(16.50 hodin)
(pokračuje Filip)

O návrhu na přikázání garančnímu výboru rozhodneme v hlasování číslo 28, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, aby garančním výborem byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 28, z přítomných 142 poslanců pro 139, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům Sněmovny. Má někdo návrh na jiný výbor? Není tomu tak.

 

V rozpravě padl návrh, aby lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů.

Rozhodneme v hlasování číslo 29, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí se zkrácením lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 29, z přítomných 149 poslanců pro 116, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme přikázali tento tisk výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Lhůta k projednání je 30 dnů a žádný jiný výbor nemá přikázání. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod.

 

Budeme pokračovat dalším návrhem poslanců, a to bodem

22.
Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka,
Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
/sněmovní tisk 200/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předkladatelé navrhují, abychom postupovali podle § 90 odst. 2. S přednostním právem předseda klubu sociální demokracie kolega Chvojka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké odpoledne vám přeji. Chtěl bych vám dát na zřetel, že tímto vetujeme, nebo tímto vetuji já jménem dvou poslaneckých klubů ČSSD a KSČM projednávání tohoto tisku v devadesátce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Budeme tedy postupovat podle § 90 odst. 5 a 6. A já tedy zopakuji, že máme před sebou tisk číslo 200. Pan předseda Michálek se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Já bych potom už rád zahájil normální jednání. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom jsem chtěl doplnit, že jménem klubu Pirátů, KDU a TOP 09 se připojujeme k tomu vetu návrhu projednání v devadesátce. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Máme tedy dvakrát veto na projednávání ve zkráceném jednání. Takže § 90 odst. 2 nemůžeme použít. A opakuji tedy, že stanovisko vlády k tisku 200 bylo doručeno jako sněmovní tisk 200/1.

Nyní požádám, aby pan poslanec Patrik Nacher jako zástupce navrhovatelů přišel ke stolku zpravodajů, a paní poslankyni Helenu Langšádlovou jako zpravodajku pro prvé čtení také požádám, aby zaujala své místo u stolku zpravodajů. Požádám sněmovnu zároveň o klid, aby pan kolega Nacher mohl přednést své úvodní slovo k tomuto tisku. Tak, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, vážená vládo, dovoluji si předložit sněmovní tisk číslo 200 - novela zákona o prodejní době, resp. novela zákona. Původně jsem tedy myslel, že tady budu obhajovat i tu pozici, proč jsme navrhli a jaký to má důvod, že se to má projednávat na základě § 90. Tak teď je to úplně zbytečné, ale ten důvod tady i přesto řeknu. Není to tedy časové hledisko, ale kolegové, je to pro to, že ten návrh má vyjmout z působnosti toho zákona, který při těch sedmi svátcích vlastně uzavírá vyjmenované obchody, maloobchody a velkoobchody, ty velkoobchody. A ten důvod, proč jsme navrhovali, aby to bylo ve zkráceném řízení, je proto, aby tady nebyl apetit ten zákon, když už bude otevřen, rozšiřovat jak tím směrem, aby vlastně ty svátky byly zrušeny en bloc, tak naopak tím, že by naopak byly rozšířeny. To znamená, že tam šlo čistě o ty velkoobchody.

A proč ty velkoobchody? Jeden z důvodů, proč se říkalo, že má být o svátcích zavřeno, bylo to, že mají být rodiny se svými ratolestmi a nevěnovat se nakupování. Tak zaprvé si nemyslím vůbec, že stát má do tohohle ingerovat, ale evidentně tady není vůle v Poslanecké sněmovně to úplně celé z toho vyhodit. Nicméně u velkoobchodů to neplatí. Tam zásadně chodí nakupovat jiní podnikatelé nebo živnostníci, tak jak vyplývá z popisu, co je velkoobchod, z živnostenského zákona. To znamená, že tento důvod padá.

Druhý nejčastější důvod byl ochrana zaměstnanců. Tak tady bych zase zvolil kontext, který zde máme, a to jest, my dneska tady žijeme v době, kdy tady máme méně než frikční nezaměstnanost. To je přirozená nezaměstnanost, která je nejnižší v Evropě. Myslím si, že žádný zaměstnavatel si nedovolí v dnešní době, kdy těžko sežene zaměstnance, kvalitní zaměstnance, nutit nebo vydírat, že když nepůjdou o svátcích do práce, tak že je vyhodí. Naopak. Já jsem dostal celou řadu mailů. Všichni zaměstnanci si to umí dohodnout s tím nadřízeným sami. Oni k tomu nepotřebují někoho, kdo to bude vyřizovat za ně. Někteří dokonce psali, že si rádi přivydělají. Někteří lidé jsou sami třeba o Vánocích, takže nechtějí být sami doma, chtějí být tam. Prostě ty životní osudy jsou košaté. A já si nemyslím, že prostě politici a stát by měli tady ingerovat a říkat, kdo má kdy chodit do práce a kdy ne.

Ale v zásadě tady jde o základní logiku. My jsme přece, a nevím, jak to vzniklo tady v tom minulém období - tak se zvolila ta hranice prodejní plochy 200 metrů čtverečných. Proč 200 metrů? Proč ne třeba 250, 300 atd.? Rozumím tomu tak, že jsou to nějaké menší provozovny, kde zřejmě prodávají i rodinní příslušníci. A právě tyto malé provozovny musejí také někde nakupovat. A většinou to stahují z těch velkoobchodů. Gastronomická zařízení, restaurace atd. - ti všichni se zásobují z těch velkoobchodů. Jinými slovy ten návrh je vlastně prostý. On z toho zákona o prodejní době vlastně škrtá to slovo velkoobchod. Maloobchodu se to vůbec nedotkne. Jde o to, aby se ti, kteří mají právo mít otevřeno, měli odkud zásobovat. Přijde mi to celkem logické. A jenom mě mrzí, že poslanecké kluby, čtyři dokonce, využily práva veta.

Tolik úvodní slovo a děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Nacherovi a požádám paní zpravodajku pro prvé čtení, poslankyni Helenu Langšádlovou, o její zpravodajskou zprávu. Ještě než vám dám slovo, paní kolegyně, opět žádám sněmovnu o klid. Pokud vedete jinou diskusi, než je téma prodejní doby v maloobchodě, prosím v předsálí. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, ano, od 1. října roku 2016 tady máme úpravu prodejní doby v maloobchodech a velkoobchodech a zákazu prodejní doby ve vyjmenované svátky a omezení prodejní doby na Štědrý den. Toto je realita. Kolega tady již řekl, čeho se týká předmětná úprava, kterou v tuto chvíli projednáváme. Jedná se o velkoobchody. Ale musím přiznat, že od samého počátku projednávání tohoto zákona mám pocit, že logika se v něm hledá opravdu jen velmi těžko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP