(16.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Proto navrhuji přímo bod, který nese název Vyjádření nesouhlasu s postupem ruské Dumy, která chce legitimizovat vstup armády SSSR na území Československa v srpnu 1968. Chci k tomu také v rámci tohoto bodu navrhnout usnesení, že Poslanecká sněmovna takovýto krok legitimizace odmítá a vyzývá představitele České republiky, premiéra a prezidenta - pan ministr zahraničí se jako jediný představitel vyjádřil, že s tím nesouhlasí -, aby takovýto krok odmítli. Děkuji za podporu tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jurečkovi. Protože to byly všechny přihlášky, které mohly být k pořadu schůzi projednány, nyní tedy ještě Jaroslav Faltýnek s přednostním právem. (Posl. Faltýnek hovoří mimo mikrofon.) Já to tady mám poznamenáno 5. 6. jako první bod odpoledne. Jaroslav Faltýnek s přednostním právem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne. Já bych chtěl vznést protinávrh k pořadu schůze k tomu návrhu, který přednesl pan předseda Výborný, přesně si nepamatuji to znění, nicméně to bylo k tomu dofinancování sociálních služeb - informaci. A ten můj protinávrh je v podstatě totožný s návrhem, který jsem řekl dneska ráno na grémiu. Ano, pojďme se o tom bavit, ale v pátek odpoledne a já dávám tedy kompromisní návrh v pátek ve 13.30. V pátek ve 13.30. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dodávám, že to je protinávrh k návrhu, který byl podán do půl hodiny po zahájení schůze, takže je možné o něm hlasovat. Pokud se nikdo nehlásí k pořadu schůze... nebo s přednostním právem se hlásí místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, předtím, než budeme hlasovat o návrzích na změnu pořadu schůze, dovolte mi pár slov za sociální demokracii. Budu stručný a nebudu zneužívat přednostního práva, ale předpokládám, že si Sněmovna zaslouží znát stanovisko našeho poslaneckého klubu. Vyjádřím se ke dvěma bodům, nebudu hovořit ke všem návrhům, ale pokládám za důležité okomentovat dva.

Tím prvním je ona informace vlády o postupu při projednávání či řešení předběžné auditní zprávy. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna si tu informaci zaslouží. Jakkoliv jsem se mohl seznámit s tím dokumentem, který vlastně nebyl oficiálně zveřejněn - tu informaci mám z médií, ale předpokládám, a prostřednictvím naší diplomatické služby jsme verifikovali, že ten dokument je pravý - tak jakkoliv můžu pokládat jeho obsah za závažný, jakkoliv mohu pokládat některé formulace za kondicionály, protože tam se hodně hovoří o možná, vypadá to, že, a tak dále, a jakkoliv jej pokládám za zprávu předběžnou, tak jej nechci hodnotit.

Co si Sněmovna zaslouží, je to, aby byla ujištěna, že vláda České republiky na tento dokument odpoví naprosto standardním způsobem. A já jsem přesvědčen, že jediným standardním způsobem je to, že vyčkáme na to, až nám bude doručen oficiální text v českém jazyce, a potom česká státní správa vypracuje odpověď.

Věřím, že v tom dnešním odpoledni budeme hodně diskutovat, jak ověřit ty výsledky, jak zajistit, že je to naprosto nezávislé, a já jsem přesvědčen, že jsou cesty. My jako sociální demokracie jsme hovořili o tom, aby se tou tematikou zabýval Nejvyšší kontrolní úřad jako autorita, která je z mého pohledu naprosto nezpochybnitelná a otázkami střetu zájmů se již zabývala v minulosti. Jsme připraveni i k diskuzi o tom, jak, pokud si to Sněmovna bude přát, do toho procesu zapojit Poslaneckou sněmovnu formou kontrolního výboru. Ale z mého pohledu žádný jiný postup možný není. My se musíme pohybovat v rámci zákona, a pokud bychom ten zákon o milimetr překročili, tak máme problém. Tudíž věřím, že závěrem toho dnešního dne bude jasná zpráva Poslanecké sněmovně, že ten dokument, až dorazí oficiální, bude projednán v souladu se zákonem.

Druhá věc, o které chci hovořit, je vystoupení pana kolegy Okamury. Mě samozřejmě mrzí, že došlo k dalšímu fyzickému útoku na člověka z důvodu jeho názoru, řekněme. Já jsem bezprostředně poté, co k tomu incidentu došlo, ten incident odsoudil. To jde samo sebou, že se policie té věci věnuje a samozřejmě celou tu věc vyšetří. Dokonce policie kontaktovala pana Jakla s tím, že pokud by si přál, tak je připravena tu věc řešit i formou poskytnutí dočasné ochrany. Takže chci zase ujistit Poslaneckou sněmovnu, že takovýto incident nebereme na lehkou váhu, odsuzujeme ho a policie ho vyšetří. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji prvnímu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích, které jsou ke změně pořadu schůze.

 

Nejprve návrh grémia, který byl k týdennímu pořadu schůze.

Rozhodneme v hlasování číslo 432, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 432 z přítomných 186 poslanců, pro 174, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Nyní tedy jednotlivé návrhy.

 

Nejdřív tedy návrh, který podal pan poslanec Ivan Bartoš. Stanovisko Poslanecké sněmovny k předběžnému návrhu auditu Evropské komise. Rozhodneme v hlasování číslo... (Žádost poslanců o odhlášení.) Ano, odhlásím vás nejdřív. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. A jakmile se ustálí počet přihlášených...

Rozhodneme v hlasování číslo 433, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 433 z přítomných 181 poslance, pro 72, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana místopředsedy Tomia Okamury. Nejdřív bod nazvaný Projednání rizika možných finančních ztrát České republiky v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády České republiky.

Rozhodneme v hlasování číslo 434, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 434 z přítomných 182 poslanců, pro 175, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh pan místopředsedy Okamury je bod Projednání opakovaného fyzického útoku na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rozhodneme v hlasování číslo 435, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 435 z přítomných 182 poslanců, pro 170, proti nikdo. Návrh byl také přijat.

 

Třetím návrhem je návrh na schválení nového bodu do pořadu schůze, a to Způsob dofinancování sociálních služeb na rok 2019, a to jako první bod v pátek v 9 hodin ráno. Proti tomu... (Poslanec Faltýnek vznáší námitku.) Já to dokončím, tu svoji větu. Proti tomu je pozměňovací návrh, aby to byl první bod po 14. hodině. (Poslanec Faltýnek: 13.30.) Tak ve 13.30, omlouvám se, pane předsedo. Čili nejdříve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu na 13.30, což je protinávrh proti... (Poslanci se stále dohadují.)

 

Dobře, je námitka proti tomu, abychom hlasovali nejdřív o pozměňovacím návrhu, či nejdříve o návrhu pana předsedy Výborného na devátou hodinu.

Zahájil jsem hlasování číslo 436 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 436 z přítomných 184 poslanců, pro 67, proti 20. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP