(Jednání pokračovalo v 15.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, skončila přestávka na poradu klubu KSČM. Požádám vás, abyste všichni zaujali svá místa, přihlásili se svými identifikačními kartami, a budeme rozhodovat o návrzích na přeřazení schválených bodů naší 27. schůze. Prosím, usaďte se.

Prvním hlasováním, pokud nikdo nic nenamítá, bychom rozhodli o pevném zařazení bodu 147 na středu 13. března jako druhý bod po 14.30 hodin, a na pátek 15. března jako první bod by bylo číslo 87 po třetích čteních. Má někdo námitku proti jednotnému hlasování? Není tomu tak. Můžeme tedy o tom hlasovat. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Ještě než se ustálí počet přihlášených, konstatuji došlou omluvu pana poslance Lubomíra Volného na celý tento týden ze zdravotních důvodů.

 

O návrhu z politického grémia rozhodneme v hlasování číslo 204, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 204, z přítomných 174, 175 pro 172, proti nikdo. Návrh byl schválen a pevně jsme zařadili body 147 a 87.

 

O návrhu pana poslance Faltýnka hlasovat nemůžeme, protože bylo veto dvou poslaneckých klubů.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Zbyňka Stanjury, abychom bod č. 149, otázku mýtného systému, zařadili jako první bod dnes.

Rozhodneme v hlasování číslo 205, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 205, z přítomných 184 pro 63, proti 32. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším bodem je hlasování o zařazení tohoto bodu 149 v pořadí - jako třetí bod dnešního odpoledního jednání, další hlasování bude jako třetí bod... za bod číslo 3, čili jako bod číslo 4.

 

Tak nejdříve jako třetí bod dnešního odpoledního jednání.

Zahájil jsem hlasování číslo 206 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 206, ze 185 přítomných pro 63, proti 39. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní za bod tři dnešního odpoledního jednání.

Rozhodneme v hlasování číslo 207, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 207, z přítomných 185 pro 63, proti 31 poslanec. Také nebylo přijato.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o zařazení bodu 149 jako první bod ve čtvrtek v 11 hodin.

Zahájil jsem hlasování číslo 208 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 208, z přítomných 185 pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Bod 149 budeme hlasovat, tedy projednávat ve čtvrtek v 11 hodin.

 

Nyní budeme rozhodovat o návrhu pana poslance Lukáše Bartoně na pevné zařazení bodu číslo 151, to je kontrola usnesení číslo 66 Poslanecké sněmovny ve věci platů učitelů. Návrh je, aby to bylo 26. 3. po již pevně zařazených bodech.

Zahájil jsem hlasování číslo 209 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 209, z přítomných 186 pro 108, proti 2. Návrh byl přijat a bod č. 151 je tedy zařazen na úterý 26. 3. po již pevně zařazených bodech.

 

Posledním návrhem na změnu pořadu schůze je návrh paní poslankyně Věry Kovářové a týká se sněmovního tisku 338, bod 75, a ten projednávat ve středu 13. 3. po již pevně zařazených bodech, tedy po bodu 24.

Rozhodneme v hlasování číslo 210, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 186 pro 57, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které se týkaly pořadu schůze. Můžeme tedy pokračovat, a to bodem číslo jedna našeho pořadu schůze, který je zařazen na dnešní jednání, je to

1.
Návrh zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk 138/14/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 138/15. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Vítám mezi námi paní senátorku Annu Hubáčkovou a žádám, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Pane místopředsedo vlády. (K poslanci Michálkovi, který stojí u předsednického stolu a hovoří s členem vlády.) Pane předsedo klubu... Nejdřív pan ministr vnitra a místopředseda vlády - za navrhovatele vyjádření ke sněmovním pozměňovacím návrhům. (Neustálý hluk v sále.) Požádám sněmovnu ještě jednou o klid. Kolegyně a kolegové, projednáváme návrh, který se týká osobních údajů. Pokud diskutujete jiné téma, prosím v předsálí a nechte místopředsedu vlády a ministra vnitra, aby mohl přednést své slovo. Děkuji.

Máte slovo, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Také děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k návrhu zákona o zpracování osobních údajů, který vrátil Senát s pozměňovacími návrhy.

Hlavní změnou, kterou Senát navrhuje, je vypuštění pokut za porušení povinností při zpracování osobních údajů pro orgány veřejné moci, tedy státní úřady i územně samosprávné celky. V této souvislosti bych chtěl připomenout, že Poslanecká sněmovna v předchozích fázích legislativního procesu diskutovala různé přístupy k pokutám a podpořila stanovení velmi nízké horní hranice pokut pro malé a střední obce. Senátní návrh naproti tomu plně využívá možnosti, kterou nabízí obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a to orgánům veřejné moci pokuty vůbec neukládat. Přestože obecně není žádoucí přijímat normy, jejichž porušení není postihováno náležitou sankcí, Senátem navrhovaná změna se jeví jako důvodná vzhledem k povaze a rozsahu změn, které přinášejí nové evropské předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Z pohledu Ministerstva vnitra lze tedy přistoupit na to, že v nastávajícím období bude veřejná správa vedena k plnění svých povinností tím, že bude podléhat kontrolní činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a současně i hrozbě, že subjekty údajů budou případně vzniklou újmu vymáhat soudně. Ministerstvo vnitra bude proto pečlivě sledovat, jak se nová právní úprava a její aplikace v praxi projevuje. A pokud by se ukázala jako nedostatečná, bylo by možno přistoupit k opětovnému zavedení správních pokut i vůči veřejné sféře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP