(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Mám tady ještě tři faktické poznámky, potom pan zpravodaj s přednostním právem. Prosím pana poslance Veselého, potom pan poslanec Michálek a pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se pokusím reagovat jenom stručně opravdu v technické poznámce na některé podněty, které tady přednesla paní kolegyně Válková.

V prvé řadě pokud jde o potřebu vstupu do těch kuřáren, tak někdo argumentuje, že tam budou muset odnášet jídlo a nápoje, tak to asi nečetli tu novelu. Tam se prostě jídlo vnášet vůbec nesmí, takže žádné zbytky jídla se odtamtud odnášet nemůžou, když tam to jídlo vůbec nesmí. A pokud jde o nápoje, tak to je: na povolení personálu si mohou vnášet kuřáci. Pokud personál bude mít problém s tím, že kuřáci si vnášejí, ale neodnášejí, tak to prostě nepovolí a oni si to nebudou ani vnášet. A nebudou mít co odnášet.

Stejná je potom argumentace k tomu, že tam kuřáci nebo nekuřáci, když nebudou mít místo v hospodě, tak si vyberou pro sezení kuřárnu. No, to je asi přece nesmysl. Přece když jsem na letišti a nemám si kam sednout, tak si nepůjdu stoupnout nebo sednout do kuřárny. Tam přece kuřáci budou, budou tam kouřit, a proč by tam šel nekuřák, když tam nebude obsluhován a bude tam zakouřeno? To přece také není relevantní argument.

Stejný argument je o tom, že se vrátí kouření nebo kouř do hospod. No, všichni jsme z nějakého prostředí a většina z nás ví, že už před tímto zákonem, který chceme novelizovat, většina, nebo spousta restaurací, klasických restauračních zařízení, kde se podávala jídla, sama zavedla zákaz kouření. V kompletním prostoru, prostě kuřárny tam neměli. A nedá se očekávat, že by stejné restaurace po této novele vrátily kouření zpátky na ta místa. Naopak si myslím, že tam, kde se opravdu pro ty hospodské nebo provozovatele restaurací ukázalo, že zákaz kouření byznysově prospěl, tak předpokládám, že u toho zůstanou. A budou to spíš podle mě výjimečné případy, protože to, aby tam zavedli kuřárnu, bude vynucovat investici. Tu investici udělá jenom ten, komu se to fakt vyplatí. Takže já si myslím, že těch zařízení bude spíš méně než více a budou to spíš podle mého názoru venkovská zařízení, o kterých jsem tady mluvil už posledně. (Upozornění na čas.) Pokud jde o - pardon, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Ferjenčík fakticky.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Mě jenom nadzvedla ta zmínka paní kolegyně Válkové prostřednictvím pana předsedajícího o těch insolvencích, protože shodou okolností zrovna dneska to probíralo na ústavněprávním výboru a všichni s výjimkou Pirátů se shodli, že to odložíme na září, takže vůbec nechápu, že si dovolí tady zmiňovat, že se má makat na insolvencích, když to sama zdržuje.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Válková fakticky.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Zapomněl jste říci: vaším prostřednictvím sama zdržuje.

A za druhé, pokud jde o insolvence, právě tam potřebujeme, pane poslanče Ferjenčíku prostřednictvím pana místopředsedy, tam potřebujeme dost času, víte? Já bych nerada, aby - vaším prostřednictvím pane místopředsedo - abychom tak zásadní novelu odflákli jenom kvůli tomu, abychom si udělali čárku. Já si myslím, že je namístě, protože tam budou, jak řekl pan poslanec Výborný, měnit skutečně některé parametry toho zákona, té jeho současné podoby, takže si myslím, že ten čas se opravdu využije, a neznamená to v žádném případě, že bychom po tu dobu nic nedělali. Naopak na tom budeme pracovat, pokud se tedy nebudeme zabývat stále tímto zákonem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď s přednostním právem pan zpravodaj.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi jenom pár poznámek v obecné rozpravě. Především jsem chtěl mít takový jakýsi slavnostní výkop třetího jednání prvního čtení tohoto návrhu, ale pochopitelně ladies first. Jsem rád, že paní profesorka tady uvedla právě poměrně dokonalý rozklad toho výsledku Ústavního soudu.

Já už nebudu mluvit o tom, co tady bylo řečeno, protože to je pořád dokola. Myslím si, že je potřeba se zabývat jenom těmi novými záležitostmi. Jednou z těch nových věcí, která byla zmíněna právě paní profesorkou Válkovou, jsou průzkumy. Včera vyšel nový průzkum z fakulty sociálních studií. To je jen krátká poznámka na některé z vás, kteří zde mluvili o tom, že průzkumy jsou nějaké bláboly, že se dají ovlivnit, že jsou to nevýznamné záležitosti, nerelevantní, ale přitom si ale musíme uvědomit, že to dělají sofistikovaně, dělají to odborníci a musíme říci, že určitou váhu pochopitelně mají.

Já bych tady chtěl spíše obrátit vaši pozornost na jednu věc, která zde ještě nebyla vůbec zmíněna. Všimněme si návrhu v původním znění, jak je navržen navrhovateli, kde se říká: Zákaz kouření v místech uvedených v odstavci 1 písm. i) až k) se nevztahuje na a) kuřárny atd., b) malá stravovací zařízení, hospody a bary, pokud mají licenci k podávání alkoholu, nepodávají jídlo a jejich plocha určená pro zákazníky nepřevyšuje 80 m2. - Prosím vás, pravděpodobně si navrhovatelé neuvědomili to, že provozovatel teď nebude rozhodovat, zda jeho provozovna tady do těch 80 m2 bude kuřácká nebo nekuřácká, on má prostě stanoveno, že je to kuřácká provozovna. On nemá svobodné rozhodnutí, on si tam nemůže dát ceduli kouření zakázáno. Prostě to není možné, protože on má dáno, že jeho provozovna je kuřácká. Myslím si, že to je proti všemu logickému, to je proti svobodě, individuální svobodě, proti svobodě podnikání, to je pochopitelně také proti zdraví. A to bychom měli zvážit jako důležitý argument, protože něco takového přece nechceme.

Při té příležitosti - já potom samozřejmě v závěrečné řeči ještě budu mít možnost vystoupit - bych v obecné rozpravě chtěl zde potvrdit svůj návrh na zamítnutí v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ten návrh je tady evidován a samozřejmě o něm budeme hlasovat. Teď fakticky pan navrhovatel, pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo - z vlády tady není nikdo? Ne, vrátil se pan ministr. Vážené dámy, vážení pánové, já budu velmi stručný. Píšu si poznámky a budu reagovat v závěrečné řeči na všechno, co zaznívá. Ale jenom teze pana zpravodaje, že vše, co v životě můžu dělat, můžu dělat jenom na základě zákonů, je prostě teze naprostého neporozumění právního řádu. Každá svobodná osoba může konat to, co není zákonem zakázáno. Tady jenom prolamujeme, že to není ze zákona zakázáno, ale jinak samozřejmě stejně jako si můžu zakázat kouření ve svém bytě svým návštěvám a neplyne z toho, že nemám v zákoně řečeno, že smím zakázat v bytě, tak můžu své návštěvě říci "u mě doma se nekouří", tak samozřejmě tak můžu učinit i v provozovně a samozřejmě se to tak dělo i v minulosti a neměli jsme to upraveno zákonem.

Takže jenom státní moc smí dělat to, co jí zákony povolují. Každý svobodný občan smí dělat vše, co mu zákony nezakazují.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď má slovo pan poslanec Ferjenčík s řádnou přihláškou a připraví se pan poslanec Válek.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jenom zopakuji, proč Piráti v drtivé většině podporují posun tohoto zákona do dalšího čtení. Je to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy může být kuřárna v obchodním domě, může být kuřárna na letišti, je kuřárna v této Poslanecké sněmovně, tak nevidíme žádný rozumný důvod, proč zakazovat hostinským, aby ve své provozovně na své náklady směli zřídit - a zdůrazňuji - stavebně oddělenou odvětrávanou kuřárnu bez obsluhy. Nám to prostě hlava nebere, proč to těm lidem zakazovat. A to je ten základní argument, proč podporujeme posun tohoto zákona do dalšího čtení. O těch osmdesáti metrech se tam můžeme bavit. Ale ty kuřárny, prostě zákaz kuřáren podle nás nemá žádnou logiku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP