(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní ministryně. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému jako garančnímu a usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 130/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru, kterým je pan poslanec Petr Vrána, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím.

Omlouvám se, ještě se omlouvá paní ministryně Němcová, a to do 15 hodin do konce jednacího dne.

 

Poslanec Petr Vrána: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, návrh novely zákona o zrušení Fondu národního majetku předložila vláda Poslanecké sněmovně dne 21. 3. 2018. Zástupcem navrhovatele je Ministerstvo financí. První čtení proběhlo 19. 4. 2018 na 12. schůzi Poslanecké sněmovny. Návrh zákona byl usnesením číslo 212 přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Doposud nebyl načten žádný pozměňovací návrh ani návrh na zamítnutí.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych přednesl usnesení rozpočtového výboru z 9. schůze ze dne 6. června 2018 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky /zákon o zrušení Fondu národního majetku/, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, sněmovní tisk 130, druhé čtení.

Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě poslance pana Vrány a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky /zákon o zrušení Fondu národního majetku/, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, sněmovní tisk 130, schválila bez připomínek;

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Prosím pana poslance Skopečka.

 

Poslanec Jan Skopeček: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení. Uvedu důvody, proč si myslím, že by to měl být správný krok.

Paní ministryně se tady snažila vysvětlit, jak je to vlastně logická úprava, já to jako logickou úpravu nevidím. Dodneška privatizační fond fungoval, dodneška to byla rezerva státu pro období, kdy se hospodářsky nedaří, zejména právě na deficit tzv. důchodového účtu, který se dostává do deficitu v době, kdy ekonomika nešlape, jako šlape dneska, kdy je nezaměstnanost větší, kdy nejsou takové platby odvodů do státního rozpočtu, jaké zažívá dnes tato vláda. Právě na toto období, na tyto účely máme privatizační fond, který se plnil jednak výnosy z privatizace, ale který se také plní každoročně dividendami ze státních podniků, tedy nejčastěji z ČEZu. Tyto peníze jsou zavázány, nemůže žádná vláda, ani tato, ani předchozí, ani ty předešlé, zacházet s těmito penězi, jak se jí to zlíbí. A byť paní ministryně říkala, že ty peníze už byly v minulosti využity na nejrůznější dílčí výdaje, tak to sice být pravda může, nicméně ten fond existoval stále a žádná vláda si ho nedokázala zrušit zcela úplně a vždycky respektovala to, že ho každoročně naplní peníze právě buď z privatizace, nebo z dividend. Takže já nevidím žádný důvod v době, kdy se vláda chlubí, jak jí roste daňové inkaso, jak jí rostou daňové příjmy, díky ekonomickému růstu máme dokonce i přebytek toho důchodového účtu, tak já vůbec nechápu, že zrovna v této době velmi dobrého ekonomického počasí, velmi dobrých příjmů státního rozpočtu to této vládě nestačí a potřebuje si sáhnout do privatizačního fondu a utrácet peníze, které vždycky byly chápány jako peníze rezervní na nějaké mimořádné události, mimořádné výdaje státu, ať už to byly ekologické škody, ekologická zátěž, nebo právě případný deficit penzijního systému v době ekonomické krize.

Koneckonců, všem nám je jasné, že náš stávající důchodový účet nebo stávající penzijní systém není udržitelný, že tak jak nám stárne populace, tak těch, kdo budou přispívat do toho průběžného systému, bude stále méně, těch, co z něj naopak čerpat budou, bude stále více. Je zřejmé, že do budoucna se ten deficit bude prohlubovat. Také nejde spoléhat na to, že bude neustále ekonomický růst takový, jaký máme dneska, že bude tak nízká nezaměstnanost, jakou máme dneska, a že tedy penzijní systém i bez jakýchkoli reforem, bez jakýchkoli změn můžeme v budoucnu očekávat jako přebytkový nebo vyrovnaný.

Paní ministryně říkala, že se ty peníze nikam neztratí, že budou využity efektivně, stále mluví o investicích. Já bych tento krok chápal od vlády a od ministryně, která v minulých letech dokázala proinvestovat nějaké nadprůměrné, rekordní číslo, které by vyžadovalo opravdu se poklonit a vyjádřit úctu. Nicméně když se podíváme na výše proinvestovaných peněz v uplynulých letech, tak zjišťujeme, že vláda, zejména tvořená hnutím ANO, ale i sociálními demokraty, nedokázala investovat v průměru více, než dokázaly investovat vlády v mnohem horších ekonomických podmínkách. Čili ten argument, že to bude na investice, je falešný. Minulá vláda nedokázala investovat více, než dokázaly investovat vlády v uplynulých letech, a je tedy zřejmé, že pokud si skutečně vláda hnutí ANO na ty peníze sáhne, tak to budou peníze utracené, projedené. Koneckonců, šermuje se tady se slůvkem "půjde to na investice". No, když se podíváme na inzeráty hnutí ANO v tisku, co všechno považují za investice, tak hnutí ANO přepsalo ekonomii, přepsalo ekonomické termíny a za investici považuje dokonce i jízdné zdarma pro naše spoluobčany.

No to tak, paní ministryně. je - paní ministryně se diví. Podívejte se, zeptejte se svého PR oddělení, jaké zadává inzeráty. Zjistíte, že za investice vaše PR oddělení považuje i jízdné zdarma, což samozřejmě žádnou investicí není. Investice má jasnou definici. Tohle je hra s termíny a snaha oblbnout voliče. A já na takovéto výdaje, které prostě budou projedeny, nechci posílat vládě další peníze, které vždycky byly chráněny tím zákonem, vždycky byly na období nějakých mimořádných událostí.

Tato vláda nedokáže hospodařit šetrně, což vidíme i v návrhu státního rozpočtu na příští rok, vidíme to i v realitě hospodaření předchozích let. Nedokáže investovat, čili nepotřebuje žádné další, dodatečné peníze. Samotný ekonomický růst jí přináší nebývalé peníze navíc, to by jí v jejím rozhazování mělo stačit. Nedopusťme, aby mohla rozhazovat i peníze, které by měly sloužit budoucnosti této země třeba na penzijní reformu. Prosím o to, abyste tento návrh zákona odmítli ve třetím čtení, což navrhuji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v zásadě musím souhlasit se svým předřečníkem. S tím návrhem na zamítnutí se ztotožňuji, nicméně v tom návrhu vnímáme určitá pozitiva, kde vláda navrhuje omezit ten seznam kapitol, do kterých se ty peníze mohou přesouvat. A co nám právě vadí, je možnost, aby vláda používala ty peníze na zvláštních účtech privatizace jako běžný příjem státního rozpočtu, což ostatně navrhuje i na příští rok, to znamená, že ten deficit 50 miliard, kterým se vláda dneska ohání, je ve skutečnosti 70 miliard, protože 20 miliard, které jsme už měli, se teď utratí z tohoto fondu.

Z tohoto důvodu navrhuji pozměňovací návrh, který načtu v podrobné rozpravě, kterým bych zrušil ten paragraf, který umožňuje vládě tyto peníze libovolně převádět do státního rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP