(18.50 hodin)
(pokračuje Zahradník)

A tady je třeba říci, že kdo zná, jak fungují u nás ekologické organizace, jak jsou schopné zdržovat stavbu dálnice D1, jak jsou schopné neustále podávat ke všem rozkladům, které se dělají v rámci procesu povolování té stavby, své připomínky, odkládat o stovky dnů, o roky zahájení těchto staveb, jaké tedy špatné zkušenosti naše veřejnost s těmito organizacemi má, tak musím s tím tedy velmi nesouhlasit, protože to může přinést významné dopady na zdržování staveb. Na to, že naše stavby prostě budou opět daleko větší silou podrobovány teroru ekologických aktivistů.

Návrh byl předložen do vlády formálně bez rozporů, ale byly tady nějaké návrhy. Ohradilo se Ministerstvo dopravy, jehož připomínka upozorňující na právě možnost prodloužení a prodražení realizace staveb byla vypořádána s vysvětlením, že k žádným takovýmto obavám, že by došlo k prodražení a prodloužení staveb, není důvod.

Ministerstvo pro místní rozvoj upozornilo na to, že nevládní neziskové organizace v oblasti životního prostředí jsou u nás ve velmi privilegovaném postavení, přiznává jim právní řád silná procesní práva a to je důvodem k častému zneužívání. K zneužívání dochází také ze strany aktivistických skupin. Tady oni navrhovali - MMR -, aby byl doplněn požadavek, aby veškeré účetnictví takovýchto organizací bylo vedeno na transparentním účtu, aby byl znám původ příjmových a také účel výdajových transakcí. To v tom návrhu, který se mi podařilo dohledat v mezirezortu, bylo, ovšem do zákona se to nedostalo.

Další zásadně odmítavou připomínku předložila Hospodářská komora. Ti píšou, že je správné, aby právo na podání v rámci ochrany před ekologickou újmou mohly dělat dotčené orgány, dotčené instituce, u nichž je takové dotčení, ohrožení pravděpodobné. Ovšem nestátní neziskové organizace nemohou mít postavení veřejného žalobce, psala Hospodářská komora, a nemohou podávat žádosti o zahájení řízení bez vlastního dotčení ekologickou újmou. Tedy podle toho § 8 odst. 2b, jak říká zákon. Čili komora navrhovala, aby zůstala možnost podávat podání pro státní instituce, které pak jednají z moci úřední. Odmítala to, aby se neziskovkám, aktivistům, tak obrovsky zvýšila jejich pravomoc, aniž by na ně dolehla jakákoliv odpovědnost za jejich konání. Tato zásadní připomínka komory byla takzvaně vypořádána, a to s odvoláním na hrozící sankce ze strany EU. Tedy my se máme podvolit jejich tlaku, my se máme podvolit jejich vydírání. A tady je třeba si položit otázku, zdali není náhodou čas na to, k tomuto vydírání se postavit.

Pro nevládní neziskové organizace je tady tento zákon docela dobrou věcí, protože ony byly novelou stavebního zákona v minulém volebním období zbaveny možnosti v některých případech se účastnit stavebního řízení. Velmi na to tvrdě žehraly. Snažily se vrátit to své právo účastnit se řízení zpátky. To se jim nepodařilo. Podle mne určitě vítají tuto možnost, které se podle mne velmi iniciativně chopí. Čili jejich prostor, který se zúžil, může být tímto zákonem opět rozšířen. Ony by mohly opět své ideologické záměry při blokování veřejně prospěšných staveb předkládat, aplikovat a tyto stavby zase zdržovat a prodražovat. Žádosti lze podávat opakovaně, což zakládá možnost donekonečna zdržovat, jak to dneska vidíme na dálnici D11.

Tento zákon tedy dělá z nevládních neziskovek privilegovanou skupinu obyvatel, která, aniž by k tomu měla jakékoli odborné nebo jiné předpoklady, může vstupovat do procesů, kam jiní nedotčení občané nemohou. A přitom chybí stanovení nějaké základní odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout touto obstrukcí anebo také vinou žádostí, které budou podány neoprávněně, kde se ukáže, že ta jejich žádost... není ji možné vyhovět. Ony pak ale nadále zůstanou v tom procesu jednání jako účastníci.

Dámy a pánové, já jsem se přihlásil ke slovu proto, abych jednak tedy velmi výrazně odmítl tento zákon, a tedy abych podal návrh na jeho zamítnutí v prvním čtení. V případě, že by tento návrh nebyl schválen, tak zároveň také podávám návrh na vrácení návrhu zákona vládě k přepracování, aby se zamyslela nad tím, do jaké míry je správné dávat nevládním ekologickým organizacím do rukou takto silný nástroj, takto silnou zbraň, kterou ony budou bez rozpaků a bez jakékoliv odpovědnosti používat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní přečtu omluvu. Omluvte prosím moji nepřítomnost - se omlouvá paní poslankyně Květa Matušovská. Jedná se od 18.30 do konce jednacího dne.

Teď pan poslanec Václav Klaus. Jenom bych upozornil, že dohoda je, že bychom končili v 19 hodin. Tak se jenom ptám, jestli s tím počítáte. Jste si toho vědom. Takže prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Dnes opravdu už vystoupím naposledy. Já bych jenom rád upozornil ctihodnou Sněmovnu, jak nádherné bylo projednávání toho minulého zákona. V mých očích se sice jedná o takovou marginalitu. Sněmovna už to projednávala asi sedmnáctkrát. Už se to různě měnilo ty otvírací doby a velikost těch prostor. Ale sami jste si to rozhodli. Tady jsou zástupci levicových stran, kteří mají blízko k těm zaměstnancům. Ti hlasovali, aby se to zamítlo. Máme tady zástupce zase lidí, co si myslí, že v neděli se má být v kostele, nebo ve svátek. Ti také byli proti. Většina nás nějak bylo pro. Ale byla to naše svobodná vůle. U tohoto zákona jsme zase jako gubernie. Už jednou jsme to schválili a oni nám znova říkají: Ale špatně, ještě. Ještě to schvalte víc! A my tady pod hrozbou nějakých sankcí budeme zase zdvihat ruku. Pan poslanec Kalousek mi asi přijde říct, že jsou to naše zákony. Ne tedy jako... i když jsou to ty jejich.

Jenom chci upozornit na tuto situaci, které tady čelíme. A tak nějak jako didakticky jsem vám chtěl říci, zda si to uvědomujeme. Jak to bylo krásné se bavit o takové v uvozovkách pitomosti, jako je otvírací doba obchodů, protože tady každý projevil svoji vůli a nějak to dopadne. Možná o tom budeme jednat ještě devětkrát. Tady jsme jako gubernie. Žijeme pod tím diktátem. Schvalte to, jinak budete platit pokuty! Schvalte to, schvalte to, schvalte to. A takto to nakonec asi většina z vás schválí. Ale neměli byste to dělat a s radostí mačkat to tlačítko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A ještě je prostor tady na faktickou poznámku. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí. Další v pořadí je pan poslanec Munzar, ale uvidíme, jak to časově vyjde. Prosím, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP