(14.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Proč je tomu tak? Protože naše legislativa je neúčinná nebo se v praxi plně neuplatňuje proti lidem, kteří se rozhodli žít na úkor ostatních. Ten, kdo dneska může pracovat a nepracuje, je flákač a parazit. Naše sociální dávky se tváří adresně ve vztahu k účelu dávky. Bohužel, současná legislativa je často slepá ve vztahu k oprávněnosti dávky, především v případě zákona o hmotné nouzi. Stále jen na základě tohoto zákona vyplácíme na půl miliardy korun měsíčně. Dokud budou dávky vypláceny lidem, kteří pracují načerno, spekulují s nájmy, lidem odmítajícím práci, žijícím z kriminality a lidem neposílajícím děti do škol, tak problém nevyřešíme.

Naše hnutí SPD v této souvislosti považuje za nebezpečné mediálně uvedené záměry plošného navyšování tohoto typu dávek, jak to deklarovala ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčová ze současné vlády, ministryně za ČSSD. My v SPD navrhujeme jiný model - navyšujme mzdu za práci a ne za dávky. A samozřejmě mě nepříjemně překvapuje, že tady paní ministryně Maláčová z ČSSD prý kvůli nějakému pracovnímu zaneprázdnění není. Přitom už je dva měsíce předem jasno, že dneska je první den schůze Poslanecké sněmovny, v médiích tady vykládá, jak chce neadresně navyšovat dávky, což přesně přispívá k tomu, že budou různé nepřizpůsobivé skupiny obyvatel dostávat více a více peněz, no a když se tady na to chceme zeptat, aby paní ministryně vysvětlila to, co říkala v médiích, ovšem zapomněla to vysvětlit v Poslanecké sněmovně, tak tady nesedí a není tady.

Takže v případě zařazení tohoto bodu - a já navrhuji, abychom paní ministryni dali prostor, abychom to zařadili na středu po obědě jako první bod - tak v případě zařazení tohoto bodu navrhneme Sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna považuje současný stav legislativy v sociální oblasti za nedostatečně motivující pro zapojení práceschopných lidí do pracovního procesu. Nápravy nelze dosáhnout plošným navyšováním dávek, ale důsledným vymáháním tvrdosti zákona nebo přísnější úpravou zákona tam, kde žadatel dlouhodobě nepracuje, i když může, a tam, kde žadatel neplní povinnosti vyplývající ze školní docházky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se jenom zeptám - navrhujete pouze zařazení tohoto bodu, nebo i nějaké pevné zařazení?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ono to tady asi v tom hluku nebylo nahoru slyšet. Já jsem navrhl, aby to bylo zařazeno pevně na tuto středu hned po polední pauze jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Dodatečně bych ještě chtěl uvést omluvu pana ministra Staňka, který se omlouvá od 14.30 z důvodu zahraniční cesty.

Pak jsem viděl v úvodu, že se hlásil pan předseda Faltýnek s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte mi, abych jménem našeho klubu navrhl pevné zařazení dvou bodů. Je to s odkazem na naši debatu na grémiu Poslanecké sněmovny ráno, kdy jsme bohužel nenašli úplně stoprocentní konsenzus na vyhovění prosby žádosti paní ministryně průmyslu Marty Novákové. Konkrétně jde o bod číslo 119 o ochranných známkách. Jedná se o tisk 168, který je ve třetím čtení pevně na zítřek zařazen a paní ministryně je omluvena, čili z tohoto důvodu navrhuji, aby to bylo jako druhý bod po již pevně zařazeném bodu číslo 123 ve středu, to znamená vlastně za týden od toho zítřejšího třetího čtení 19 září. Čili bod číslo 119, sněmovní tisk 168, třetí čtení, na středu 19. září jako druhý bod po již pevně zařazeném bodu číslo 123.

A potom druhá věc, bod číslo 44, novela zákona o poštovních službách, sněmovní tisk 202, první čtení, konkrétně na úterý 18. září po již pevně zařazených bodech číslo 11 a číslo 24, jak bylo dnes z grémia navrženo.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dále se hlásil pan předseda Chvojka s přednostním právem.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poprosit o pevné zařazení dvou bodů, jejichž předkladatelem je vláda prostřednictvím Ministerstva vnitra. Tím prvním bodem by byl sněmovní tisk číslo 137, bod 118, a to je vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní. Jde o třetí čtení a poprosil bych o zařazení na tento pátek 14. září jako bod číslo jedna v rámci třetích čtení, která budou v pátek.

Potom bych poprosil o bod číslo 32, což je sněmovní tisk číslo 203. Jde o vládní návrh zákona, který se mění zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Jde o první čtení. Tam bych poprosil o zařazení na středu 19. září, a to po bloku třetích čtení, která budou tu středu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Po třetích čteních?

 

Poslanec Jan Chvojka: Přesně tak, jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pak tu máme několik přihlášek bez přednostního práva. Jako první je to paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhla zařadit do programu aktuální schůze bod, který by se nazýval Aktuální situace v oblasti IT v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento bod bychom chtěli zařadit na základě usnesení výboru pro sociální politiku, kde toto téma zaznělo na 14. schůzi dne 6. září. Této situaci se samozřejmě dlouhodobě věnujeme. Zařazení navrhuji na základě usnesení, které bylo přijato 6. září na 14. schůzi výboru pro sociální politiku. Z toho důvodu, že podklady k tomuto tématu má Ministerstvo práce a sociálních věcí dodat 30. září 2018, žádám za prvé tento bod zařadit do programu aktuální schůze a za druhé pevně zařadit jako první bod na středu 3. 10. 2018 odpoledního jednání, tedy od 14.30 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Dále se k pořadu schůze přihlásil pan poslanec Marian Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobrý den, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo. Dovolte mi, abych za skupinu poslanců předkladatelů si dovolil navrhnout stáhnutí bodu číslo 25, sněmovního tisku 131, o ochraně osobních údajů, protože vzhledem k tomu, že tento tisk nebyl projednán někdy v březnu nebo v dubnu, kdy tady byl původně, tak s ohledem na velkou novelu zákona o ochraně osobních údajů pozbývá smyslu tento tisk tady chtít projednávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stažení z této schůze, nebo se jedná o zpětvzetí návrhu zákona? Zpětvzetí návrhu zákona. Ještě to není ve třetím čtení, nemusíme o tom hlasovat. Bereme to na vědomí, je to ve stenozáznamu. Děkuji.

Dále k pořadu schůze pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Dobrý den, pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil navrhnout vyřazení z této schůze bodu číslo 4, sněmovního tisku číslo 50, o svobodném přístupu k informacím. Vím, že uplynula lhůta, garanční výbor už věc projednal, ale jedná se o velmi citlivé téma z oblasti bezpečnosti.

Chtěl bych zde zmínit dvě usnesení, a to usnesení ústavněprávního výboru z 5. 9. tohoto roku, z 23. schůze, kdy ústavněprávní výbor přerušil projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě do doby projednání, resp. rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. Ze stejného důvodu přerušil projednávání tohoto bodu také výbor pro bezpečnost na své 8. schůzi již 10. května 2018, kdy vyčkáme do rozhodnutí Ústavního soudu, kdy skupina senátorů napadla právě tento zákon, co se týká registru smluv a zveřejňování veškerých údajů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP