(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já tedy konstatuji, že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů budeme pokračovat po 13. hodině, dokud neodhlasujeme nebo nerozhodneme o tomto bodu. Současně informuji Poslaneckou sněmovnu, že nemůžeme posunout začátek odpoledního jednání, protože máme pevně zařazené body na 14.30. Takže pauza bude o to kratší.

Nyní jsou zde faktické poznámky. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Radim Fiala jako první, po něm pan poslanec Španěl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já dlužím odpověď paní poslankyni Pekarové, nadšeně sloužící Evropské unii. Nepovažuji tuto výhru, kterou ona možná pro EU považuje za výhru, za dlouhodobou výhru i pro Českou republiku. Protože já považuji Evropskou unii, přál bych si, aby evropské národy spolupracovaly jako suverénní národy samy spolu bez toho, aniž by jim někdo diktoval, co mají dělat, koho mají přijímat do své země a podobně. Já považuji Evropskou unii za totalitní stát. A řeknu vám proč. Protože jestli tam někdo dobrovolně vstupuje a chce také dobrovolně vystoupit, ale ten superstát už mu klade takové podmínky a požadavky a klacky pod nohy, aby se to nemohlo, a jak řekl pan kolega Klaus, si to třeba konkrétně myslí, že se to vůbec nestane, tak to asi úplně demokratická cesta není. Takže já to bohužel z dlouhodobého hlediska pro Českou republiku nepovažuji za výhru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Španěla. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já toho většinou mnoho nenamluvím. Za celou tuto diskusi jsem konečně slyšel také nějaká slova o vládě České republiky, jak se musí vláda České republiky postarat o to, abychom vyjednali co nejlepší podmínky právě pro Českou republiku a pro naše národní zájmy. A ironicky bych chtěl říct, že se děsím toho, kdy přijmeme usnesení k rozpadu RVHP, nebo dokonce Sovětského svazu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádné další přihlášky do rozpravy nemám, ani nikoho nevidím. Takže rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan ministr má zájem, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, já už velmi stručně, protože mám za to, že v odpovědi na vaše otázky, pane místopředsedo, jsem víceméně pokryl hlavní obavy, které tady byly. Znovu říkám, my vycházíme z toho, k čemu se Velká Británie zavázala ve vztahu, samozřejmě je to v rovině politické deklarace, ale ve vztahu k občanům Evropské unie, to je tedy obsahem té Bílé knihy. A tam zřejmě ve chvíli, kdy se seznámíme s textem případné podzákonné normy, která to bude upravovat, tak poté jsme schopni i spustit nějakou informační kampaň prostřednictvím našeho zastupitelského úřadu v Londýně či konzulátu v Manchesteru vůči našim občanům. Ale opravdu zatím žádný konkrétní text vyhlášky nebo nějaké normy britské nemáme. Jakmile se k němu dostaneme, tak určitě s ním budeme řádně nakládat. A samozřejmě já předpokládám, že bude platit ten závazek. To znamená, stejně velkorysí, jako jsme my, budou i Britové vůči našim občanům.

Nechci komentovat politická stanoviska, Já prostě vycházím z toho, že rozvod mezi Unií a Velkou Británií je složitý a není to otázka, která by se dala vyřešit za pár hodin. Česká republika podle mého názoru musí hájit zájmy České republiky, resp. vláda České republiky musí hájit zájmy České republiky. Myslím si, že tak jak byla ta dohoda navržena, tak byla akceptovatelná pro obě strany. Britská strana se rozhodla tu dohodu shodit ze stolu s tím, že možná vyjedná něco jiného či lepšího, nicméně zatím jsme stále neslyšeli, co by to mělo být. A jako členská země EU samozřejmě, a to se opakuji, musíme hájit zájmy i našich spojenců, tzn. Irské republiky, a musíme na ně brát zřetel.

Tolik asi z mojí strany. Já chci poděkovat za ta velmi vstřícná slova vůči práci Ministerstva vnitra a vůči tomuto zákonu a chci vás všechny požádat o jeho podporu, protože to pokládám za naprosto klíčovou věc, tak abychom poté mohli něco požadovat i po Velké Británii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já budu také poměrně stručný. Rozprava, která se vedla, tak kromě vyjádření všech, že podpoří projednání, a to dokonce v devadesátce, a nebudou vetovat, byla více rozpravou o brexitu, jeho důvodech než o tomto zákoně, který je nám v tuto chvíli předkládán panem ministrem. Bylo signalizováno, že v podrobné rozpravě zazní doprovodné usnesení paní poslankyně Adamové Pekarové, což předpokládám, že se stane.

Současně jenom říkám, že chápu, že musíme v tuto chvíli schválit z hlediska vnitřního zákonodárství. Nepokládám za výhodné, že schvalujeme dřív, než je jasné, jak to bude na britské straně. A v jednání se senátory budu říkat: zdržujte to co nejdéle, vyčkávejte, dokud nebudeme vědět, že i britská strana se zachovala správným způsobem. Ale protože my máme zákonodárný proces trochu složitější, musíme do Senátu, musíme k prezidentu republiky, tak doporučuji, abychom teď v devadesátce panu ministrovi vyhověli.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Než vůbec může být zahájena podrobná rozprava, tak musíme odhlasovat, že souhlasíme s pokračováním projednávání tohoto návrhu a jeho schválením již v prvém čtení. Přivolávám proto poslance, kteří zde ještě nejsou. Než všichni přijdou, tak vás seznámím s omluvami. Pan poslanec Vyzula se omlouvá od 14.30 do 16 hodin z osobních důvodů dnes. Pan poslanec Klaus se omlouvá dnes od 17.30 do konce jednání z pracovních důvodů a 25. 1. od 11.30 do konce z pracovních důvodů. Z dnešního odpoledního a zítřejšího dopoledního jednání se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Roman Sklenák. Pan poslanec Roman Onderka z pracovních důvodů dnes až do konce jednacího dne. A z pracovních důvodů Daniel Pawlas od 14.30 do 17 hodin.

 

Jsme připraveni na hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 368 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 37 přihlášeno 178 poslanců, pro 169, proti nebyl nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP