(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní senátorko, já vás přeruším a poprosím o klid v sále. Těší mě, že jsme se zde všichni shromáždili, ale prosím, abychom vydrželi v klidu do hlasování. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Já vám děkuji, pane předsedající. Já znám tři verze toho, jak to celé probíhalo. Nebyl spokojený první pan ministr, ale nepodal žádný podnět náměstkovi pro státní správu. Byl druhý ministr a byl tam tak krátce, že se vlastně také nic nekonalo. Až byl třetí ministr, a když ten podal návrh na kárné řízení, tak běželo. A ten náměstek pak sám odstoupil.

Kolik jsme měli státních tajemníků? Čtrnáct? Za tu dobu dvou let. Kolik z nich zůstalo na svých místech? Někteří si řekli "nestačíme na to", jiní opravdu třeba po dohodě s ministrem odešli. Není pravda, že jsou tam zablokovaní. Je pravdou, že možná ministři a ti, kteří s tím pracují, neumějí využívat proces toho zákona, jak je dnes schválený. Nemůžeme z jednoho případu přece měnit základní pilíř, který v zákoně máme.

Paní ministryně Dostálová velmi pěkně vystoupila a řekla "ale to se přece netýká těch nižších úředníků". Pan poslanec Stanjura, pan předseda, říkal "musíme ty úředníky chránit". Ale ten, kdo je tím pilířem, tou hrází, kdo je má chránit, je právě ten státní tajemník. A tomu chceme dát politický obojek. Proto to bude dopadat na celou tu hierarchii státní správy. Proto za to tolik bojujeme, protože chceme, aby státní správa byla oporou právního státu. Proto to má takový význam.

Já vám moc děkuji za pozornost a věřím, že zvážíte hlasování. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím o závěrečné slovo pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi také krátkou reakci.

Za prvé, já se necítím jako ministr úřednické vlády, to si s panem premiérem ještě budeme muset vyjasnit. To je jedna věc.

Druhá věc je, že já nemůžu mluvit za jiná ministerstva, můžu hovořit za resort, který řídím, a já nemám pocit, že úředníci chodí do práce na Ministerstvu vnitra a děsí se toho, s čím ministr přijde. Mám pocit, že atmosféra je tam velmi dělná a klidná, ale to hovořím pouze za Ministerstvo vnitra.

Poslední věc. Tuším, že to byl pan poslanec Výborný, který mi tady položil dotazy, v principu dva. Jeden byl na státní tajemníky a kárné řízení, druhý byl na služební hodnocení. Co se týká služebního hodnocení, já zastávám názor, že ten, kdo zadává úkoly a toho člověka řídí, tak by ho také měl hodnotit, což mi přijde logické.

Co se týká státních tajemníků, paní senátorka říkala, že možná ten zákon neumíme používat. Třeba by nám poradila. Ale my máme zavedeno kárné řízení se státním tajemníkem a ukazuje se nám, že pokud bychom chtěli toto kárné řízení realizovat, tak skoro nemáme koho do té kárné komise prvního stupně dát, protože ten státní tajemník je samozřejmě nejvýše postavený úředník v tom resortu a těžko ho asi budou soudit jeho podřízení. To by asi nešlo. Pak to tedy znamená hledat lidi mimo resort, ale i mimo resort je to komplikované, protože jediný, kdo je služebně výše než státní tajemník, je náměstek pro státní službu a ten tu kárnou komisi jmenuje, takže asi těžko může být jejím členem. Tudíž já říkám, že praxe ukázala, že sice tam máme teoreticky kárné řízení, ale v reálu potom jeho realizace je velmi komplikovaná.

Já prostě nesdílím ten katastrofický scénář, který tady někteří kolegové z opozice naznačovali. Jsem přesvědčen, že tak jak ten zákon odešel z Poslanecké sněmovny do Senátu, tak nehrozí politizace, rozpad, destrukce státní správy. Čas nám to ukáže. Koneckonců tady se po dobu platnosti služebního zákona vyměnily tři vlády a 50 % náměstků na resortech zůstalo, takže já prostě ty obavy nesdílím a myslím si, že tak jak to z Poslanecké sněmovny odešlo, tak to rozhodně není žádná katastrofa pro státní správu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní je ještě prostor pro závěrečná slova zpravodajů. Paní poslankyně Kateřina Valachová jako zpravodajka ústavněprávního výboru nemá zájem. Pan poslanec Kupka nemá zájem. V tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se - slyším žádost o odhlášení, takže vás mezitím odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu.

 

Začnu znovu číst návrh usnesení: " Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 132/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 132/6." Doufám, že jste všichni přihlášeni svými kartami. Můžeme zahájit hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 43 bylo přihlášeno 172 poslanců a poslankyň, pro 63, proti 96. Návrh byl zamítnut. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím o nastavení potřebného kvora.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona ve znění, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 132/5."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 44 bylo přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 113, proti 62, jeden se zdržel. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali v původním sněmovním znění.

 

Já vám děkuji. Tím projednávání tohoto bodu končí. Děkuji paní senátorce, děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodajům.

 

Otevřu další bod, kterým je

4.
Návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu,
zákon o krajském referendu a soudní řád správní
/sněmovní tisk 137/5/ - vrácený Senátem podle § 97 odst. 6 a 7 (tzv. člunek)

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 137/6. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do pošty. Připomínám, že se jedná o návrh volebního zákona. Sněmovna nemůže Senát přehlasovat, může pouze akceptovat znění navržené Senátem nebo může postoupit návrh zákona Senátu znovu, a to v původním nebo pozměněném znění. Pokud Sněmovna neschválí žádné z navržených znění, bude legislativní proces ukončen.

Vítám mezi námi senátora Jiřího Dienstbiera. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře. Možná ještě chvíli počkejte, jestli se sněmovna neuklidní. (Neuklidnila se.)

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já to zkusím překřičet.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych velmi stručně chtěl připomenout vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákony o místním a krajském referendu a soudní řád správní. Poslanecká sněmovna tento návrh zákona schválila 14. září loňského roku a byl vrácen Senátem. Chci říci, že pozměňovací návrhy, které jsou obsažené v usnesení Senátu, jsou z mého pohledu spíše legislativně technické povahy a Ministerstvo vnitra s nimi souhlasí, tudíž si vás dovoluji požádat, abychom schválili zákon tak, jak nám jej Senát vrátil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal senátor Jiří Dienstbier. Prosím, pane senátore. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP