(16.00 hodin)

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, milá vládo, i já si myslím, že na těch číslech, co tady ukázal pan poslanec Jurečka, není pravda to, co tady paní poslankyně Vrecionová říkala, protože určitě se podařilo stabilizovat, minimálně stabilizovat živočišnou výrobu na úrovni, kdy se neustále propadala. To je první záležitost.

A druhá záležitost. Když se dneska podíváme do krajiny, podíváme se na mapu intersucha, tak pořád oblasti, které vypadají daleko nejlépe, jsou oblasti, kde jsou udrženy stavy skotu, kde je silná živočišná výroba.

Takže bych se skutečně přimlouval za to, abychom tento zákon zdárně projednali, a v podrobné rozpravě navrhnu zkrácení o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec David Pražák také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec David Pražák: Dobré odpoledne dámy a pánové. Já bych jenom paní kolegyni Vrecionovou jménem pana předsedajícího poprosil za zemědělce, opravdu si na to zvykli. Zelená nafta je komplikovaná, ale umějí to, dělají to. A není nic horšího než vymýšlet nějaké jiné postupy a jiné dotační tituly, kde se bude znova zavádět další administrace a další věci. Nechal bych to s prominutím běžet tak, jak to je. Jsou na to zvyklí, může se to kontrolovat a nic jiného podle mě není potřeba vymýšlet a dotovat jiným způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní kolegyně Vrecionové, poté faktická poznámka pana poslance Kalouska. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Vážený pane kolego prostřednictvím předsedající, ne všichni zemědělci, mluvím s řadou těch malých zemědělců, kteří nejsou schopni to administrativně zvládnout, protože je to velmi složité. Takže to nepomáhá všem.

A další věc je, že pan kolega Jurečka tady řekl, ať předložíme nějaké konkrétní návrhy. Myslím, že Občanská demokratická strana v této Poslanecké sněmovně v minulém i v tomto období již předložila řadu návrhů, které podporují podnikání, které zjednodušují živnostníkům, podnikatelům i samozřejmě v zemědělství, protože to je podnikatelská činnost. A vůbec jsme tady nenašli podporu pro řadu těchto našich předloh. Takže samozřejmě budeme pracovat dál.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska, poté paní poslankyně Balaštíková také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom velmi krátce k vyjádření předpředřečníka. Ono to platí obecně. To neplatí zdaleka jenom pro podnikání v zemědělství, že každá daňová úleva, nebo každý daňový benefit, nebo každá specifická dotace je záležitost, na kterou si každý rychle zvykne. To je drogová závislost. To se týká úplně všech. Otázka je, zda je to společensky prospěšné, nebo ne. Zda to je, nebo není ve veřejném zájmu. Zelená nafta má poměrně dlouhou historii v našem daňovém systému, nicméně tahle pro živočišnou výrobu jen velmi krátkou. Já si myslím, že by se dala velmi rychle zase odvyknout.

K této poznámce ještě. Znovu se pokusím zeptat paní ministryně. Paní ministryně, můj dotaz byl natolik složitý, že na něj nelze odvětit ihned a musíte si nechat udělat odborný rozbor svým aparátem, nebo se mohu těšit na tu odpověď hned? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Balaštíková také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den dámy a pánové. Já bych jenom kolegyni Vrecionové chtěla říct, že sama jsem zelenou naftu vyplňovala a teď i vlastně komunikuji se zemědělci, i s těmi malými. A právě tato hlášení patří k těm velmi jednoduchým, těm nejjednodušším. Takže určitě bych se přimlouvala za to, abychom to už takhle nechali. A jestliže už potom ten člověk není schopen skutečně vyplnit dva papíry, tak je někde něco špatně. A jestliže vy zastáváte malé obce, tak byste přece měla vědět, že obce se rozvinou jenom přes živočišnou výrobu a přes přidanou hodnotu vlastně z produktů živočišné výroby. Takže bych byla ráda, kdybyste si uvědomila, koho zastupujete a za co byste tady měla bojovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Kováčik nevydržel napětí situace, přihlásil se také k faktické poznámce. Takže pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Skutečně je to tak, že ta aktuálnost některých reakcí by se ztratila. Já bych chtěl jenom prohlásit, že respektuji názor pana kolegy Kalouska na torznost některých věcí, které jsou. On vždycky říkal, že výjimky být nemají. Ano, výjimky být nemají, leč některými výjimkami umíme, jak se prokázalo, způsobit, že systém přece jenom funguje lépe, než by fungoval bez těch výjimek. Ale to je náš věčný souboj s panem kolegou Kalouskem.

Zrovna tak respektuji názor paní kolegyně Vrecionové. A já bych jenom tomu názoru oponoval. Já mám jiný názor. Já si myslím, že i tento návrh, i ta zelená nafta tady napravuje to, co od převratu v roce 1989 se zde se zemědělstvím a s živočišnou výrobou zejména stalo. Ale jsou to dva názory proti sobě. Pojďme si to hlasováním vyřídit.

To o tom jiném možném řešení jsme tady slyšeli prvně od pana kolegy Bendla, když už byl poté, co byl ministrem. Když byl ministrem, tak on je autorem onoho obratu "musíme konečně začít podporovat živku", tedy živočišnou výrobu pro ty, kteří tomu nerozuměli. Takže jenom abychom si to srovnali v hlavách.

Prosím, abychom přistoupili k nějakému rozumnému funkčnímu řešení. Podporuji ono zkrácení, nebo návrh na zkrácení od pana kolegy Kotta. A s panem kolegou Jurečkou mi nezbývá než souhlasit. On totiž svědčí, že to je tak, jak si myslím i já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, ale vidím ještě další přihlášku pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já samozřejmě se mohu paní ministryně slušně zeptat, nemohu ji nutit k odpovědi, když se rozhodne mlčet jako hrob. Já jsem se dvakrát slušně zeptal. Té odpovědi jsem se nedočkal. Nemyslím si, že je to proto, že by paní ministryně nevěděla. Ona vám prostě jenom nechce říct to, co si dovolím říct já. (Ministryně vstává a jde k řečnickému pultu.) Už jde! Tak já to nechám říct za ni a pak se přihlásím ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To mi nevyšlo. Myslel jsem, že to bude stačit, že paní ministryně vystoupí. Slovo má ministryně financí vlády České republiky Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si chtěla vyslechnout debatu. Chtěla jsem si to promyslet a pak prostě shrnout a vyjádřit se. Myslím, že nemám žádný konkrétní čas, kdy musím odpovídat. Je to tak, že odpovídám, když to uznám za vhodné, a ten čas právě nastal.

Takže na vaše dotazy jednoduše položené já jednoduše odpovím. Ten návrh v podstatě zachovává systém, který - a říkám to zcela upřímně - je pro mě složitý. To znamená, že on de facto obsahuje sedm skupin vratky pro různé činnosti, a to určitě není stav dobrý. Nicméně i kdyby, protože ta vysoká administrativní náročnost je na obou stranách, jak na straně poplatníků, tak na straně správců daně, ale i kdyby tento návrh nebyl schválen, tak si vás dovolím upozornit, že neskončí podpora tzv. zelené nafty, ale zemědělská prvovýroba a provádění hospodaření v lese prostřednictvím vratky spotřební daně budou výrazně podporovány i po 1. lednu 2019, a to ve výši 4 380 korun na tisíc litrů spotřebované nafty.

Dovolím si také upozornit, že rozpočtové dopady, které jsou uvedeny v tomto návrhu podle našich propočtů, ono se to nedá úplně na korunu spočítat, ale podle našich propočtů jsou vyšší, takže jsou zhruba, my to tipujeme na 700 až 900 milionů korun.

A hlavně si dovoluji upozornit, že tam vidím i docela značné legislativně technické nedostatky, to znamená, že já jsem na vládě nehlasovala pro tento návrh, byť vláda přijala neutrální stanovisko. Nicméně také vím z konkrétních dotazů, které jsou na mnou řízený rezort směřovány, že se připravuje pozměňovací návrh, který by měl celou řadu těchto nedostatků odstranit. Takže si počkám na tento pozměňovací návrh a k němu se zcela určitě naprosto objektivně vyjádřím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí za její vystoupení. Pan kolega Kalousek splnil svůj slib, vystoupí ještě jednou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP