(10.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Proto jsem rád, že tady po diskuzích došlo k dohodě napříč politickým spektrem, kterou zastřešil předseda Sněmovny Radek Vondráček, a že pozměňovací návrhy, které jsme k tomu měli z vícero politických stran, včetně toho mého, jsme dokázali spojit do jednoho velkého komplexního pozměňovacího návrhu, který řeší aspoň některé základní věci tak, aby ten zákon nebyl impotentní, ale aby měl nějaký smysl, proč vůbec zákon děláme. Ten zákon říká, že jsou nějaká pravidla, která pokud nejsou dodržena, tak prostě některé věci mají také sankci. (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. Ještě jednou žádám kolegy a kolegyně, pokud diskutují jiné téma, než je nominační zákon, tak zásadně v předsálí. Pokud chtějí diskutovat k tomuto zákonu, nechť se přihlásí do rozpravy. Ale opravdu ti, kteří se přihlásili, chtějí říct své stanovisko, mají právo na to, aby ho vyslovili v prostředí, které je důstojné pro projednání zákona ve třetím čtení.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji vám. Zavádějí se tady tedy jasná pravidla, alespoň základní, elementární požadavky pro to, co daný uchazeč musí splňovat ze zákona, to znamená, je to o otázka jeho bezúhonnosti, nedluží státu ten člověk, otázka minimálního věku. To jsou základní principy, které musí být splněny vůbec pro to, aby uchazeč mohl být nominován do toho procesu. Pokud to nesplňuje, tak ten výbor má možnost tohoto uchazeče odmítnout.

Pak se také tímto pozměňovacím návrhem upravuje i ochrana soukromí lidí, kteří budou nominováni, proto pokud je vládní výbor odmítne, nedoporučí, tak abychom v uvozovkách o těch neúspěšných uchazečích jako veřejnost si nemuseli přečítat někde v médiích. Je to především z důvodu jejich ochrany, aby případně oni z nějakých svých budoucích kariérních kroků apod.,nebyli nějakým způsobem hendikepováni. Takže to je tato věc.

A pak samozřejmě se tady zavádí, že výbor pro personální nominace musí vydat vysloveně doporučující, nebo nedoporučující stanovisko. To, jakým způsobem kompetentní ministr na rezortu s tím naloží, to bude už na jeho uvážení, ale minimálně bude muset vždy zdůvodnit, proč se rozhodl, pokud ten daný uchazeč neměl doporučující stanovisko.

Takže to jsou některé věci. Pak se tady samozřejmě ještě zavádí i postupná obměna členů tohoto výboru tak, aby pokud - uvidíme, jak ještě dopadne hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, ale jeden z nich říká, že by ten výbor měl kontinuitu přes funkční období vlády, a ta je zajištěna tím, že vlastně funkční období těchto členů se bude zavádět postupně. To znamená, když budou teď jmenováni, tak jeden z nich bude na rok, na dva, na tři a potom na čtyři, a tak potom postupně už budou rotovat v tom svém funkčním cyklu. Takže si myslím, že jsou to úpravy, které dávají logiku, mají smysl, tak aby nominace do orgánů firem s majetkovou účastí státu měly transparentnější a lepší pravidla, tak jak se po tom tady volalo a mluvilo několik let.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nyní je přihlášen pan poslanec Tomáš Martínek, ale s přednostním právem pan kolega Jakub Michálek a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Kolegu Michálka jsem viděl, že se hlásí do rozpravy. Jestli tomu tak je, tak v tom případě podle pořadí přihlášených máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my nominační zákon samozřejmě podporujeme. Máme velkou radost, že se dostal teď do třetího čtení. V tomto volebním období jsme ho už předložili, už jednou projednávala Poslanecká sněmovna. Náš návrh Pirátů, bohužel tedy, ten byl širší, a obsahoval i vlastnickou politiku, ten byl zamítnut. Následně jsme jednali s panem předsedou vlády Babišem, takže vláda znovu předložila ten svůj návrh z minulého volebního období. I když ten návrh není tak, řekněme, důsledný, jako byl náš původní návrh, tak ho podpoříme a v budoucnu budeme usilovat o to, aby se do zákona dostala i vlastnická politika, to znamená, aby byla jednoznačně určena pravidla a strategie, podle kterých stát vykonává svá vlastnická práva v ČEZu a v dalších důležitých akciových společnostech, které jsou ovládány státem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michálkovi. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Marian Jurečka, poté s přednostním právem Zbyněk Stanjura. A ještě předtím, než udělím slovo panu poslanci Jurečkovi, konstatuji omluvu došlou panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se Věra Procházková mezi 12. a 14. hodinou z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já si dovolím tady zareagovat na kolegu Michálka, protože on tady hovořil i o té záležitosti, že chtějí Piráti včlenit do tohoto zákona tu oblast vlastnické politiky státu, to, aby tady byly definovány strategie atd. Já jsem přesvědčen ze své osobní zkušenosti, kterou jsem měl, že toto do tohoto vládního návrhu zákona nepatří, že prostě jestliže tady máme zákon, který se týká pravidel pro nominace osob, tak si myslím, že pokud tady máme zákon o majetku státu, tak tam to patří daleko více, a pokud chceme ten legislativní proces dělat kvalitně a dobře, tak bych byl rád, kdybychom - a tak jsem to říkal i na hospodářském výboru - se domluvili a ještě v tomto funkčním období této Sněmovny realizovali novelu zákona o majetku státu a tam vetkly priority toho, jakým způsobem a jak strategicky se v těchto věcech mají jednotlivé rezorty chovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana poslance Michálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Jenom abych to dovysvětlil. My jsme samozřejmě zvažovali i tu otázku, jestli to včlenit do zákona o majetku státu. Jednali jsme ohledně toho s náměstkem ministryně financí panem Landou a ti nám sdělili, že se jejich legislativci domnívají, že do zákona o majetku státu to nepatří. Takže já doufám, že se nám podaří v následujících dvou letech najít zákon, kam to patří. Já nevidím problém v tom, proč by to nemohlo být v tom či kterém zákoně. Mně to je v podstatě jedno. Myslím si, že možné jsou oba dva způsoby, dokonce když se podíváme do zahraničních právních úprav, tak skutečně možné jsou oba dva způsoby. Některé státy to mají tak, či jinak, když už tedy vlastnickou politiku mají, což jsou typicky severské státy, kde má stát poměrně významné akciové společnosti, a logicky tedy chce nějaká pravidla, aby se ten poměrně velký majetek nastřádaný z peněz daňových poplatníků nerozkrádal.

Takže já budu určitě podporovat, aby se vlastnická politika udělala, a doufám, že budeme dále jednat i pod patronátem pana předsedy Vondráčka o tom, aby se nám to podařilo do některého zákona ve zbytku volebního období doplnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, připraví se kolega Tomáš Martínek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve zareaguji na své dva předřečníky.

Já myslím, že debata o vlastnické politice státu je mnohem podstatnější než debata nad tímto konkrétním návrhem zákona. S tím já souhlasím, na tu debatu jsme připraveni, až na ten patronát. Jinak jsme na tu debatu připraveni. A myslím, že není pravda, že došlo k politické shodě u tohoto návrhu zákona napříč politickým spektrem. S námi ke shodě nedošlo. A já vám to vysvětlím na jednoduchém případě.

Toto je typicky návrh zákona, který je a) zbytečný a b) ve smyslu starého dobrého českého přísloví, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Podívejme se na veřejné zdroje v posledních měsících a položme si (otázku), jak by fungoval výběr nového šéfa Českých drah, kdyby tento zákon už platil. Úplně stejně! Nejdřív byl nápad pana ministra, že prostě si vybral svého budoucího generálního ředitele. Nemělo to dobrý ohlas, tak premiér zasáhl a říká: bude transparentní otevřené výběrové řízení. Tak se připravilo výběrové řízení, pak se zjistilo, že předem vybraný uchazeč nesplňuje kvalifikační představy, tak se to trošku upravilo. Pak proběhlo transparentní otevřené skvělé výběrové řízení - a kdo v něm vyhrál? Čirou náhodou, absolutně čirou náhodou člověk, kterého chtěl pan ministr dopravy jmenovat rovnou bez výběrového řízení. Představme si, že bychom tam měli povinnost ministra respektovat doporučení výběrové komise. Dopadlo by to stejně. Já na náhody moc nevěřím, mně to připadá jak příběh do večerníčku. Jak ten předem vybraný kandidát pak v tom otevřeném skvělém transparentním řízením vyhraje a všechny ostatní kandidáty porazí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP