(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já bych se rád vyjádřil k tomu, co říkal pan kolega Foldyna i pan kolega Klaus. Ano, uznávám, že jsem nemusel použít ten pojem krvavý pes Tito. Pravda je, že ho používali komunisté v situaci, kdy se Tito urval z toho Stalinova bloku, to víme. Ale to, že byl Tito diktátor, to, že má na svých rukou krev, stejně jako Gottwald a další, tak na tom si skutečně trvám. Tak to bylo! Tak to bylo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bělobrádek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, padla tady Gruzie, padla tady Makedonie, tak ještě si k tomu přidejme Ukrajinu. V okamžiku, kdy nějaký stát, který je v dosahu Ruska, řekne, že by chtěl vstoupit do NATO, tak je to špatně. Gruzie má část svého území zabránu Ruskem. Ukrajina má část svého území zabránu Ruskem. Tak se nedivme, že Makedonci chtějí vstoupit do NATO, aby byli chráněni, protože je evidentní, že expanzivní politika Ruska, která je v zásadě právě argumentačně podložena tím, že nechtějí, aby vstoupily tyto země do NATO, a já myslím, že o tom si mají rozhodovat ty země samy, a ne že o tom mají rozhodovat jiné země, tak jsou potom pod tlakem. Makedonie naštěstí je v trošku jiné geografické pozici, ale jsem přesvědčen, že nesmíme zapomínat, jak se Rusko chová právě vůči Gruzii a také vůči Ukrajině. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihlášku do rozpravy nemám... Mám. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já bych rád reagoval vašim prostřednictvím na předřečníka pana kolegu Bělobrádka. Severní Makedonie je centrální stát bez hranic s Ruskem, což je samozřejmě také jeden z důvodů možné snahy ucelit tam ten blok balkánských států pod fungováním NATO. Mají hranice s Bulharskem, Albánií, o tlacích albánských separatistů tady už padla řeč.

Co se týče bipolárního světa, měli jsme tady skoro 20 let unipolární svět, který se nepodařilo jaksi zvládnout těm, kteří byli ti hlavní a vedli ho. A když se bavíme o ohrožení státu, ohrožení základnami a podobnými, mě by opravdu zajímalo, co by se stalo, kdyby Rusové tolik zmiňovaní chtěli udělat vojenskou základu na Kubě, kdyby tam přesunuli letectvo a rakety. Co by říkaly Spojené státy americké? Jak by fungovalo NATO? Zkusme se bavit trošku s rozhledem větším než území České republiky nebo místnost této sněmovny a bavit se o geopolitických záležitostech světa a vnímat to z trošku širšího rozhledu. A nechci to zmiňovat, ale je tady problém v této organizaci, o které se teď momentálně bavíme, o Severoatlantické alianci, a ten problém je neřešený. A to je problém. A když se bavíme o Evropské unii, dneska už je mnoho lidí, kteří jsou odpůrci rozšiřování, nebo rychlého rozšiřování Evropské unie. Proč asi? A my se tady snažíme rychle rozšířit NATO, ale přitom problémy, které v něm jsou, neumíme řešit. To je základní problém tohoto. A pokud se to nenaučíme řešit nebo aspoň nenaznačíme to řešení, do budoucna nestanovíme harmonogram toho řešení, tak přibírat slepě další a další státy, které přivádějí do toho problému ještě větší problém, považuji za špatné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je ještě zájem o vystoupení v rozpravě? Není, takže rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo má pan ministr Hamáček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já už jenom velmi stručně. Já vždycky říkám, že historie patří historikům a ne politikům, a když se jí zmocní politici, tak z toho je průšvih. A já myslím, že dnešní debata je docela ilustrativní. Takže já bych prosil možná do budoucna, až zase budeme diskutovat přistoupení nějakého dalšího členského státu NATO nebo Evropské unie, či až budeme debatovat o budoucnosti těchto dvou uskupení, že bychom si mohli vyčlenit nějaký seminář a tam bychom si mohli historicky popovídat, a nemusíme se potom tady na plénu překřikovat a předhánět v tom, co byla pravda a co pravda nebyla.

Já jsem se tady dozvěděl spoustu věcí o historii Jugoslávie, probrali jsme řecko-turecký konflikt na Kypru atd., ale já si myslím, meritum věci je prostě o tom, zda dáme Severní Makedonii šanci a zda uznáme, že ta země prošla obrovským vývojem a uspěla v tom transformačním procesu. O tom to je.

A jenom doufám, že makedonská televize z našeho jednání tady nedělá přímý přenos nebo že se to nedostane na makedonské servery, protože když jsem byl naposledy v Makedonii, tak nás tam všichni měli rádi. Bojím se, že po této debatě by ta nálada rapidně poklesla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Ještě jedna omluva. Pan poslanec Robert Králíček se omlouvá dnes v době od 13 do 19 hodin z rodinných důvodů.

Protože v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl pan poslanec Kobza, tak se nejprve budeme zabývat tímto návrhem a vypořádáme se s ním hlasováním. Já jsem mezitím přivolal paní poslankyně a pány poslance do sálu, takže můžeme hlasovat.

 

Tedy dávám hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Slyším návrh na odhlášení, kterému jsem vyhověl. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 75 přihlášeno 171 poslanců, pro 32, proti 137. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Jiný návrh není, takže budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 76 přihlášeno 172 poslanců, pro 169, proti 2.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

49.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016
/sněmovní tisk 113/

Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali 20. června na 30. schůzi, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů, to už se stalo, zaujal pan poslanec Petr Dolínek, který je zpravodajem volebního výboru k tomuto sněmovnímu tisku. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 113/1.

Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě. (Poznámka mpř. Okamury.) Ano, já jsem to zaznamenal, takže na řadě je nyní s přednostním právem místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP