(17.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Nevím, jestli jste si všimli, mnozí z nás na státní svátky chodíme do práce. Chodíme na ty pietní akty, já tam chodím rád připomínat si významné události našich dějin. Máte pocit, že v loňském roce tam bylo víc občanů? Že místo těch návštěv supermarketů, hypermarketů přišli na ten pietní akt 28. října třeba? Možná se pletu, ale ze svých zkušeností odpovídám: není tomu tak. Je to divné, přestože jste jim to doporučovali, tak ti lidé to nedělají. Mohli byste se zamyslet nad svým doporučením, když to nikdo neposlouchá.

Máme plno profesí v nepřetržitém provozu, a pokud já mám informace od obchodníků, tak velmi často je to na dobrovolné bázi těch zaměstnanců. Jak říkal pan poslanec Nacher, někteří to chtějí, protože tam jsou lepší peníze atd. Ale tady většina Poslanecké sněmovny v minulém volebním období a bohužel i v tomto volebním období, protože systémový logický návrh na zrušení zákona jako celku už tady byl, my jsme předpokládali, že projde, protože v minulém volebním období odpůrci měli menšinu; čistě matematicky, kdyby si všichni zachovali svůj názor, tak ti, kteří chtěli navrhnout zrušení toho zákona, mají většinu v tomto volebním období. Bohužel někteří pružně změnili názor, ale mám pocit, že jste si to do koaliční smlouvy nedali, nedali jste si to do koaliční smlouvy, to je dobře, nemáte tu výmluvu, nemusíte sociálním demokratům platit, tak to pojďme zrušit. Odmítli nějaký kompromis, který je logický ve smyslu velkoobchodů, tak když ho nechtějí, chtějí mít všechno, tak navrhuji, nenechejme jim nic!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Mihola, připraví se pan poslanec Munzar. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, stejně jako předchozí bod se mi zdá, že i tento je takový evergreen. Nejenom že jsme se mu hodně věnovali v rámci minulého volebního období, opakovaně vlastně jsme byli nuceni se mu věnovat, tak teď ho máme v poměrně krátké době tady na scéně také znovu. A to já jsem si myslel trošku idealisticky, že vlastně hnutí ANO k tomu předchozímu návrhu ODS přistoupilo tehdy docela racionálně s argumentem, že ještě od toho zavedení regulace, omezení prodejní doby ve velkoobchodě a maloobchodě neuplynulo tolik času, abychom dělali zase nějaké převratné změny. I když je to tedy, zdá se, typicky české stále něco měnit a probouzet vášně.

Víte, tady když se někdo jakoby cítí dotčen, že někdo chce něco regulovat nebo omezovat, když odhlédnu od toho, že mám tady takovou mapu (ukazuje), ale to asi všichni do daleka nevidíte, prostě Evropy, která jasně ukazuje, že regulace je něčím normálním, něčím většinovým, ne něčím výjimečným. Výjimeční jsme spíš my s tím bezbřehým otevíráním. Nevím, co nás k tomu tak úplně vede. Možná by si ti, co jsou neustále dotčeni nějakou regulací, tak mohli říkat: Kdo si vůbec dovolil zavést nějaký státní svátek? Proč já mám být konfrontován se státním svátkem? Ať si to každý slaví sám - Vánocemi počínaje přes svatého Václava. Co když někdo nemá rád svatého Václava? A on má prostě den volna, státní svátek svatého Václava! Ostatně jsme slyšeli i od vysokého státního představitele ke svatému Václavovi takové neadekvátní a nesprávné, ale velmi kritické až hrubé připomínky, když se ten svátek před lety řešil.

Takže mě mrzí, že možná málo vnímáme také to, co si myslí - občané si určitě nemyslí, že tohle je stěžejní návrh, stěžejní zákon. Většinou, když byly na to téma ankety, pokud jste se někdo na to podívali, tak odpovídaly - já jsem viděl minimálně tři ankety v horizontu posledních 10 let, možná jich bylo ještě víc, nevím všechno, tak tam většinou odpovídali, většina, a nebyly to desítky respondentů, ale stovky nebo tisíce, že to nevadí, ale co vadí, je ten chaos, který tady zmínil pan předseda klubu TOP 09 Kalousek. To vadí i mně, ale správně mu to řekla i paní poslankyně Matušovská. Možnost odstranit ten chaos byla ještě v minulém volebním období. To vím přesně, protože jsem předkládal tehdy ten návrh, který by se týkal všech 14 státních svátků. Prosím vás, máme 14 státních svátků ve 13 dnech, abychom tady neměli pocit, že tady řešíme každý týden nebo bůhví kolik dní. Čtrnáct státních svátků ve třinácti dnech a v tuhle chvíli je aktuální verze, která se týká pouze osmi státních svátků.

A my se často dovoláváme našich kořenů, kultury, historie, pak žehráme na to, že nikdo nic neví o tom, když jsou nějaké ankety, proč si co připomínáme, tak si říkáme, kdo za to vlastně může? Samozřejmě že je to hlavně úkol učitelů, ale také politiků, aby upozorňovali, že státní svátky mají nějaký svůj význam, že to není den úplně jako každý jiný. Já jsem dalek, že bych někomu chtěl říkat, co má ten den dělat, ale hlásím se k tomu a zastávám se, prodavačky mají své rodiny většinou, naprostá většina určitě, své děti, ony také si chtějí užít volno nebo sváteční chvíli s rodinou, ať už jakýmkoliv způsobem. A nelze to prosím vás srovnávat s tím, že musí být v pohotovosti hasiči anebo nezbytné složky infrastruktury, ale jak víme, tak i vlaky jezdí méně, lékaři neordinují ve státní svátek, pouze pohotovost, a obchody jsou skutečně z toho výčtu asi tak nejméně důležité.

A víte, ty země, ke kterým máme přece kulturně, historicky, ekonomicky nejblíže, Rakousko, Německo, tak tam to není nějaký přežitek! A mají těch regulací daleko, daleko víc. Tam se to týká třeba i jiných dní. Vždyť tam všichni jezdíte a znáte to ostatně, nikdo se nad tím nepohoršuje, nebouří, přijímají to jako normální záležitost. A ty země nejsou méně tržní, nejsou méně kapitalistické. Já se trošku divím kolegům z ODS a z TOP 09, že třeba více nediskutují tyhle záležitosti se svými partnerskými organizacemi a stranami. Já opakovaně při návštěvě v těch zemích to s nimi právě také mimo jiné řeším, nebo ty jejich pohnuty k tomu. Možná je to někdy víc o dobré vůli a diskuzi.

Sám bych se přimlouval za to, aby byl odstraněn ten chaos, na který lidé nejvíce žehrají. Proč, ano, to je i mně málo srozumitelné, proč na Velký pátek, který jsme tady v minulém volebním období schválili jako státní svátek, je otevřeno a na Velikonoční pondělí zavřeno? Na to, skutečně, se dost blbě odpovídá. Ale zase chápu, že je teď nějaký status quo, než třeba proběhne další diskuze nebo nějaké další výzkumy. A určitě bych, když si s tím dáme práci, s nějakým výzkumem, i hlasu občanů naslouchal. V tuhle chvíli si myslím, že opravdu toto opatření nevadí, a argumenty, které - já jsem ráno o tom mluvil v Českém rozhlase s paní kolegyní Vrecionovou a ta tam říkala argument: protože v Rakousku nebo v Bavorsku jsou lidé více věřící atd. Ale vy, co jezdíte do zahraničí, tak víte, že v Německu a v Rakousku je v kostele možná méně lidí než v ČR nebo než na Moravě určitě. Takže tady tyhle argumenty vůbec neplatí, ale oni se tam opravdu k tradici a k tomu, Němci mnohokrát na to téma řekli: my to můžeme zrušit, obešli bychom se bez tohoto opatření, ale my stojíme o to, aby bylo poznat, že sváteční den prostě není úplně stejný jako všední pracovní den.

Takže končím slovy, že jsou dny, kdy ekonomika a nakupování nemusí být až na prvním místě, a dovoluji si dát návrh k zamítnutí tohoto předloženého návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kasal. Máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Omlouvám se, neodpustím si otázku, nebo budu reagovat na svého předřečníka. Mluvil o tom, že porovnáváme tady jiné státy a i jiné zdravotnictví. Já bych vám to, pane kolego, řekl takhle. Pokud bychom to měli porovnávat, tak v zahraničí, tam, kde jste hovořil, se za pohotovost výrazně platí a tam opravdu na tu pohotovost chodí méně lidí, prakticky se neoperuje, kdežto v ČR na tu pohotovost se chodí jako ve všední den. To je jedna věc. Operuje se prakticky nepřetržitě. A i ti lékaři, kteří tam jsou, aby to zajistili, tak mají potom nárok na to, aby si něco koupili, což jako není úplně tak běžné. A když se to sejde, když se podíváte zrovna na kalendář a měli byste i třeba nějaké neděle a měli byste svátky, tak se dostanete k tomu, že budete třeba čtyři nebo pět dnů kontinuálně mít všechny obchody zavřené. Chce to trošku s rozumem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP