(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka pana poslance Juříčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, já musím říci, že s kolegou Jirkou Bláhou, prostřednictvím předsedajícího, obsahově nesouhlasím, ale musím říci, že nesouhlasím ani s tou formou, jak se do něho pouštíte. Myslím na ty invektivy, které na něj používáte. Je to poctivý člověk a je to poctivý podnikatel a měli bychom si ho vážit. Děkuji. Doufám, že ubereme plyn všichni. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Bláha. Pan poslanec Holík stáhl svou faktickou poznámku, takže bude následovat faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Opravdu už naposled. Máme jednotný evropský trh a jednotná evropská pravidla a národní dotace, takže v tom si jsme trošku nejednotní. To, že jsme tady měli myšlenku, a tu měla jedna nejmenovaná strana, trh vše vyřeší, tak to už jsme všichni zažili. Trh nevyřešil vůbec nic. To, že srovnáváte škodovku s Audi, je velice hezké. My na škodovce máme obrovský zisk, zrovna tak jako obrovský zisk má Audi a jiní výrobci automobilů. A v tom je ten rozdíl, v těch prasátkách, protože ani v té cizině neumí to prase vyrobit za těch 25 korun, ale jenom díky tomu, že mají jiné skryté národní dotace a hlavně si chrání svůj trh, to znamená, že vyrábějí, mají tu zemědělskou výrobu, aby měli rozvinuté ty vesnice, na kterých jsou ti lidé zaměstnáni, aby tam mohly fungovat hospůdky a obchody, to je ten záměr. My jsme to ještě pořád nepochopili. My si sem všechno pustíme a zničíme si ty vesničky a díky tomu tam nemáme život. Takže tak to je úplně jednoduché. Opravdu, nehledejte v tom žádné složitosti, každý si chrání svůj trh a ty ostatní státy kolem nás to umí, a proto nám sem vozí svoje přebytkové věci, které nejsou schopny už na svém trhu udat, a my je samozřejmě s velkou náručí přijímáme a ničíme ty svoje malé nebo i střední nebo i velké, kteří se snaží to pro nás dělat a za chvíli nebudou, no tak pak jednoho dne dojde k tomu, že právě z toho Německa přijde: Chceš maso? No tak bude za sto. Ahoj. Na shledanou. Takhle jsem myslel, jako že ahoj nám řeknou ty ostatní státy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Nyní pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Munzar. Pan předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych se chtěl obrátit s konkrétním dotazem na svého kolegu pana poslance Juříčka, že když někdo říká, že se nechováme korektně ke kolegovi, ať je adresný. Já nesouhlasím a ostře argumentuji proti argumentům pana poslance Bláhy. Nemluvil jsem ani o tom, jestli je poctivý podnikatel, to do politické debaty prostě nepatří a takové argumenty nepoužívám. Já s tím nesouhlasím, protože jeho vystoupení nejsou konzistentní. Poslední příklad před chvílí, a s tím nesouhlasím, tak on nejdřív řekne: platí jednotná pravidla pro všechny stejně, a pak řekne: ti ostatní je porušují a dělají si to jinak. Tak buď platí věta jedna, nebo druhá. Nemohou platit obě dvě. A pokud skuhrá a stěžuje si na počínání české vlády v národních dotacích, tak mu opět připomínám, že jeho hnutí už je pět let ve vládě. Tak proč se vždycky dívá na nás, když říká "vy to chcete a tam nejsou"? O těch národních dotacích nerozhoduje Sněmovna a ne opozice, ale rozhoduje o nich vláda a vládní většina. Tak já tomu vůbec nerozumím.

A já si zase vyhrazuji právo, pane poslanče Juříčku prostřednictvím pana místopředsedy, že budu ostře nesouhlasit s názory, aniž bych se někoho osobně dotkl. Pokud se mi to stane, samozřejmě to se stát může, tak se pak omluvím, není to mým stylem, ale dneska se to určitě nestalo. Nesouhlasím s těmi názory. A ukazuje se, že i poctivý podnikatel, úspěšný podnikatel může být výrazně levicový. To tak je, já to nijak nezpochybňuji, ale s jeho levicovými názory prostě ostře nesouhlasím, ta přirovnání kulhají, nejsou rozumná, a jak jsem říkal na začátku ve svém prvním vystoupení, opravdu si nerozumíme. Já bych argumenty pana poslance Bláhy chápal, kdyby byl návrh zákona, že někdo musí otevřít, ale to by bylo stejně špatně, jako že musí zavřít. Tak se mu to snažím vysvětlit, že to, čeho on se obává, tak to prostě není, a pokud on špatně uzavřel smlouvu, tak to není zodpovědnost zákonodárců. To tak prostě je.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl také zareagovat na pana kolegu Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího. Ten volný trh, který tady, pane kolego, kritizujete, tak ten vám právě umožnil, že můžete mít, tuším, že jste řekl 12 provozoven, bez toho volného trhu byste je neměl. Ale právě to, co jste řekl, že tady se omezuje konkurenceschopnost, že tady jsou nerovné podmínky, to nezpůsobuje trh, to způsobují státní regulace.

A tím se vracím k tomu tématu, které tady máme na stole, omezení otvírací doby. Tím, že tady v minulém období předchozí Sněmovna rozhodla, že jsou omezeni pouze někteří obchodníci, ti nad 200 metrů, tak to je přece omezení konkurence, to jsou nerovné podmínky a každý podobný zásah státu do volného prostředí, do svobodného trhu nám vytváří nerovnosti. Takže spíše hledejte problém v těch různých zákazech, nařízeních, příkazech, dotacích, subvencích, regulacích než ve svobodném trhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Válek a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já bych, dámy a pánové, také velmi, jak už tady zaznělo předtím, ocenil, kdybychom se vrátili k tématu té pracovní doby, a prostřednictvím pana předsedajícího si jenom dovolím drobnou poznámku jako člen zemědělského výboru, abych potěšil předsedu zemědělského výboru, že sleduji, co tady padá. Prasata se fakt nevyrábějí, ale chovají se, takže to bych chtěl jako člen zemědělského výboru zdůraznit, a tím také dokladuji, že opravdu bedlivě sleduji všechny připomínky a debatu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Skončil blok faktických poznámek a nyní je v obecné rozpravě přihlášen pan poslanec Benda, po něm pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážený pane navrhovateli, paní zpravodajko, páni ministři a ministryně, dámy a pánové, já jsem se přihlásil asi před hodinou a chtěl jsem mít poměrně krátké vystoupení, ale protože nezneužívám faktických poznámek, tak mezitím toho proběhlo opravdu, ale opravdu hodně. Možná lehce zareaguji alespoň v několika glosách na to, co proběhlo.

Za prvé k panu poslanci Bláhovi, a teď s ním nepovedu spor prostřednictvím pana předsedajícího o to, jak drahá jsou prasata, jestli jsou u nás moc drahá, nebo moc levná. Ale věta, která zazněla zde na půdě Sněmovny, jsem diskriminován podepsanou smlouvou, se mi zdá opravdu lehce pikantní. Můžu být diskriminován ledasčím, například státem, a mnohdy jsem diskriminován státem v řadě věcí, ale těžko můžu být diskriminován smlouvou, kterou jsem podepsal, respektive pak si můžu nadávat jenom sám sobě. Jinak těžko najít někoho, kdo mě diskriminuje.

Druhá poznámka k panu poslanci Ferjenčíkovi, který se zlobil, že zákon nemá žádnou vnitřní logiku. Tak to nemá skoro žádný z levicových zákonů schválených tady v posledních čtyřech letech. Všechno to byly takové podivné kompromisy velkopodnikatelů a socialistů, které přesně skončily v tom, že mezi nimi není žádné protnutí.

Pan poslanec Juříček říkal, ať nejsme zlí na pana poslance Bláhu, protože je to přece poctivý člověk a poctivý podnikatel. Já to naprosto respektuji, ale myslím, že na půdu Poslanecké sněmovny to nepatří. Tady dokonce diskutuji i s nepoctivými lidmi a s nepoctivými podnikateli a myslím, že sem patří věcná argumentace, nikoliv to, jaká daná osoba je, a že se toho udrželi podle mého názoru všichni řečníci, kteří opravdu vedli polemiku s tím, co bylo řečeno, ne s tím, kdo to řekl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP