(10.30 hodin)
(pokračuje Kupka)

My zároveň řešíme jeden důležitý problém, jak opravdu zjednodušit lidem život, stanovit do budoucna fikci souhlasu v okamžiku, kdy orgány státní správy nerozhodnou včas ve stanovené lhůtě 30 nebo 60 dnů, což je nanejvýš žádoucí. Tady máme mnoho příkladů, kdy se nejenom nenaplní třicetidenní lhůta, nenaplní se ani šedesátidenní lhůta a stavebníci reálně čekají na vydání závazného stanoviska orgánů územního plánování několik měsíců. To je přece pro nás všechny důležitá výzva k tomu, abychom se to pokusili změnit.

Proto také velmi prosím, abyste propustili tento zákon do druhého čtení, aby případně bylo možné opravit nedostatky a vazby s ostatními ustanoveními stavebního zákona, ale prosím, nezabíjejte to v této fázi. Opravdu by to reálně ublížilo mnoha lidem. Je to příležitost, jak situaci v České republice ve stavebním řízení napravit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Hezké dopoledne. Prosím pana poslance Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já jsem se do té debaty vůbec nechtěl zapojovat. Použiji přísloví, že k tomu někdo přijde jako slepý k houslím. To je trochu s nadsázkou. Já netušil, že novela zákona 416, což je sněmovní tisk 76, a máme ho napevno zařazený dnes odpoledne jako třetí bod, má až takovou fatální souvztažnost právě s touto novelou. Takže jsem teď velmi pečlivě a velmi vážně poslouchal argumenty kolegů. Já do toho jenom dám svůj vklad a možná i vysvětlení, protože jsou to dva procesy, které trošku běží nechci říci v jiných výborech, tady jsme v prvním čtení ještě před výbory.

Co se týká tisku 76, tak ona problematika závazného stanoviska orgánu územního plánování je v té naší novele urychlení výstavby dopravní infrastruktury jedním ze 17 pozměňovacích návrhů, jedním ze 17 bodů, a musím přiznat na rovinu férově a otevřeně, není důvod to tajit, z pohledu nás předkladatelů je relativně ne tak významný, je jeden z těch ne tolik důležitých. Jsou tam mnohem zásadnější momenty, které budu vysvětlovat až odpoledne. Je to ono mezitímní rozhodnutí, jsou to speciální stavební úřady pro vyvlastňování atd., a toto skutečně byl jeden, promiňte mi ten výraz, jeden ze 17 zlepšováků, zlepšovacích návrhů. A tady patří moje omluva jako zástupce předkladatelů kolegyni ministryni, resp. ministerstvům, že tak jak byl ten rychlík rozjetý, že i přes negativní stanovisko jsme na hospodářském výboru se rozhodli přijmout tento moment a pokračovali jsme dál. Ale opakuji, dívali jsme se na to pouze optikou velkých liniových staveb, neřešili jsme problematiku zahlcenosti úřadů, to, co teď tady diskutujete vy, kolegové, u této novely. Takže to bylo trošku z jiného pohledu.

My jsme si to potom vydiskutovali a já to dnes budu vysvětlovat a budu vás prosit ve třetím čtení po dohodě s panem zpravodajem o drobnou úpravu hlasovací procedury, a to v tom smyslu, abychom původně přijatý návrh - je to jedna větička, která se odkazuje na § 96b stavebního zákona, jestli to říkám správně - i přes původně kladné stanovisko hospodářského výboru nepřijali, abychom hlasovali proti. Během posledních dvou týdnů jsem společně s paní ministryní připravil nový pozměňovací návrh, který je postaven na jiné filozofii, a to už tu před chvílí bylo řečeno, abychom tedy ubrali práci úředníkům a koordinace, to závazné stanovisko nebylo potřeba u drobných akcí typu malé stavby, slučování pozemků apod., a tím by tedy ti pracovníci měli mít kapacitu právě na koordinaci velkých staveb v území. Tohle je pozměňovací návrh, který jsme vypracovali společně. Je připraven, už je podán v systému, a já tedy v rámci projednávání sněmovního tisku 76 se k němu dnes budu hlásit a poté budu prosit jak hospodářský výbor, tak vás, Sněmovnu, o jeho přijetí.

Takže já teď nechci jakoby sehrát roli prubířského kamene té debaty, jestli zamítnout, nebo pustit do dalšího čtení, ale chci tady korektně, férově a otevřeně vysvětlit, že tuhle věc už řešíme, a můžu říci, máme vyřešenou v jiné novele, která bude diskutována dnes odpoledne.

Děkuji za pozornost a snad to bylo vysvětleno dostatečně.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám tady dvě faktické poznámky, pan poslanec Baxa a potom pan poslanec Adamec. Paní ministryně se hlásí s přednostním právem, nebo s faktickou? Takže potom.

 

Poslanec Martin Baxa: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Já jsem chtěl původně jenom krátce komentovat to, co tady bylo řečeno v rámci předložení novely stavebního zákona od kolegů, podpořit stanovisko pana kolegy Rakušana. To, co tady říkal pan poslanec Kupka, i mně se i z našeho poměrně velkého stavebního úřadu sbíhají informace o tom, že nárůst administrativy je opravdu obrovský a že způsob, kterým se v loňské novele stavebního zákona zakotvila tato povinnost závazného stanoviska koordinace územního plánování, nebyl šťastný.

Mimochodem podotknu, že se tato novela připravovala už v době, kdy běžela ekonomická konjunktura, kdy bylo zjevné, že bude nedostatek zaměstnanců. Protože, dámy a pánové, to je jeden z těch klíčových problémů. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, resp. vůbec nedostatek zaměstnanců, kteří by tuto agendu vykonávali. I mně se dostávají často velmi alarmující případy toho, jak dlouho stavebníci musejí čekat na toto stanovisko.

Z druhé strany chci podotknout jednu věc, že je to určitě na nějakou širší diskusi, a zde souhlasím s tím, co říkala paní ministryně, co se týká rozdělení úrovně rozhodování těchto věcí, o čem by toto stanovisko mělo být vydáno, k čemu ne.

Ale co chci tedy podotknout směrem k paní ministryni, je to, že považuji v této diskusi za neseriózní to, že se vkládá do ní zmínka o pozměňovacím návrhu pana kolegy Kolovratníka, aniž bychom tento pozměňovací návrh znali, a že prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, vy opravdu máte sloužit jako to beranidlo, kterým se má rozbít návrh toho zákona. Fakt mi to připadá jako neseriózní, když paní ministryně hovoří o pozměňovacím návrhu, který zde není představen, a ten má nakonec posloužit k tomu, aby byl schválen návrh na zamítnutí návrhu pana kolegy Rakušana, novely stavebního zákona.

Fakt si myslím, že u tak závažného tématu to není namístě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych také zareagoval na kolegu Kolovratníka. Já si myslím, že hovořit tady o čtyřistašestnáctce, jejíž druhé čtení bude až dnes odpoledne, je minimálně zavádějící. Já jako zpravodaj tohoto návrhu zákona vůbec nejsem přesvědčen o tom, že schvalování bude mít hladký průběh a hlavně že nebude mít hladký průběh realizace.

Ale vrátím se ke stavebnímu zákonu. Já jsem vždycky říkal, že stavební zákon je třeba roztrhat, zahodit, spálit, zničit a napsat nový. Vzpomínám si na tu dobu, kdy jsme tady právě probírali a schvalovali poslední novelizaci a já, protože už jsem prošel oběma komorami Parlamentu, jsem se vždycky ptal, když přišel stavební zákon na pořad, zda ta novela znamená zkrácení doby přípravy na vlastní realizaci a zda ta doba přípravy bude kratší, než je doba realizace stavby. Žádný z předkládajících ministrů mi na to nikdy neodpověděl. Musím popravdě říci, že paní ministryně je v tom nevinně, protože v té době nebyla samozřejmě ministryní.

Myslím si, že skutečně stavební zákon je velký problém. Narážíme na něj ve všech oborech lidské činnosti, protože stavět se musí. Pokud neuděláme zásadní změnu, a tato změna podle mě je drobná, podle mě je potřebná, protože skutečně tím, jak přibývají razítka, přibývají úředníci, které dnes nemůžeme sehnat, protože neexistují na trhu práce, takže se dostáváme do bludného kruhu.

Já bych opravdu apeloval na to, abychom tento návrh, tuto drobnou, ale významnou úpravu pustili do dalšího čtení, protože co v tuto chvíli pro to můžeme udělat, abychom se dobrali k lepším výsledkům, je o tom hovořit, diskutovat, protože bez diskuse žádná dobrá novela nikdy nevznikne.

Prosím, propusťme ji do druhého čtení a bavme se o tom.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Beitl s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, i já se připojuji jako představitel statutárního města Jablonce. Potvrzuji to, že nám krizová situace nehrozí, ta krizová situace už je na úřadě. Skutečně nejsme schopni plnit zákonné lhůty ve stavebním řízení. Personální situace na stavebním úřadě je naprosto kritická. Všechny zkušené lidi vysává soukromý sektor. Když vám řeknu, že se nám potom do výběrových řízení hlásí lidé, kteří mají jako svoji uvedenou profesní zkušenost práci v obchodě se stavebninami, tak to není žert, ale je to reálná situace, které musí tajemník našeho úřadu čelit.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP