(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Budeme pokračovat v odsouhlaseném programu schůze Poslanecké sněmovny. Na úvod přečtu omluvy. Od 14.30 do 15.00 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Margita Balaštíková a od 14.30 do 15.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Aleš Juchelka.

Vážené dámy a pánové, než budeme pokračovat v dnešním programu, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Jedná se o šest voleb. Tak prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dobré odpoledne kolegyně a kolegové. Ze sedmi volebních bodů šest proběhlo tajnou volbou a z těch šesti - mohu avizovat - pouze jedna volba je ukončena, tedy úspěšná v plném rozsahu, všech ostatních pět bodů budeme posouvat do takzvaného druhého kola. Alespoň zčásti jsme v těch volbách byli úspěšní a v některých případech tedy jeden kandidát například ze dvou byl zvolen. A teď konkrétně.

116.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

První volební bod je ten z pohledu volební komise úspěšný, uzavřený bod. Bylo vydáno 175 hlasovacích lístků, stejný počet lístků byl odevzdán, kvorum u této volby bylo 88.

Pan Jan Lička získal 31 hlasů a náš kolega Roman Onderka získal 115 hlasů, byl zvolen a stává se členem Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Je přítomen, takže mu mohu i z této pozice gratulovat. Volba tímto končí.

 

Druhý volební bod, tzv. velká mediální rada, tedy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

117.
Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

I zde bylo vydáno i odevzdáno 175 lístků, i tady kvorum nutné pro zvolení bylo 88.

Milan Bouška získal 61 hlasů, Ladislav Jakl 85 hlasů, Vadim Petrov 93 hlasy, Milada Richterová 41 hlasů a Olga Ulrichová 27 hlasů. Jak jsem řekl, kvorum nutné pro zvolení je 88, to znamená, jeden kandidát ze dvou byl zvolen, je to pan Vadim Petrov s 93 hlasy. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří se v uvozovkách utkají o to jedno neobsazené místo. Podle nejvyššího počtu hlasů jsou to Milan Bouška s 61 hlasem a Ladislav Jakl s 85 hlasy.

 

Další bod.

118.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů
na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

To je ta volba, jak jsem řekl, kde Sněmovna navrhuje kandidáty Senátu. Zde jsme nebyli vůbec úspěšní. Lukáš Jelínek získal 47 hlasů, Jiří Padevět 48 hlasů a Mikuláš Pešta 36 hlasů. I u této volby bylo vydáno a také odevzdáno 175 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 88 a v prvním kole nebyl nikdo zvolen. Do druhého kola budou tedy postupovat opět všichni tři kandidáti a z nich budeme vybírat.

 

Dalším bodem je

119.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Zde bylo vydáno o jeden hlasovací lístek méně - 174 - a odevzdáno bylo také 174, každopádně kvorum zůstává stejné, tedy 88. Jiří Dušek získal 68 hlasů, Kamil Prokeš 37 hlasů a Miroslav Volařík 39 hlasů. V této volbě nebyl v prvním kole zvolen nikdo, do druhého kola postupují pouze dva finalisté na jedno místo a těmi finalisty jsou podle nejvyššího počtu hlasů Jiří Dušek a Miroslav Volařík.

 

Dalším bodem je

120.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Vydáno 175 hlasovacích lístků, odevzdáno 173. Dva hlasovací lístky odevzdány nebyly. Každopádně kvorum se počítá z počtu vydaných lístků, tedy poslanců, kteří se volby účastní, zůstává 88. Tomáš Kňourek získal 95 hlasů a byl zvolen radním Českého rozhlasu. Dále Jan Krůta 70 hlasů, Ilja Racek 63 hlasy, David Soukup 6 hlasů, Martin Vychopeň 16 a Zoša Vyoralová 61 hlasů. Na to neobsazené jedno místo tedy postupují dva finalisté s nejvyšším počtem a je to pan Jan Krůta se 70 hlasy a Ilja Racek se 63 hlasy.

 

Dalším bodem je

121.
Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

To byly ony čtyři návrhy, po dvou od prezidenta a po dvou od Senátu. 175 hlasovacích lístků vydáno i odevzdáno, kvorum 88. Zdeněk Koudelka obdržel 14 hlasů - prosím o klid kolegy a kolegyně - Stanislav Křeček 26 hlasů, Markéta Selucká 45 hlasů a Eliška Wagnerová 17 hlasů. V prvním kole nebyl zvolen nikdo, do druhého kola postupují dva finalisté a těmi jsou Stanislav Křeček s 26 hlasy a Markéta Selucká se 45 hlasy.

To jsou výsledky voleb. Avizuji, zatím ne oficiálně, že mám ambici ta druhá kola realizovat ve variabilním týdnu. Rád bych o to požádal předsedy klubů, grémium Poslanecké sněmovny. Pokud budete kolegové souhlasit, tak bychom to mohli zařadit na středu ve 12.45 hodin, kdy bychom to měli stihnout, pokud bude souhlas a shoda předsedů klubů.

A poslední informace. Protože už se chystáme na dubnovou schůzi, tak prosím vyhlašujeme další lhůty na nové nominace na dubnovou schůzi a budou to nominace na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, dále náhradník Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a náhradník Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a konečně další návrh na - ne, omlouvám se, budou to zatím tyto tři. Další lhůtu bych vyhlásil podle toho, jak dopadnou druhá kola. V tuto chvíli to bude složení orgánů Poslanecké sněmovny a náhradník Správní a Dozorčí rady VZP. Bylo by to do 3. dubna do 12.00 hodin.

Tolik informace z volební komise. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní přistoupíme k projednávání bodů ... (Poslanec Onderka se hlásí s faktickou poznámkou.) To nejde, protože není otevřený bod a nemáte přednostní právo. To nejde. Tak požádejte předsedu vašeho poslaneckého klubu, ať se vyjádří za vás. (Poslanec Onderka není spokojen s odpovědí a namítá - nesrozumitelné.) To ne, to by musel být nepřítomen, v tom případě místopředseda klubu. Takže to padá.

 

Takže přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

21.
Vládní návrh zákona o územně správním členění státu a o změně
souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
/sněmovní tisk 395/ - prvé čtení

Já ještě přečtu ty omluvy: pan poslanec Jáč se omlouvá od 16 hodin do konce jednání a pan poslanec Radim Fiala se omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Z pověření vlády předloží a uvede návrh místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v rámci prvého čtení představil vládní návrh zákona o územně správním členění státu. Hlavním smyslem tohoto zákona je aktualizovat právní úpravu struktury územně správního členění státu a nahradit stávající, již zastaralý zákon o členění státu z roku 1960.

Základem navrhované úpravy je členění území České republiky na kraje, na hlavní město Prahu ve smyslu ústavního zákona o vytvoření vyšších územně samosprávných celků. V této souvislosti se navrhuje zrušit tzv. staré kraje. Tyto velké kraje, kterých je sedm a které se liší od 13 samosprávných krajů, již nejsou v současné době pro výkon veřejné správy využívány. Podle nové právní úpravy budou obvody jednotlivých krajů členěny na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Správní obvody obcí s rozšířenou působností pak budou vymezeny výčtem obcí a vojenských újezdů. Vymezení okresů se v nové zákonné úpravě provádí odvozením od správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Pro hlavní město Prahu se zachovává speciální členění na 10 obvodů na úrovni okresů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP