(9.50 hodin)
(pokračuje Čižinský)

Ale já bych tady rád představil svůj pozměňovací návrh. Je to návrh, který se dotýká § 7, tedy dražby povolenek a využití výnosů z dražby. Jedná se mi o to, že skutečně není rozumné tak dramaticky omezovat náklady na zateplování, protože je připravována spousta opatření, spousta programů. Od roku 2022 budou zateplovací programy rozšířeny i na rodinné domy, také na vládní budovy, to znamená, že pokud to snížíme radikálně, tak se vystavujeme nebezpečí, že ekonomickou páku, kterou zateplování je, lidé jsou ochotní, obec a stát jsou ochotné do zateplování investovat, když dostane dotaci, bychom nebyli schopni použít, protože zastropování by bylo příliš přísné.

Takže navrhuji, aby to bylo zastropováno částkou 10 mld., aby tam byla vložena ještě slova "v platném znění". Skutečně si myslím, že naše ekonomika nebude v dobré kondici, pokud nebudeme používat zateplovací páku, jak ji můžeme použít. Je to tisk 3339.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Připraví se pan poslanec Munzar.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych si tady také dovolila stručně uvést pozměňovací návrh, který, troufnu si říct, není pouze za mě, ale i za mé kolegy poslance jak z Karlovarského, tak Ústeckého kraje, protože víte, že tyto kraje jsou strukturálně postižené, a právě z výběru emisních povolenek jde nejvíce finančních prostředků do státního rozpočtu.

Jak tady již zaznělo, cena emisní povolenky se každý rok zvyšuje. Je to určené burzou, a v roce 2017 byla cena emisní povolenky 144 korun, v roce 2018 už to bylo 399 korun. Od roku 2013 byl příjem do státního rozpočtu v rámci emisních povolenek zhruba 32 mld. a z Ústeckého a Karlovarského kraje jenom v minulém roce odešlo do státního rozpočtu 8 mld. Chtěla bych říct, že Ústecký a Karlovarský kraj jsou strukturálně postižené kraje, a to především svými ukazateli. Jsou na tom nejhůře z hlediska HDP, jsme pořád pod hranicí 75 %, troufla bych si říct i pod 65 %. Máme nejhorší vzdělanostní strukturu, máme největší odliv obyvatel. A jsem také velmi ráda, že v tuto chvíli to řeší Ministerstvo pro místní rozvoj programem Restart. Přesto tím, že dochází k neustálému nárůstu ceny emisních povolenek, v těchto regionech hrozí, především tedy zdůrazňuji v Karlovarském kraji, že útlum těžby může přijít v daleko dřívějším horizontu, než jak je plánováno a na jaké jsou zásoby uhlí. Bude to mít obrovský vliv na region, protože dneska jsou tam zaměstnány tisíce lidí a region na to musí být připraven.

Karlovarský kraj má v současné době založenou takzvanou uhelnou platformu, kde připravuje koncepci, protože kraje na případný útlum těžby musí být připraveny a musí to být připravený řízený proces. Také děkuji panu ministrovi Brabcovi a panu ministrovi Havlíčkovi, že vyslyšeli naše slova a zřídili uhelnou komisi i na centrální úrovni, kde jsou zastoupeny všechny kraje: Karlovarský, Ústecký i Moravskoslezský. Přesto si myslím, že pokud bude uhelná komise v budoucnosti rozhodovat o časovém horizontu, kdy by k případnému útlumu těžby v České republice mělo dojít, a řekla jsem to jasně, protože jsem také členkou této uhelné komise, že k tomu musí být zároveň to B, co s těmi regiony bude. Ten proces musí být připravený a řízený ve všech oblastech.

Proto jsem přesvědčena o tom, že tím, že nejenom z našich regionů odchází finanční prostředky, odchází ze všech regionů, ale z těchto dvou regionů v největší míře, protože dnes 50 % finančních prostředků z emisních povolenek putuje, a zaznělo to tady, na Ministerstvo životního prostředí v rámci Zelené úspory na zateplení budov, tak druhých 50 % míří na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pozměňovací návrh, který v tuto chvíli předkládám, spočívá v tom, že těch druhých 50 % by mělo mířit do regionů, odkud finanční prostředky odchází, to znamená, pokud odejdou 2,5 mld. z Karlovarského kraje, tak by se 2,5 mld. měly do Karlovarského kraje vrátit. Dohled by nad tím mělo Ministerstvo financí, které by schvalovalo jednotlivé projekty, které by se týkaly restrukturalizace a infrastruktury, které by byly spojené s jednotlivými regiony.

To za moji stranu. V podrobné rozpravě se přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Omlouvám se panu poslanci Zahradníkovi, který se přihlásil s faktickou poznámkou ještě předtím, než jsem dal slovo paní poslankyni. Nyní má možnost zareagovat na debatu. Po něm další faktická poznámka, pan poslanec Pražák. Zřejmě se jedná o omyl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem čekal, že na moji nekorektní poznámku ohledně 102 % HDP bude nějaká reakce. Udělal to pan Čižinský, reagoval na to.

Chtěl bych vás, pane předsedo, poprosit, abyste vzkázal panu Čižinskému, že poznatek jsem nezískal jako známý klimaskeptik tím, že jsem pilně surfoval po internetu a tam jsem našel výzkum Stanford University a teď vás tady s ním otravuji a snažím se vám ho nějak předložit. Ten odkaz i samotná zmínka na ten fakt nárůstu HDP na hlavu je součástí důvodové zprávy k tomuto zákonu, kterým se tady právě zabýváme. Ten nám sem předložil pan ministr Brabec. Čili nositelem této informace je ten nejpovolanější ochránce klimatu a ochránce životního prostředí, pan ministr Brabec. Takže jsem si jenom dovolil tlumočit něco z jeho důvodové zprávy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Slovo dám panu poslanci Munzarovi, který je přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Než představím svůj drobný pozměňovací návrh, tak mi dovolte, abych se vyjádřil k systému jako takovému. Vy o mně dobře víte, a už jsem to tady říkal v prvním čtení, že nejsem příznivcem systému emisních povolenek, a to ne proto, že by mi nezáleželo na životním prostředí, ale proto, že tento nástroj, který se sice tváří jako nástroj ochrany životního prostředí, je pro mě ve skutečnosti umělý finanční derivát, který uměle zvyšuje náklady pro zařízení, a tedy konečnou cenu pro spotřebitele. A důvod, proč tomu tak je, je vetknut přímo vedví (v ledví) toho navrhovaného zákona, protože je to zvyšování přerozdělování peněz prostřednictvím státu. Jestli je to skutečně nástroj ochrany životního prostředí, se můžeme podívat na už zmíněné centrální zásobování teplem, které tady zmínil můj kolega Zahradník, protože 40 % domácností je napojeno na centrální zásobování teplem a postupně může takto uměle se zvyšující cena vést k tomu, že se lidé začnou odpojovat od centrálního zásobování teplem, a my si můžeme klást otázku, zda je ekologicky příznivější a ekonomicky efektivnější než centrální zásobování teplem mít u každého domu malou decentralizovanou jednotku na výrobu tepla. Samozřejmě je to otázka a je to na delší diskusi. Každopádně pro mě je to další dodatečné zdaňování spotřeby energií.

Na tomto zákoně je vidět, že se tady de facto tvoří takový nový medvěd, na kterého se vrhli tři hráči v České republice. Je to Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a také třetí hráč, Ministerstvo financí, které si chce také uzmout svůj díl z medvěda do bezedného státního rozpočtu. Můžeme mít pochybnosti, nebo někdo má jistotu, že ty prostředky takto sebrané budou v každém okamžiku využívány efektivně, ale to dnes nevíme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP