(15.50 hodin)

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, já bych chtěl vystoupit, byť jako opoziční poslanec, ale jako poslanec, který podporuje tento materiál, tuto novelu zákona o spotřební dani, jsem také jedním z těch, kteří jsou pod tímto návrhem spolupodepsáni.

Protože vrácení vratky, části spotřební daně, zemědělcům za minulé vlády, resp. za předminulé vlády, byl poměrně důležitý krok ke stabilizaci zemědělské prvovýroby v České republice, tak následně jsme také reagovali tehdy jako vláda Bohuslava Sobotky na kritický vývoj v živočišné výrobě především v sektoru mléka a vepřového masa právě tím odstupňováním podle zatížení dobytčí jednotkou u zemědělců, to znamená, k základní výši vratky se přidalo ještě odstupňování, které se zvyšovalo ve třech pásmech. Tehdy jsme to brali jako opatření, které jsme zaváděli jako přechodné s účinností do konce roku 2018. Nicméně stav v sektoru živočišné výroby ukazuje, že situace se zdaleka nezlepšila natolik, abychom mohli říci, že tato forma podpory pro zemědělce s živočišnou výrobou již není potřebná. Naopak, ta situace je poměrně vážná. V prvním pololetí tohoto roku se s velkými problémy potýkali producenti vepřového v České republice, kdy prakticky celý první půlrok prodávali svoji produkci se ztrátou. Producenti mléka jsou dnes v situaci, kdy jsou lehce ziskoví, pokud mluvíme o průměrném producentovi, ale rozhodně nemůžeme říci, že to je stav, který tady může trvat dlouhodobě.

Já bych byl také velice rád, abyste si uvědomili, že tento systém podpory je opravdu koncepční, dlouhodobý, je důležitý pro zemědělce. Budu to ilustrovat na páru jednoduchých čísel. Když se podíváme na celkové stavy skotu v České republice, tak od roku 2013, kdy jsme tady měli 1,3 mil. stavu skotu v ČR, jsme se dostali v roce 2017 na číslo 1,4 mil.. A například pokud mluvíme přímo o krávách - a tady mluvím o krávách s tržní produkcí mléka i bez tržní produkce mléka - tak to číslo stouplo z 552 tis. kusů na 587 tis. kusů.

Říkám to, protože když mluvíme tak často o stavu naší krajiny, o schopnosti půdy a krajiny zadržet vodu, tak je to ruku v ruce vázáno na to, jaké plodiny zemědělci na svých pozemcích pěstují. Aby tam mohli pěstovat příznivé plodiny, to znamená, bavíme se tady nejenom o loukách a pastvinách, ale také například o bílkovinných plodinách, bavíme se tady o vojtěšce a dalších komoditách, tak je to vázáno na to, že tyto plodiny také musí mít kde zužitkovat ekonomicky, ten produkt, takže to mléko či jakýkoliv jiný produkt živočišné výroby také s pozitivní ekonomickou bilancí prodat. A proto tato stabilní podpora, kterou takto zemědělci mají, a mohou s ní počítat, je velice důležitá a má ji drtivá většina států Evropské unie.

Já už své vystoupení nechci prodlužovat, ale chtěl bych tady požádat o pozornost. Já budu usilovat ve druhém čtení o pozměňující návrh, který budu chtít předložit, a budu rád za širší podporu, aby ten pozměňující návrh také ocenil zemědělce, kteří kromě živočišné výroby mají také v rámci rostlinné výroby pozitivní plodiny ve svém osevním postupu, ať už jsou to pěstitelé ovoce, zeleniny, cukrové řepy, která je dnes ve velice svízelné ekonomické situaci, ale i ostatní plodiny, které také můžeme označit za pozitivní právě pro zadržení vody, pro protierozní efekt v krajině, tak abychom i tady určitým mechanismem podobně principiálně jako u živočišné výroby i tyto zemědělce dokázali podpořit a bonifikovat.

Proto jsem rád, že to projednáváme ve druhém čtení, a myslím si, že lhůta 30 dnů je dostačující na to, aby se tento návrh, jak zaznělo ve zprávě zpravodajky, podařilo ještě legislativně technicky upravit.

Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Pokračujeme v rozpravě. Před paní poslankyní Vrecionovou ještě s přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, děkuji. Ale myslím, že se vejdu do časového limitu faktické poznámky. Já se totiž chci obrátit jenom s dotazem na paní ministryni financí. Zatím vystupují kolegové orientovaní na zemědělskou problematiku, ale je to přece jenom otázka daně.

Já si dovolím tady odcitovat, kolegyně a kolegové, větu z programového prohlášení vlády, na základě kterého vláda získala důvěru této Poslanecké sněmovny. A ta věta zní: "Realizujeme projekt Moje daně s cílem zjednodušit správu daní a daňový systém." To je věta, se kterou pravděpodobně mohou souhlasit i opoziční poslanci, a proto se chci zeptat paní ministryně financí. Paní ministryně, ta vratka ze spotřební daně, která má tímto návrhem být prodloužena, správu daní zjednodušuje, nebo komplikuje? Zlevňuje, nebo prodražuje? Spíše prostor k daňovým únikům otevírá, nebo naopak uzavírá? Já si myslím, že Sněmovna by váš autoritativní názor na tuto distorzi, protože o distorzi se zcela jistě jedná, měla slyšet.

Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní paní poslankyně Vrecionová v rozpravě, zatím poslední přihlášená do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pan kolega Kováčik a pan kolega Jurečka tady teď dlouho vyprávěli o tom, jaké problémy má naše zemědělství, s jakými problémy se potýká živočišná výroba. Já s tím souhlasím. Nicméně institut zelené nafty tady vlastně existuje velmi dlouho a zjevně vůbec nefunguje a nepomohl řešit tento problém, takže si myslím, že nepomůže, ani pokud bychom projednávali dál tento tisk a podpořili ho.

Vím, že zaznívá neustále argument, že řada zemí Evropské unie podobnou podporu má. Myslím, že tady jasně padlo i to, že tento způsob je naprosto nesystémový a nesmyslný. Myslím, že našim zemědělcům a živočišné výrobě jsme schopni pomoci jiným způsobem. Rozumím tomu, že o ten balík financí by zemědělci přijít neměli. Také znám ty argumenty, že to, aby byli přímo dotováni, je v rozporu s Evropskou unií. Já se ptám, co pět let vláda dělala, proč nenalezla nějaký jiný způsob. Dle mého názoru prostě zjednodušování podnikání, snižování daní, snižování administrativy, zjednodušování všech možných neustálých kontrol by pomohlo daleko více.

Dávám návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně vyvolala faktické poznámky. Eviduji přednostní právo pana poslance Pavla Kováčika, ale nejdříve pan poslanec Jurečka a poté pan poslanec Kott s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji mnohokrát. Budu reagovat na paní poslankyni Vrecionovou. Když se podíváte na čísla za poslední čtyři roky, jak se vyvíjí živočišná výroba nejenom u skotu, ale třeba i u prasat, tady vidíme meziroční nárůsty třeba mezi lety 2017 a 2018, tak si jednoznačně troufnu říci, že toto opatření má opravdu smyslu v dlouhodobé stabilizaci.

Ale abych byl v té debatě upřímný, tak já jsem velice podobné vystoupení slyšel tehdy od vašeho bývalého kolegy poslance Bendla, před dvěma a půl rokem. On tehdy také argumentoval a říkal, že je to nesystémové, že je možné to řešit jinými způsoby. Já jsem tehdy vyzval, ještě když jsem byl ministr, říkal jsem, přijďte s návrhem, jakým jiným způsobem zhruba tuto částku převyšující 1,5 mld. korun, k zemědělcům dostat, tak aby to bylo notifikováno s Evropskou komisí, aby to bylo možné realizovat, aby to bylo méně administrativně náročné. Nenašli jsme tu cestu, resp. od vás žádný návrh nezazněl.

Přiznám se při znalosti těch čtyř let, kdy jsem v tom resortu působil, že jsme zkoušeli jiné podpory třeba producentům mléka v částce zhruba necelé jedné miliardy korun. My jsme to realizovali, administrativně to bylo mnohem náročnější než zelená nafta, a to mluvím jako člověk, který je se zemědělci dnes a denně v kontaktu, a vím, co obnáší faktická administrace zelené nafty v praxi.

Takže pokud říkáte, že je to špatně, tak prosím pěkně položte tady pro serióznost diskuse návrh, který bude rozhodně lepší, jednodušší. Myslím si, že každý normální poslanec takovýto návrh rád podpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Josef Kott také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP