(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 49, přihlášeno 184 poslanců, pro 161, proti 5, zdrželo se 18. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh pana poslance Raise pod písmenem E2 týkající se vysokých škol. Stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 50, přihlášeno 184 poslanců, pro 74, proti 80. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní návrh pod písmenem G1 paní poslankyně Kateřiny Valachové. Jedná se o vypuštění povinnosti Ústavního soudu žádat si o stanovisko Úřad na ochranu osobních údajů. Ústavněprávní výbor návrh G1 doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 51, přihlášeno 184 poslanců, pro 178, proti nula. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Další návrh je pod písmenem G2, opět návrh paní poslankyně Kateřiny Valachové, výjimka z povinnosti zpracovávání osobních údajů pro státní zastupitelství. Stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 52, přihlášeno 184 poslanců, pro 7, proti 155. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: A poslední návrh z kategorie paní poslankyně Valachové je návrh pod písmenem G3, trestný čin neoprávněného zpracovávání osobních údajů. Ústavněprávní výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 53, přihlášeno 184 poslanců, pro 25, proti 118. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Nyní se dostáváme ke třem návrhům pana poslance Michálka týkajícím se spisové služby. Návrh pod písmenem H1, stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 54, přihlášeno 184 poslanců, pro 25, proti 134. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Návrh pod písmenem H2, stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 55, přihlášeno 184 poslanců, pro 25, proti 135. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Návrh pod písmenem H3, stanovisko ústavněprávního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 56, přihlášeno 184 poslanců, pro 26, proti 134. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Dále bude následovat hlasování o bodech H4 a H5 jako o jednom. Zde nebylo přijato stanovisko ústavněprávního výboru, tak jak jsem říkal v rozpravě, protože jsme předpokládali, že v tom předchozím návrhu bude vyhověno našemu doporučení a návrh nebude přijat. Jinak platí to, co jsem řekl v rozpravě, nechci to tady více rozebírat. Stanovisko ústavněprávního výboru není.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele?

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vzhledem k tomu, jak proběhlo hlasování u tisku 138, tak souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57, přihlášeno 184 poslanců, pro 144, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Bude následovat hlasování o písmenu I, což je návrh pana poslance Leo Luzara, novela energetického zákona a zvláštní režim rodných čísel. Ústavněprávní výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko předkladatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58, přihlášeno 184 poslanců, pro 12, proti 158. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Následuje hlasování o písmenu J, návrh poslance Radka Kotena, novela zákona o elektronických komunikacích. Ústavněprávní výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59, přihlášeno 184 poslanců, pro 47, proti 60. Návrh byl zamítnut. Další.

 

A poprosím poslance o to, aby se ztišili při hlasování, ať víme, o čem hlasujeme. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Benda: Máme před sebou poslední hlasování, když zapomenu na hlasování o zákonu jako celku, a to je hlasování o písmenu K, což je návrh pana poslance Výborného, novela soudního řádu správního a stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů. Ústavněprávní výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 60, přihlášeno 184 poslanců, pro 32, proti 138. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Marek Benda: Tím jsme se, pane místopředsedo, vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, protože návrh pod písmenem L1 byl vzat zpět, takže můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Já ještě s dovolením využiji svého postavení zpravodaje. Omluvím se všem, kteří měli pocit, že jsem je v tisku 138 nebo 139 nějakým způsobem manipuloval, ale opravdu mi věřte, že nebylo tak úplně jednoduché celými těmito dvěma tisky projít, abychom udrželi nějakou konzistenci, tak možná se na mě někteří zlobí, že jsem doporučoval hlasování v nějakých systémech, ale podařilo se nám tím projít. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já děkuji panu zpravodaji. A nechám hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, podle sněmovního tisku 139, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 61, přihlášeno 184 poslanců, pro 142, proti 2, zdrželo se 40. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP