(16.00 hodin)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já si jen chci postesknout, že paní předkladatelka i paní zpravodajka nereagovaly ještě v obecné rozpravě, ale až ve svém závěrečném slově, protože potom samozřejmě není možné vést tu pravou diskusi. Teď se nechci v podrobné rozpravě k tomu vracet. Jenom snad jedna věc. Já bych byl velmi rád, když tak horujete pro systém proplácení formou stravenek, kdybyste vy nebo někdo jiný mi přivedli nějakého člověka, který když se vyplácely dávky v penězích, tak byl alkoholik, nestaral se o rodinu, všechno zanedbával, zneužíval, a poté, co jste mu to začali dávat ve stravenkách, tak se z něj stal příkladný občan a otec či matka rodiny. Myslím si, že takového člověka zde nenajdeme. (Potlesk z lavic Pirátů.)

Dovolte tedy, abych se v podrobné rozpravě přihlásil, v návaznosti na svoje vystoupení v obecné rozpravě ke sněmovnímu dokumentu číslo 1041, což je pozměňovací návrh, který vrací systém do období poloviny loňského roku, tedy do stavu, kdy je možné vyplácet příspěvek na živobytí formou poukázek na základě úvahy úřadu práce.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Novák a po něm paní kolegyně Pastuchová.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi načíst písemný pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 89 od kolegyně Radky Maxové, který je evidován jako sněmovní dokument 1032. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní kolegyně Pastuchová.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych chtěla načíst, nebo zmínit svůj pozměňovací návrh uvedený pod číslem 1043. Jedná se ještě o rozšíření skupiny o lidi starší 70 let a klienty, kterým byl přiznán příspěvek na péči ve IV. stupni, což je úplná závislost. Pak bych ještě navrhla vzhledem k tomu, že došlo k nějaké diskuzi, zamítnutí sněmovního tisku číslo 99 ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Ano, je to podrobná rozprava. Ale protože jsem neměla možnost reagovat, tak ještě věcně se vrátím k tomu, co zaznělo v obecné rozpravě, než načtu svůj malý pozměňovací návrh. A sice že ten příklad, který jsem zmiňovala v rámci povzbuzení diskuze, a čekala jsem tu reakci, byl příklad člověka, který nebydlí s tou maminkou samoživitelkou, nemá vyživovací povinnost k jejím dětem, protože to nejsou jeho děti. A že je důležité se bavit o konkrétních věcech. Prostě o tom, jak má vypadat ten okruh společně posuzovaných osob. Tam souhlasím s tím, že je to věcná věc. Ale není to nic proti tomu příkladu, co byl uváděný.

A potom podobně, jako když se tady věcně mluvilo o placení obědů. Proč je to dneska tak těžké pro ty rodiče? Protože máme rozdílné termíny výplaty různých dávek a přitom ty obědy je potřeba platit prostě k nějakému dni na začátku měsíce. Takže tady jde fakt o takové to věcné fungování, které je dneska obtížné.

A nyní bych ráda načetla pozměňovací návrh číslo, pokud se nemýlím, 1040, který ukazuje, jak je těžké přijít na všechny ty výjimky, kterých se může tahle problematika týkat. Já jsem na základě podnětů podala návrh doplnit větu, která zní: "Zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování se vyplácí vždy v hotovosti." A to proto, že speciální prodejny na speciální diety ty poukázky většinou nepřijímají, a tak jsou osoby s dietním stravováním ještě více znevýhodněné. Proto ten návrh předkládám a chci na tom ukázat, jak je obtížné myslet opravdu na všechno, kde ty lidi nepřiměřeně postihujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Aulická. Ještě omluvy. Paní poslankyně Maxová od 16. hodiny do konce jednacího dne, pan poslanec Juchelka od 16.30 do konce jednacího dne. A pan poslanec Onderka se omlouvá z odpoledního jednání 28. 6. až do konce jednacího dne. V případě, že by to byla chyba, tak ho asi omluvím i 26. 6., pro jistotu.

Prosím dál.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych i já se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který najdete pod sněmovním tiskem (dokumentem) 1044 u novely zákona o hmotné nouzi pod sněmovním tiskem 89. Jak už jsem řekla v předchozí debatě, týká se to bodu 3, kdy větu ruším, anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele. Odůvodnění najdete v pozměňovacím návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana poslance Kaňkovského, který je zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Já na úvod jen krátce musím reagovat na závěrečné slovo paní zpravodajky a paní předkladatelky. Bude se to vztahovat k těm pozměňovacím návrhům. Tady zaznělo, že nebyly dodrženy dohody. Tady se omlouvám paní zpravodajce, která byla také součástí toho jednání s vedením Ministerstva práce a sociálních věcí. Ale pokud se týká hlavní předkladatelky sněmovního tisku 89, tak Janu Pastuchovou jsem prostřednictvím pana předsedajícího informoval o tom, že po konzultacích ty výjimky, na kterých jsme se dohodli, jsou z naší strany neakceptované a že připravíme jiný seznam výjimek, a stejně tak jsem informoval paní ministryni.

Takže paní kolegyni Aulické se tímto veřejně omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího, nicméně jsem považoval za důležité informovat předkladatelku a vedení Ministerstva práce a sociálních věcí. Přesto i paní zpravodajka tu informaci určitě měla mít. Takže to se omlouvám.

Pak tady zazněly některé výtky - jak dál. To nebylo myšlené nějak abstraktně jak dál. Já jsem řekl už v tom úvodním slově, že chápu, že je potřeba bojovat proti zneuživatelům dávek, a to nejenom u dávky na živobytí. Ale - a naprosto souhlasím s tím, co tady paní kolegyně Pastuchová řekla, máme tady jiné dávky a víme o tom, že jsou tyto dávky zneužívané. Ale pojďme se tedy zamyslet vůbec nad systémem výplaty dávek v České republice a pojďme se zamyslet nad kontrolními mechanismy. Tady jsme zvolili jeden ze způsobů, jak omezit zneužívání dávek, ale bohužel se ukázalo, že to s sebou přináší spoustu aplikačních problémů. A ty výjimky, které hledáme, tak nakonec vždycky na někoho zapomeneme.

A teď už konkrétně k pozměňovacím návrhům, které jsem připravil ke sněmovnímu tisku 89. Jak už jsem tu avizoval v obecné rozpravě, jsou celkem čtyři okruhy. Klub KDU-ČSL po zvážení všech těch argumentů, které jsem tady vznášel, to znamená, že my chceme bojovat proti zneužívání dávek, ale bohužel se tento způsob neosvědčil - tak jako první návrh dávám návrh na zrušení paušální výplaty poukázek dávky na živobytí. Uvědomuji si, že bude asi velmi obtížné to tady prosadit. Nicméně si myslím, že by to bylo nejčestnější a nejsportovnější. A poté hledat jiný způsob, jak proti těm zneuživatelům bojovat.

Dále dávám návrh na výjimky, protože předpokládám, že nakonec se budeme dohadovat o systému těch výjimek. A jedna z těch výjimek je vyjmout z paušálních poukázek seniory nad 70 let a obyvatele, kteří mají přiznanou invaliditu třetího stupně. To bylo součástí té dohody, o které jsme jednali.

Dále se to týká - to je třetí pozměňovací návrh - poživatelů příspěvku na péči ve druhém až čtvrtém stupni. To už je nad rámec té dohody.

A čtvrtý pozměňovací návrh jsou osoby pečující o osobu blízkou.

Hlásím se takto formálně ke sněmovním dokumentům pod čísly 1026, 1027, 1028 a 1029. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla poslední přihláška do podrobné rozpravy. Já tady mám faktickou poznámku pana poslance Bláhy, ale zeptám se, zda chce uplatnit nějaký procedurální návrh nebo zda chce v podrobné rozpravě něco navrhnout? (Odpověď z pléna.) Pak se obávám, že to úplně možné není. V tom případě bych podrobnou rozpravu ukončil.

Zeptám se na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Prosím o upřesnění toho návrhu na zamítnutí.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já se velice omlouvám. Já jsem se přihlásila do podrobné rozpravy ke sněmovnímu tisku 99, takže načtu svůj návrh znovu. A tamto stahuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Stahujete tento návrh? (Poslankyně Pastuchová: Ano.) V tom případě mám za to, že nic hlasovatelného nepadlo, a můžeme tedy druhé čtení tohoto návrhu ukončit.

 

A vzhledem k tomu, že jsme vedli sloučenou obecnou rozpravu, tak se přesuneme do tisku 99.

4.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové,
Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 99/ - druhé čtení

Zahájím podrobnou rozpravu. Tam mám přihlášeny čtyři poslance. Prosím pana poslance Sklenáka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP