(15.50 hodin)
(pokračuje Pastuchová)

Ohledně kolegy Kaňkovského prostřednictvím pana předsedajícího. Mně se moc nelíbila ta věta, jak z toho ven. Já si nemyslím jak z toho ven. Já si myslím, jak napravit některé skupiny, kterých se to dotklo, ale určitě ne jak z toho ven. Myslím si, že je opravdu krátká doba na to hodnotit to a opravdu Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce s tím nemají problém. Úřady práce nemají problém, protože to trvá půl roku a prostě si to sedlo.

A paní kolegyni Richterové - se vší úctou k vám prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste tu řekla větu "samoživitelka, která má přítele". Pak to nemůže být samoživitelka. A vracíme se úplně k něčemu jinému, co se tady dnes děje. Mladí lidé se nesezdávají, protože matky, které jsou samoživitelkami, mají nárok na pobírání různých dávek, i když s nimi přítel bydlí v obydlí, i když tam přijde kontrola, je tam na návštěvě. Příklad z blízkého Německa - tam když přijde na kontrolu někam do bytu, kde matka pobírá tyto příspěvky, a najdou tam byť jen jednu věc, tak se to prostě řeší trošku striktně a ne jako u nás.

Znovu se vracím k tomu - jsem ráda, že se to téma tady otevřelo, protože systém vyplácení všech dávek v naší republice by opravdu, ale opravdu potřeboval velkou revizi a změnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě závěrečné slovo paní zpravodajky.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající, to byla rychlá výměna.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, já jenom upozorním paní poslankyni Richterovou, že byla uzavřena rozprava, nebo ukončena rozprava, takže faktická poznámka není možná. Omlouvám se. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dovolte mi z postu zpravodajky, abych i já měla pár připomínek a trošku vás provedla diskusí, která tady probíhala. Já samozřejmě chápu své kolegy, ať už pana Sklenáka, nebo pana Kaňkovského, že informace, které dostávají, nebo i lidé, se kterými připravují pozměňující návrhy, jim víceméně říkají informace o tragédiích na životech těchto lidí atd., a proto si myslím, že je správné, tak jak se připravily tyto dvě novely, mít jasně stanovené výjimky v rámci vyplácení povinnosti v poukázkách od té sazby 35 % a 65 %. To je jedna záležitost.

Proto i já jsem dala, a to po dohodě obou navrhovatelů, jeden malý pozměňující návrh, kdy já vlastně odebírám tu možnost, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele, protože i po konzultaci se samotnými úřady práce jsme došli k názoru, že pokud se to nechá na správním uvážení, je to cesta k likvidaci celého systému.

A teď možná ještě k diskusi, která tady probíhala. Nakupovat levněji. No, já musím říci, že s úřady práce jsme to konzultovali a i v kdejaké malé vesnici o počtu 200 až 300 obyvatel okamžitě po otevření nějakého krámku nebo zjištění od klientů, že tam neberou poukázky, jednotlivé úřady práce se okamžitě spojí s těmi lidmi, kteří pracují s poukázkami, a oni se okamžitě snaží nasmlouvat tak, aby je tam mohli brát. To znamená, i po půlroce praxe tam nedochází k nějakým závažným pochybením, ani lidé na úřadech práce nezaznamenali těžké stížnosti nebo těžké průšvihy, které by s tím byly spojené.

Musím říci, že mě velice mrzí, že někteří kolegové používají argumenty, které s touto dávkou nemají nic společného. Školní jídelny - nezlobte se na mě, proč by měly platit dávky na živobytí jídla do školní jídelny? Tam jsou přídavky na děti. Cestovné, kroužky, ubytování, to je příspěvek na ubytování a doplatek na ubytování. Nehledě na to, že se pořád bavíme o hmotné nouzi, což je zhruba třicetiprocentní celková výše dávek, nebo z těch dávek, protože největší část jde opravdu ze státní sociální podpory a tam se to ani jedné dávky netýká.

Musím říci, že mě opravdu velice mrzí, že chceme, nebo že jsou tady návrhy, které to chtějí celé zrušit a dát to vlastně zpátky do toho systému, který tady byl před přijetím pozměňujícího návrhu kolegyně Pastuchové, protože vy tím vlastně likvidujete i veškeré nasazení a úsilí lidí na úřadech práce po vzetí platnosti této úpravy, jak se k tomu postavili, jak si to dokázali srovnat a jak už to mají systémové nastavené. Myslím si, že to není fér ani vůči nim.

Odkupování poukázek. Ano, my to víme, to přece bylo i předtím, ale na druhou stranu, nezlobte se, tratí přece na tom jenom ti klienti. Pokud oni dokážou vyměnit nebo prostě prodat poukázky s menší hodnotou, ano, ale ty peníze budou chybět jenom zase těm klientům. Nemyslím si, že nedostatek, to, že by někde nemohli něco nakoupit, je opravdu velký.

Nehledě na to, když se podíváme zpátky, jak to fungovalo. Vy jste tady uváděli, kolegové, příklady v procentech. Já bych vám řekla, já to opakuji, já už jsem to říkala na výboru, já už to říkám asi počtvrté nebo popáté, proč se to nevyužívalo, nebo minimálně: protože prokázat těm klientům, že zneužívají dávku, je velice obtížné. A pokud už ten úřad práce přistoupil na to, že jim dal z nějakého důvodu, podezření ze zneužívání, že zneužívají dávku, tak na základě odvolacího řízení to bylo zase shozeno zpět. Proto samotné úřady práce k tomu už téměř nepřistupovaly, protože odvolací orgány jim to shazovaly. Nezlobte se na mě, ale důsledek nebo dopad pro klienty, o kterých jsme věděli, že to zneužívají, nebyl prostě žádný.

Velice mě mrzí, že mám pocit, že i dohody, které tady mezi jednotlivými předkladateli nebo dalšími kolegy a kolegyněmi nějak vznikly před druhým čtením, tady padly a víceméně systém povinnosti opravdu chcete zlikvidovat. Já bych chtěla jenom upozornit, že to je opravdu pro klienty, kteří jsou na úřadu práce déle jak šest měsíců. To už snad o něčem svědčí. A nezlobte se na mě, maminky samoživitelky, ony přece pobírají dávky rodičovské dovolené.

Mám prostě pocit, že lépe je všechno zlikvidovat a jediný mechanismus, nebo aspoň nějaký částečný, malý, drobný, účinný, prostě který tady trošku je a se kterým opravdu nikdo nemá problém, akorát nějaké instituce, tak prostě je tady snaha něco zlikvidovat. Já jsem zvědavá, jak budete mít své názory při projednávání dalších razantních novel, jestli to tedy nové vedení ČSSD, potažmo vedení Ministerstva práce a sociálních věcí nestáhne, protože to jsou zásadní věci, které bychom chtěli řešit a kde vidíme nějakou budoucnost změny systému.

Chtěla jsem vás poprosit, abyste se zamysleli nad tím, co je opravdu důležité, a neposlouchali někdy i mediálně nehorázné lži. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za závěrečné slovo. Vzhledem k tomu, že jsme vedli sloučenou obecnou rozpravu, tak teď povedeme rozpravu podrobnou separátně, takže se vrátíme do tisku 89.

3.
Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové,
Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly,
Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 89/ - druhé čtení

Otevírám podrobnou rozpravu. Mám zde pět přihlášek. Nejprve prosím pana poslance Sklenáka a následovat budou další v pořadí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP