(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje kartou náhradní.

O omluvy z jednání dnes požádali tyto poslankyně a poslanci: Jan Bartošek - pracovní důvody, Jiří Běhounek - zahraniční cesty, Petr Beitl - zdravotní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Stanislav Blaha - pracovní důvody, Jiří Bláha do 10 hodin - pracovní důvody, Marian Bojko - pracovní důvody, Petr Dolínek od 11.20 bez udání důvodu, Jaroslav Foldyna - pracovní důvody, Petr Gazdík - pracovní důvody, Pavla Golasowská - pracovní důvody, Tomáš Hanzel - osobní důvody, Tereza Hyťhová do 9.45 - zdravotní důvody, Václav Klaus - pracovní důvody, Barbora Kořanová od 10.20 - pracovní důvody, Zuzana Majerová Zahradníková - pracovní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Petr Pávek - pracovní důvody, Marie Pěnčíková - zdravotní důvody, Antonín Staněk - pracovní důvody, Julius Špičák do 12 hodin - pracovní důvody, Helena Válková do 10 hodin - pracovní důvody, Jiří Ventruba - pracovní důvody, Ondřej Veselý - pracovní důvody, Jan Volný - zdravotní důvody, Ivo Vondrák - pracovní důvody, Rostislav Vyzula - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - zahraniční cesta, Richard Brabec - zahraniční cesta, Karel Havlíček - zahraniční cesta, Vladimír Kremlík - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody.

Tak. A vzhledem k tomu, že máme pátek 27. září, máme dva oslavence. Naše paní kolegyně Barbora Kořanová, která tu - zrovna jsem četl její omluvu, slaví 35 let. A pan ministr Tomáš Petříček dnes slaví 38 let. Všechno nejlepší, hodně zdraví. (Potlesk.)

S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan ministr Hamáček.

Dnešní jednací den bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 220, 221, 229 a 232, sněmovní tisky 220, 337, 435 a 454.

Po bloku třetích čtení máme pevně zařazené body 144, sněmovní tisk 458 - novela zákoníku práce, prvé čtení, a 319 - informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o kůrovcové kalamitě.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze - zákony druhé čtení. (Hluk v sále.) Já vás poprosím všechny o klid. A ptám se, kdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré dopoledne, dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl následující změny pořadu schůze na dnešní den.

Jako první bod našeho dnešního jednání bych chtěl na základě žádosti Ministerstva životního prostředí navrhnout bod č. 18. Jedná se o druhé čtení vládního návrhu o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Je to sněmovní tisk 483.

A dále na 13 hodin dnešního dne napevno zařadit bod č. 20. Jedná se o vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a zákonů souvisejících. Je to sněmovní tisk 391, druhé čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda volební komise pan poslanec Kolovratník se hlásí k pořadu schůze.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak děkuji za slovo. Přeji dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já jménem volební komise vycházím vstříc požadavkům kolegů klubu Pirátů, pana předsedy, který předjednal zařazení druhého kola volebních bodů na dnešek, po dohodě s předsedy koaličních klubů. Takže prosím o pevné zařazení oněch druhých kol volebních bodů ze středy, a je to bod č. 254 - návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře a 255 - volba členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Jsou to druhá kola, tedy bez rozpravy. Pouze tajná volba ve Státních aktech. A prosím o zařazení těchto dvou bodů pevně dnes ve 13.30 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ještě někdo k pořadu schůze? Pan předseda Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane vicepremiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych rád za poslanecký klub KDU-ČSL nechal zařadit, a to jako první bod dnešního programu, věc, která se dotýká - a jsem přesvědčen, že tu informaci by Poslanecká sněmovny měla slyšet, protože má bezprostřední dopad i do státního rozpočtu a týká se včerejší informace nebo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Protože antimonopolní úřad zásadním způsobem v tuto chvíli zasáhl do výběru mýta na dálnicích a silnicích I. třídy.

Ta informace znamená, že pokud by skutečně smlouva, která byla vládou podepsána s konsorciem firem CzechToll, SkyToll, měla být neplatná, ač je tam ta, přiznám se, pro mě nepochopitelná dvanáctiměsíční lhůta, která to odkládá, tak to samozřejmě může znamenat obrovský problém i pro státní rozpočet a škody v řádu miliard korun, protože se pohybujeme skutečně někde okolo jedenácti, dvanácti miliard ročně, tedy jedné miliardy měsíčně. A já myslím, že informaci o tom, jakým způsobem v té věci vláda bude pokračovat, postupovat, si Sněmovna zaslouží právě s ohledem na dopady do státního rozpočtu a také do jedné z priorit vlády, ke které se samozřejmě hlásíme asi tady úplně všichni, a to je výstavba dopravní infrastruktury v ČR.

Vnímám, že tady pan ministr Kremlík není. My jsme o tom s ním hovořili. Já bych uvítal, kdyby se té věci třeba stručně za vládu někdo vyjádřil, třeba pan vicepremiér Hamáček. Nicméně pokud tedy tomu tak nebude a tento bod na jednání pléna zařazen nebude, nám stačí skutečně velmi stručná informace v tuto chvíli, tak očekáváme a budeme ten bod zařazovat na říjnovou schůzi. A věřím, že pan ministr Kremlík ty informace dodá, protože tato věc - a já jsem rád, že pan předseda Faltýnek kýve hlavou - je zájmem skutečně nás všech. Chceme znát informaci, jakým způsobem si vláda s tou situací, která tady nastala po tomto - ač ne pravomocném - rozhodnutí ÚOHS, jakým způsobem vláda bude postupovat, a Ministerstvo dopravy. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Opětovně žádám o klid v sále.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já jenom velmi stručnou reakci na vystoupení pana předsedy Výborného. To, co říká, je všechno pravda. A já jsem včera hovořil s panem ministrem Kremlíkem, který mě požádal, aby náš klub nepodpořil dneska zařazení tohoto bodu do pořadu schůze s tím, že počítá, že se k tomu vyjádří na začátku příští schůze v říjnu. Takže my jako klub hnutí ANO nepodpoříme tento návrh. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP