(14.40 hodin)

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, rád bych vás požádal o pevné zařazení bodu, který opakovaně nebyl doprojednán v prvním čtení. Jedná se o sněmovní tisk číslo 159, novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jedná se o jednoduchou věc, která nota bene je v souladu i s vládním prohlášením. Týká se tady všeobecně podporované snahy podpořit učitele, podpořit vzdělávání. Týká se příplatků za platy třídních učitelů a také příplatků za specializované činnosti.

Tento bod nebyl doprojednán v prvním čtení. Je úzce navázán i na zítřejší projednávání zákona o státním rozpočtu a je, jak říkám, ve shodě s naším zájmem. Tyto příplatky, které se netýkají všech učitelů, ale týkají se práce, která je vykonávána v naprosté většině nad rámec přímé pedagogické činnosti a je honorována dneska zcela směšnou částkou, v průměru může činit jenom dvacet korun za hodinu vykonané práce, tak toto těm učitelům, kteří si to skutečně zaslouží, protože pracují s našimi dětmi, s našimi žáky, s našimi studenty, tak toto projednat v prvním čtení tak, aby ideálně od školního roku 2019-2020 mohla být tato věc napravena.

Dovoluji si tedy požádat o zařazení bodu číslo 39, sněmovní tisk číslo 159, dnes, tj. 18. prosince, po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan ministr vnitra.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem nechtěl vystupovat. Myslel jsem si, že to vyřešíme hlasováním, ale po vystoupení paní kolegyně Majerové prostě vystoupit musím. Já vám na začátek přečtu usnesení vlády České republiky, které vláda přijala včera. Je to usnesení vlády k dalšímu postupu ve věci globálního kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci a globálního kompaktu pro uprchlíky na půdě OSN. Usnesení zní:

Vláda I. připomíná usnesení vlády číslo 746 ze dne 14. 11. 2018, ve kterém vláda rozhodla, že se Česká republika nepřipojí ke globálnímu kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci.

II. Vláda ukládá ministru zahraničních věcí, uložit stálé představitelce České republiky při Organizaci spojených národů v New Yorku hlasovat proti návrhu rezoluce ke globálnímu kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci ve Valném shromáždění OSN.

III. Vláda ukládá ministru zahraničních věcí uložit stálé představitelce České republiky při OSN v New Yorku hlasováním podpořit návrh právně nezávazné rezoluce Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ve Valném shromáždění OSN, která je v souladu s Ženevskou konvencí z roku 1951 a nemá žádný dopad ani vliv na migrační politiku České republiky.

IV. Ukládá ministru zahraničních věcí o tomto rozhodnutí vlády informovat generálního tajemníka OSN a předsedkyni Valného shromáždění OSN.

Tedy co jsme udělali. Vláda v souladu s tímto deklarovala, odmítla migrační pakt a uložila naší velvyslankyni v OSN takto postupovat. A při tom hlasování, které proběhne, paní velvyslankyně nepochybně se bude držet tohoto mandátu.

Co vláda udělá, za druhé, je to, že jsme se rozhodli instruovat naši velvyslankyni, aby podpořila zprávu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o jeho činnosti, která se ve čtyřech odstavcích odvolává, anglicky je tam affirms, na tzv. pakt o uprchlících.

Proč jsme to udělali. Protože je jasný rozdíl z definice o tom, kdo je migrant a kdo je uprchlík. Status uprchlíka je jasně definován mimo jiné v Ženevské konvenci, tudíž není sporu o tom, zda je to nějaký legální migrant či nelegální migrant. Uprchlík je člověk, který prostě utíká z nějaké země, protože mu hrozí bezprostřední ohrožení života, například. Ta definice je naprosto jasná, a tudíž tam nejsou žádné spory. Když my jsme řekli, že nemáme problém přihlásit se k tomu, co tady ta země dělá celou dobu, to znamená těm, kteří jsou v nouzi a prchají, protože jim hrozí újma na životě nebo na zdraví, tak jim prostě pomůžeme. Měli jsme výhrady k migračnímu paktu. Ten jsme odmítli.

A mimochodem, aby bylo úplně jasno, když dneska slavíme, nebo v tomto roce slavíme sto let republiky. Masaryk byl taky uprchlík a možná, kdyby v Paříži tehdy přemýšleli jako tady dneska, tak ho šupem vrátili do Vídně, mohli ho zavřít nebo zastřelit a mluvili jsme tady německy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan ministr vnitra právě ukázal řečnickou figuru a debatu zavedl někam jinak. Tak nejdříve k paktu o migraci.

Není to tak dávno, kdy jsme to debatovali na půdě Poslanecké sněmovny z iniciativy opozice a kdy vy, pane ministře prostřednictvím pana předsedy, jste hájil tento pakt. Přiznávám i vám právo na změnu názoru, ale před několika týdny jste tady od toho mikrofonu říkal něco úplně jiného. Je to právně nezávazné, proč bychom to vlastně nezávazné, proč bychom to vlastně nepodepsali, atd.

Co vyčítáme tomu druhému paktu, je nejednotná zahraniční politika, zmatečná zahraniční politika. Normálně to nedělám, ale z facebooku šéfa, ministerského předsedy dnes 12.07: Od rána mi píšou lidé, co si přečetli v médiích, že jsme podepsali pakt o uprchlících a nedodrželi slovo. Není to tak. A stále platí, že osobně mám na věc naprosto jiný názor než ministr zahraničí. - To je v přímém přenosu ukázka nejednotné zahraniční politiky.

Mě nezajímají jednotlivé názory členů vlády. Vláda jako celek rozhodla, že se k tomu připojíme. Osobní názory si řekněte v Úřadu vlády nebo na vašem koaličním jednání, ale co to je za signál směrem do zahraničí? Jaká je pozice české vlády, když premiér nesouhlasí s ministrem zahraničí v tak důležité otázce? Teď nedebatujeme obsah, debatujeme nejednotnou zahraniční politiku členů vlády. Premiér, který nesouhlasí se svým ministrem zahraničí ještě dnes, poté co to vláda včera slavnostně schválila.

A jen tak mimochodem, pane ministře vnitra, co bylo v podkladových materiálech z ministerstva zahraničí? Jaké bylo doporučení pro vládu v tomto bodě? To je to, co si můžeme i my načíst. Doporučení z ministerstva zahraničí bylo, aby vláda uložila instrukci naší zástupkyni zdržet se. Takže premiér je proti, ministerstvo zahraničí doporučuje zdržet se, vláda rozhodla, že je pro, ale přitom ústy pana ministra vnitra všichni jsou jednotní, máme na to jednotný názor, a tahá sem Masaryka. To sem vůbec nepatří.

Můžete mi vysvětlit vy, pane ministře vnitra, nebo vy, pane ministře zahraničí, proč jste navrhoval zdržet se v podkladovém materiálu a co se stalo? Vy jste přehlasovali premiéra? Jestli ano, tak se nechal přehlasovat, aby mohl v zahraničí hrát jednu notu: my jsme ti rozumní, my jsme to podpořili, a tady na facebooku našim voličům: já jsem zásadně proti. A to je to pokrytectví, které kritizujeme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda klubu Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den vážené kolegyně, vážení kolegové. S tím, co tady řekl předseda klubu ODS, nelze než souhlasit. Pan premiér říká já nic, já samozřejmě jsem proti migračnímu paktu, nebo proti paktu o uprchlících, to vláda, to vláda, to oni, to já ne. A lidi nám píšou. Vždyť Babiš to vlastně taky nechce. Tak vláda to schválila. Premiér tam nebyl, na vládě, nebo co se stalo?

Pan ministr vnitra tady řekl, že vlastně o nic nejde, že jde o právně nezávazný pakt. To, že je právně nezávazný pakt, je pravda. Nicméně jde o salámovou metodu, kdy nám celá Evropská unie bude tento pakt v následujících letech připomínat. Bude se odvolávat na ten pakt, na to, až budou další věci, které se toho bezprostředně týkají.

Pan ministr vnitra na to měl jeden názor a já zopakuji ten náš názor. Názor hnutí SPD, o čem vlastně ten pakt o uprchlících je. De facto zavádí globální uprchlické kvóty. Ministr zahraničí Maďarska, Maďarsko tento pakt nepodpořilo, řekl doslova - cituji: Kompakt otevírá zadní dvířka pro ty, kteří nemohou přijít dveřmi hlavními. Konkrétně zahrnuje mechanismy pro účinnější, předvídatelnější, spravedlivější mezinárodní reakci na situace vyznačující se velkým množstvím uprchlíků. To znamená, až přijde nějaká další vlna, tak budeme postupovat podle tohoto paktu. Nabízí mezinárodní rozšiřování podpory anebo aktivace opatření pro spravedlivější a předvídatelnější sdílení zátěže a odpovědnosti. Za koho? Přece za uprchlíky. Kompakt bude umožňovat i rozšířený přístup k přesídlení a dalším řešením v třetích zemích. Tento pakt navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků. A v neposlední řadě tento kompakt má ambici usilovat o to, aby reakce na pohyby uprchlíků po celou dobu zohledňovaly otázky genderu, věku a různorodosti, takže má v sobě i podobné věci, které obsahuje Istanbulská smlouva. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP