(12.50 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní budeme hlasovat o návrhu D20, což je zajištění, aby s odbory státních zaměstnanců i nadále byl povinen komunikovat přímo státní tajemník. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 99. Přihlášeno 170 poslanců, pro 139, proti 1. Výsledek byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní budeme hlasovat o návrhu D21, což je pozměňovací návrh Kateřiny Valachové k prodloužení doby provádění služebního hodnocení ze 40 na 90 dnů. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 100. Přihlášeno 170 poslanců, pro 168, proti nula. Výsledek byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní budeme hlasovat o návrzích D24 a D25 společně jedním hlasováním. Jedná se o přechodná ustanovení k pozměňovacím návrhům Kateřiny Valachové. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 101. Přihlášeno 170 poslanců. Pro 167, proti nula. Výsledek byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích E1 až E4 společně jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrhy Marka Výborného, které znamenají zachování dosavadní úpravy vyhlašování dalších kol výběrového řízení. (Předsedající: Tak moment.) Stanovisko garančního výboru bylo nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Pan ministr nám ještě řekne stanovisko, ať to nepřerušíme. (A1 až E4 nesouhlas.) Tak.

A tam je žádost o odhlášení. Všechno vypnuté? Aha, tak moment. Já vás odhlásím, zkusíme to znova. Ano, už to funguje. Táži se, fungují všem hlasovací karty? Dobře. Takže stanoviska máme, víme, o čem budeme hlasovat, mohu tedy zahájit hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 102. Přihlášeno 170 poslanců. Pro 58, proti 107. Návrh byl zamítnut. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní budeme hlasovat návrhy E9 až E11 společně jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrhy Marka Výborného, zachování stávající úpravy spolupráce představeného a služebního orgánu při hodnocení vyšších představených. Stanovisko garančního výboru bylo nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti? Stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 103. Přihlášeno 170 poslanců, pro 60, proti 90. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Budeme hlasovat o návrhu E12, což je pozměňovací návrh Marka Výborného, podávání námitek proti hodnocení zaměstnancem. Stanovisko garančního výboru bylo nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 104. Přihlášeno 172 poslanců, pro 58, proti 90. Návrh byl zamítnut.

 

Táži vás, paní zpravodajko, zdali mi můžete potvrdit, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Ano, pane předsedo, bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. A nyní se vypořádáme s hlasováním o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 132, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro souhlas s tímto zákonem, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 105. Přihlášeno 171 poslanců, pro 109, proti 59. Návrh zákona byl přijat. (Potlesk převážně z lavic poslanců ANO.)

 

Já tímto děkuji jak zpravodaji (předkladateli ) Janu Hamáčkovi, tak zpravodajce Kateřině Valachové. Děkuji tedy za to, že jste nás provedli hlasováním a projednáváním tohoto bodu. Tímto končím.

Nyní tady mám jednu omluvu. Pan premiér Andrej Babiš se omlouvá od této chvíle do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Přikročíme k projednávání dalšího návrhu zákona, je to vládní návrh zákona... Tak ještě nejsme v obecné rozpravě, pan poslanec Petr Pávek se mi přihlásil do obecné rozpravy. Já vás škrtnu, ještě ne. Za chvilku.

 

Máme tady bod

115.
Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk 138/ - třetí čtení

Chtěl jsem poprosit, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ovšem ten už tam sedí, a zpravodaj garančního výboru, ústavněprávního výboru poslanec Marek Benda. Pana poslance Bendu požádám, aby se posadil. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 138/12, který byl doručen dne 21. září 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 138/13.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Máte zájem. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Dovolte mi, abych ve třetím čtení uvedl návrh zákona o zpracování osobních údajů. Jak všichni víme, je to adaptace českého právního řádu na požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů, takzvané GDPR, a zároveň implementuje evropskou směrnici o ochraně osobních údajů v trestněprávní oblasti. Návrh byl zpracován Ministerstvem vnitra ve spolupráci s úřadem pro ochranu osobních údajů. Tímto návrhem dokončujeme úkol převzatý po předchozích vládách, protože do přípravy zákona vstoupily volby.

Zákon o zpracování osobních údajů ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů, provádí adaptaci na obecné nařízení o ochraně osobních údajů a transpozici trestněprávní směrnice, která upravuje zpracování osobních údajů justičními a policejními orgány. Tento zákon rovněž zavádí výjimky, které podle GDPR mohou členské státy využít, aby se naplňování GDPR co nejvíce usnadnilo. A my jsme spolupracovali s jednotlivými výbory na tom, aby Česká republika využila výjimky v maximální míře všude tam, kde to dává smysl.

Tento návrh také nově upravuje strukturu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vycházíme nejen z praxe, ale také z požadavků evropského práva na úplnou nezávislost dozorových úřadů a na intenzivní spolupráci a spolurozhodování dozorových úřadů zejména v přeshraničních případech. Kontroly úřadu by měly do budoucna provádět odborně zdatní specialisté.

Tento zákon byl v prvém čtení přidělen šesti výborům, je tam celá řada pozměňovacích návrhů. Za předkladatele bych chtěl říci, že jsem připraven podpořit návrhy výborů pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru ústavněprávního.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tímto tedy otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Petr Pávek. Pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP