, ty kreační a regulační mechanismy mají být nastaveny tak, aby umožnily státnímu zástupci nezávislost, aby mohl nestranně prověřovat kauzy. Teď to máme v naprosto akutním případu, kdy nejvyšší státní zástupce prověřuje živou věc, ve které jde o předsedu vlády, a současně ten samý nejvyšší státní zástupce může být vládou odvolatelný.

Já jsem přesvědčen, že v tomto systémovém rozhodnutí se nemůžeme spoléhat na osobní statečnost jednotlivců. Máme tady příklady, ať už je to konec pana Leo Steinera, který zastavil dotace pro Agrofert, zemědělské, a následně byl v zásadě donucen k tomu, aby skončil na příslušném úřadě, nebo šéf finančního úřadu Karel Trefný, který doměřil Agrofertu daň. Opět skončil. Rozhodnutí bylo soudem prohlášeno za nezákonné. Takže osobní statečnost může vést v řadě případů jenom k tomu, že člověk na tom úřadě skončí. Proto v řadě případů to funguje tak, že státní zástupci a jiné další funkce jsou odvolatelné, nebo soudci atd., jsou odvolatelní pouze v kárném řízení na základě iniciativy, která může vzejít z Ministerstva spravedlnosti, ale ve výsledku o ní rozhoduje nezávislý kárný soud.

My jsme přišli tedy po tom kulatém stolu s vlastním návrhem společně s panem předsedou Stanjurou a s panem předsedou Výborným, který má poměrně vysokou podporu mezi opozičními stranami, a paní ministryně přislíbila, že s vlastní novelou přijde v červnu tohoto roku. Do dnešního dne neznáme konečný výsledek toho, co se projednávalo na Legislativní radě vlády, ve vládě to není, v Poslanecké sněmovně to není, přesto, že paní ministryně slibovala, že to má být už v červnu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP