(16.20 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Také se dočítám, že takový příslušník sice nebude propuštěn v případě porušení těch podmínek, ale bude mu jen odebrána hodnost, což v konečném důsledku však stejně vede k tomu propuštění ze služebního poměru.

Myslím si, že tedy někdo ne zcela úplně domyslel tento návrh. Ale možná, že mně na to bude odpovězeno a ty pochyby, které jsme s kolegy při diskusi nad tímto sněmovním tiskem měli, dokážeme rozptýlit. Protože vysvětlit, jaký je rozdíl mezi třeba vedením účetnictví pro SVJ, kdy jsem členem a vlastníkem bytu, a obhospodařováním vlastní půdy, popřípadě prodejem přebytků z této mé vlastní činnosti, v podstatě rozdíl nevidím. Všude musím investovat čas, svou práci, rozum a energii. Ono nejde jen o sadaře či včelaře, ale v podstatě o všechny, kteří mají to štěstí, že jejich práce nese nějaké výsledky, které se dají zpeněžit. Já a řada mých bývalých kolegů totiž nevidíme zásadní rozdíl mezi tím, kdy budu učit bez povolení, psát knihy, dělat tlumočníka, to vše se může konat, a dokonce již v minulosti konalo, často i v pracovní době, ve služební době, a činností, kdy prodávám jablka, med, zelí či vánoční stromky, které si vypěstuji ve svém volném čase na svém vlastním pozemku.

Budu rád, když mi ta pracovní skupina v rámci projednávání tohoto návrhu v rámci výboru na tyto otázky odpoví, abychom mohli dát těmto kolegům, kteří se touto činností podle současné právní úpravy zabývali a teď mají tyto pochybnosti a požádali mě o to, abych se ministra vnitra, respektive předkladatelů tohoto zákona na toto zeptal, jestli budou muset oni tentokrát žádat, nebo zda budou pokračovat v té ustálené praxi, že pokud pěstují jablka, popřípadě chovají včely, že toto nebude problém pro to, aby mohli dál vykonávat svoji služební činnost příslušníka bezpečnostního sboru.

Děkuji za případnou odpověď a za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní paní poslankyně Černochová v rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Slovo drban, prostřednictvím vás, pane místopředsedo, pane poslanče Bláho, je termín, který se používá i v odborné literatuře. Možná se zkuste zeptat vašeho bývalého ministra vnitra, pana současného ministra obrany Metnara, co to slovo znamená, a možná vás trošku bude edukovat. Jinak pokaždé, když vy vystupujete, tak já vidím ty úsměvy na tvářích i vašich kolegů. I oni se na vaše vystoupení vždycky velmi těší.

Co se týče toho, co tady říkal kolega Brázdil. Má stoprocentně pravdu. U těch záchranářů to možné je už dneska, nejsou pod tímto zákonem. Ale právě to dávám za příklad, že to jsou vlastně profese, které jsou exponované z hlediska i nějakého fyzického vypětí, a co to může způsobit, pokud někdo po třech letech (?), která stráví v lese kácením stromů, tak druhý den půjde do práce a bude řešit svoji běžnou agendu policisty. Problém stejný může jako u policistů nastat u celníků, může nastat u vězeňské služby, protože to jsou všechno příslušníci, kteří jsou pod tímto zákonem.

Víte, já rozumím tomu, a správně to tady říkal i pan kolega Ondráček, že u některých činností by toto nemělo být zapovězeno. A mně nejde o nic jiného, než abychom tady měli taxativní výčet toho, co možné je a co možné není. Aby tady byl metodický pokyn, který bude říkat, že o tom rozhoduje krajský ředitel, který za to nese odpovědnost, a ne že vlastně za to ponese odpovědnost někdo, kdo je přímý nadřízený a kdo třeba také bude ve stejné situaci, že ten vedlejšák bude mít také a bude mu to hloupé, když on ten vedlejšák povolený má, tak ho nepovolit tomu kolegovi, který je pod ním a který o to požádá. Budeme se dostávat do poměrně nepříjemných právních situací, kdy se někteří lidé budou skutečně dožadovat toho, aby stejná pravidla platila pro všechny. Myslím si, že to je asi ten největší kámen úrazu, který by v případě, že by prošel tento návrh, mohl nastat.

Jinak ještě k tomu vystoupení pana kolegy Bláhy prostřednictvím pana místopředsedy. Možná si to pan poslanec Bláha neuvědomil, ale příslušníci bezpečnostních sborů mají řadu povinností, které vyplývají z jejich postavení úředních osob, které musí nestranně, řádně a svědomitě plnit, jsou povinni dodržovat služební kázeň, uposlechnout rozkaz nadřízeného, provést služební zákrok i v době svého volna, pane poslanče Bláho prostřednictvím pana místopředsedy, a plnit další povinnosti, které jsou uvedeny v zákonech o služebních předpisech. Dále se tito příslušnici mají zdržet jednání, které může vést ke střetu zájmů služby se zájmy osobními, prohlubovat svoji odbornost a udržovat svoji fyzickou zdatnost, vykonávat službu tak, aby nebyla ovlivňována jejich politickým, náboženským nebo jiným přesvědčením, a neohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru. A za to, pane poslanče Bláho prostřednictvím pana místopředsedy, za to mají výhody, které do jisté míry kompenzují újmu, kterou plnění povinností, služebních povinností přináší. Je jim poskytována šestitýdenní dovolená, vyplácen plný plat za jeden měsíc pracovní neschopnosti, po 15 letech služby mají nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a po skončení služebního poměru mají nárok na výsluhové nároky.

Takže tolik k tomu, co tady zaznělo v rámci těch předešlých připomínek. Jak říkám, není mým cílem způsobit Ministerstvu vnitra problém, aby neplatilo nic, aby tedy platil zákoník práce. Mým cílem je sjednotit v tomto ohledu to, co platí pro ozbrojené síly, s bezpečnostním sborem, konkrétně tedy u těch, kteří jsou orgány činnými v trestním řízení. Pokud pan ministr zvolí formu taxativního výčtu, nebo budeme seznámeni s metodickým pokynem, kde se objasní, jak konkrétní služební funkcionáři budou k těmto věcem přistupovat, pak není žádný problém. Ale pojďme se skutečně o tom bavit a nezadělávejme si tady tímto návrhem zákona na problém, který možná dneska dohlédne část z nás a část z nás se pak za tři roky bude divit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji paní poslankyni Černochové. Nyní faktická poznámka pana poslance Bláhy a poté s přednostním právem pan ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně, já jsem rád za to, že se bavíte. Aspoň se občas pobavíme. Ale na druhou stranu bych chtěl říct, že to, že ti lidé, kteří dneska pracují u policistů a v jiných státních orgánech, tak dneska již pracují třeba v tom lese nebo na stavbách a jdou vykonávat pak tu práci toho policisty nebo někoho jiného. Problém je v tom, že dneska to dělají načerno, dělají to v šedé ekonomice, stát přichází o peníze. A věřte tomu, že to dělat budou, i když jim to budete tisíckrát zakazovat. Protože jejich rodina má nějaké požadavky, mají nějaké svoje sny, nějaké svoje představy a z těch bohužel neuhnou, anebo bohudík neuhnou. Protože díky tomu se může ta jejich rodina rozvíjet a plnit si svoje sny a představy. Takže to, co tady chcete zavádět, je jenom to, že zase budeme někoho dozorovat, budeme někoho hlídat, budeme něco určovat, něco předepisovat bez toho, aniž bychom se na ně podívali jako na lidi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan ministr vnitra, stále v rozpravě. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Nejprve k panu zpravodaji ohledně policisty včelaře a policisty zahrádkáře. To je z našeho pohledu správa vlastního majetku, tam žádný problém není. Takže myslím, že můžete tazatele uklidnit, tam se na ně žádné postihy nechystají.

A teď obecně asi k tomu, co říkala paní kolegyně Černochová. Za prvé, než tedy začnu odpovídat, tak bych poprosil, abychom do toho netahali Milana Chovance, popřípadě kolegu Metnara. Ten Ústavní soud judikoval 11. září 2018, to jsem byl ministrem vnitra já, takže oni za to nemůžou. To už jde za mnou. Ad a).***
Přihlásit/registrovat se do ISP