(10.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dorazila ke mně informace, že paní poslankyně Černochová navrhovala i bezpečnostní výbor. My jsme ve fázi, kdy to můžeme nechat hlasovat, ještě nehlasujeme zkráceně... A paní poslankyně mi to kýváním hlavou potvrzuje, takže budeme hlasovat ještě o přikázání bezpečnostnímu výboru. Poté přednostní právo pan Stanjura, poté pan místopředseda Kubíček, poté pan předseda...

 

Takže prosím vás, budeme teď hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 212, přihlášeno je 181 poslanců, pro 78, proti 90. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní se první s přednostním právem hlásil pan předseda Stanjura, poté pan místopředseda Kubíček, poté pan předseda Fiala. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych jenom opravil kolegu, pana předsedu Kalouska, který říkal, že Sněmovna si nepřeje projednávat tento návrh zákona v ostatních výborech. Tak Sněmovna je špatné označení. Celá sjednocená levice si to nepřeje. Od komunistů přes socialisty po hnutí ANO. Ti se té debaty bojí. Zbytek Sněmovny debatovat chtěl. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan místopředseda Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, rozpočtový výbor byl zvolen záměrně z toho důvodu, že on zasedá zde. Každý z poslanců má právo se zúčastnit jednání jakéhokoliv výboru a pochopitelně tam může, pokud mu to výbor umožní, vystoupit a hovořit.

Na druhé straně bylo tady řečeno, že každý předseda výboru může navrhnout na svém výboru to, že si ten tisk vezmou dobrovolně na svůj výbor. Takže každý z těch předsedů může nechat o tom hlasovat na hospodářském, rozpočtovém, tak to je, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího. Takže nevím, co to jako mělo znamenat, a udělali jste takové krásné divadlo, že jsme to přidělili všem výborům. To bylo opravdu jenom divadlo. Kdybychom tady navrhovali hospodářský výbor a ústavněprávní, možná hlasování dopadlo jinak. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala, poté pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené dámy, pánové, já navážu na svého předřečníka. Teď tady vystoupím jako předseda hospodářského výboru. Já jsem bytostně přesvědčen, že se hospodářství České republiky tento zákon velmi týká. Koneckonců jsme o tom tady všichni mluvili několikrát. Jako předseda hospodářského výboru navrhnu na tomto výboru, aby se tento výbor, přestože tady nebyl schválen, tomuto zákonu věnoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat ještě v tomto rozjednaném bodu. A nyní vidím přihlášku s přednostním právem předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Nezlobte se, dámy a pánové, ale i účelové argumenty by měly mít nějakou úroveň. Říct, že se to přidělilo jednomu jedinému výboru ne proto, jaké se věnuje problematice, ale kde zasedá, tak to opravdu za těch 28 let v politice slyším poprvé. Znamená to, že až budeme projednávat novelu Ústavy, která samozřejmě také bude zajímat nás všechny, tak se to přidělí rozpočtovému výboru, protože zasedá tady. (Smích zprava, potlesk.)

Jinak děkuji panu předsedovi Fialovi, že si to hospodářský výbor vezme alespoň z vlastní iniciativy, a o to též prosím pana poslance Bendu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud už se nikdo nehlásí, zbývá nám jedno hlasování, které bylo před námi předneseno v rozpravě, a to je prodloužení lhůty o dvacet dnů.

O tom rozhodneme v hlasování číslo 213, které zahájím, a ptám se, kdo je o prodloužení lhůty o dvacet dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 181 poslance pro 81, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které byly k hlasování. A já mohu poděkovat zástupci navrhovatelů a zpravodaji. Ukončuji tento bod. A ještě přihláška - jestli k hlasování, pane poslanče?

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nechci zpochybňovat hlasování. Jenom že jsem hlasoval pro, a na sjetině mám zdržuji se. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: U kterého hlasování prosím? Pro stenozáznam.

 

Poslanec František Kopřiva: Poslední hlasování, co teď bylo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: U toho prodloužení lhůty, ano. Dobře. Děkuji za vyjádření. A teď už tedy opravdu mohu s klidným svědomím propustit od stolku zpravodajů paní ministryni financí a zpravodaje a ukončit bod číslo 32.

Než zahájíme další bod naší schůze, dovolte mi, abych přečetl omluvy došlé předsedovi Sněmovně, a to od 10.30 do 19 hodin paní poslankyně Langšádlová z důvodu pracovní cesty, dále se omlouvá od 12.30 do 15 hodin z pracovních důvodů paní poslankyně Eva Fialová. Další omluva je od 12.30 do 13 hodin z důvodu pracovního jednání od paní poslankyně Ivany Nevludové a máme tady omluvu pana poslance Jana Bauera od 15.30 z důvodu zahraniční cesty.

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze bodem číslo 11. Jedná se o přerušený bod. Přerušovali jsme ho 1. 2. na jednání Sněmovny a ještě před zahájením podrobné... Pardon. Připomínám, že jsme stále v otevřené obecné rozpravě, do které je nyní přihlášen ministr vnitra Jan Hamáček, který je zároveň předkladatelem návrhu, ale je řádně přihlášen do rozpravy. (Hluk v sále.) Pane ministře, já vám hned udělím slovo, až bude trochu klidu ve sněmovně. Pokud vedete ještě debaty o EET, tak prosím v předsálí.

 

Budeme se věnovat bodu

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

Já ještě počkám. (Hluk trvá.) Vážené paní kolegyně, páni kolegové, zahájili jsme jiný bod jednání, pan ministr vnitra jako předkladatel, nyní jako řádně přihlášený do obecné rozpravy, je připraven ke svému vystoupení. Vím, že debata k tomuto tisku byla velmi vzrušená, a rád bych, abychom tedy začínali úplně v klidu. Já ještě posečkám. Pane ministře, vás také požádám o chvilku klidu.

A nyní mohu místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka požádat, aby vystoupil v rozpravě. Snad už bude jeho slovům rozumět. Máte slovo, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Na začátek - já jsem byl tady naprosto klidný. Já jsem neřekl ani slovo, tak jenom aby bylo jasno. Já jsem nerušil. A vy jste mě uvedl jako předkladatele, což je pravda. Nicméně já teď využívám svého práva jako poslance a chci okomentovat svůj pozměňovací návrh.

Já jsem již před časem avizoval, že přijdu s návrhy změn, které povedou k rychlejšímu ukončení pobytu cizince na našem území v případě, kdy ten cizinec představuje bezpečnostní hrozbu či je jeho pobyt na území třeba ukončit z jiných důvodů. V první řadě se v tom návrhu zaměřuji na cizince, kteří páchají na území ČR opakovanou trestnou činnost. Dle mého názoru opakované odsouzení pro úmyslný trestný čin představuje zcela legitimní důvod pro zrušení pobytu cizince. V případě této recidivující osoby je totiž zjevné, že nesměřuje k nápravě a její pobyt v naší zemi ohrožuje bezpečnost státu a jeho obyvatel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP