(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 10 hodin, to znamená, můžeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu. Mám zde poznámku od řídícího schůze, že bylo přerušeno před vystoupením pana poslance Rozvorala, což znamená, že teď by měl dostat slovo pan poslanec, který i souhlasil s tím, že bude hrát roli zpravodaje. Takže prosím, pane poslanče a pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, v prvním květnovém týdnu proběhla v marockém městě Marrákeši ministerská konference euro-afrického dialogu o migraci a rozvoji, který je označován jako Rabatský proces. Jak víme, Českou republiku zde zastupoval ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. Výsledkem jednání byl dokument označovaný jako Marrákešská politická deklarace, obsahující akční plán na léta 2018 až 2020. Jeho součástí je i posílení globálního kompaktu o migraci, kde se jedná o nahrazení nelegální migrace přes hranice, a to legální migrací. Smluvní strany by se v něm měly zavázat k tomu, že odbourají překážky bránící migraci, a to i ekonomickým migrantům. Tento proces by měl být pod kontrolou Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a zajišťován nevládními neziskovými organizacemi, které se migrací zabývají.

Evropský parlament globální kompakt pro řízenou, bezpečnou a legální migraci, tedy projekt, ve kterém se národní státy vzdají svého práva rozhodovat o tom, kdo se usídlí na jejich území, posvětil s usnesením s názvem O protokolu v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a uprchlících. V tomto usnesení v kapitole s názvem Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci, bod číslo 26, připomíná, že zpráva generálního tajemníka OSN nazvaná Jak zařídit, aby byla migrace přínosná pro všechny, zdůrazňuje, že existují jasné důkazy, že navzdory reálným problémům je migrace přínosná jak pro migranty, tak pro hostitelská společenství, a to v hospodářském a sociálním smyslu, a může stimulovat hospodářský růst a inovace, rozhodně podporuje trvání pozitivně laděné argumentace ohledně migrace a vybízí, aby Evropská unie a mezinárodní informační kampaně upozorňovaly na tyto důkazy a bojovaly proti rasistickým a xenofobním tendencím v našich společnostech. Samotné státy nebudou mít možnost samy rozhodovat o migrantech, ale Organizace spojených národů spolu s mezinárodní organizací pro migraci nám budou migranty vnucovat a následně celý migrační proces vymáhat pomocí různých nástrojů, jako je například právní stát v rámci rozdělování financí z evropských fondů. Vše za podpory neziskovek.

Přijaté usnesení mluví o tom, že migrace je pozitivní jev, který je zapotřebí podporovat. Zkušenost ale mluví, že každá mince má dvě strany. Podívejme se tedy na postoje k současné migraci. Odmítavé stanovisko zaujalo Maďarsko. Vzhledem k tomu, že zůstalo ve svých postojích osamocené, argumentačně se odvolává na některé postoje představitelů Evropské unie. Maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó citoval slova eurokomisaře pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitrise Avramopoulose, a to že migraci je třeba podporovat, protože v Africe roste populace a v Evropě klesá. Ministr Szijjártó toto tvrzení odmítá a doplňuje, že maďarská vláda chce demografické výzvy řešit podporou rodin a modernizací odborné výchovy i vzdělávání. Tento argument se jeví jako racionální, naše hnutí SPD ho má ve svém programu a budeme ho i nadále s maximálním úsilím prosazovat.

Co je ale horší, pomalými tichými kroky se vytváří drobné změny a kosmetické úpravy, které se s odstupem času od původní verze zásadně liší. Původní koncepce zastavení migrantů z Afriky do Evropy prostřednictvím efektivního využívání finanční podpory Evropské unie se změnila tak, že dnes EU vidí v migraci motor hospodářského růstu a základ globální prosperity Evropské unie, což je třeba zásadně odmítnout. To, co potřebuje Afrika, je ekonomický růst. K tomu jsou zapotřebí ekonomicky aktivní lidé, především lidé mladí. Jenomže mladí představují nejpočetnější skupinu migrantů. Tím, že odcházejí, zeslabují ekonomický potenciál své země. Je namístě otázka, zda se nejedná o spekulaci ze strany migrantů s tím, že doma se od nich očekává práce, v Evropě jsou zabezpečeni sociálními dávkami, a to i bez práce. Hnutí SPD striktně odsuzuje návrhy Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o globálním kompaktu kontroly migrace do Evropy za využití nevládních neziskových organizací, který je součástí Marrákešské politické deklarace. Sdílíme postoje Maďarska k problematice řešení migrace. Odmítáme diktát EU, který legalizuje nelegální migraci pro ekonomické migranty.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a otvírám rozpravu. Prosím pana místopředsedu Okamuru s přednostním právem, jestli chce vystoupit pan ministr s přednostním právem, tak po něm. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, na úvod mi dovolte poděkovat, že jste hlasovali pro náš návrh zařadit na pořad jednání schůze Poslanecké sněmovny mimořádný bod s názvem Projednání důsledků závazků a migračních rizik, které vyplývají z Marrákešského protokolu, o kterém jednal ministr vnitra vlády České republiky Lubomír Metnar.

Hned na úvod si dovolím navrhnout jménem SPD znění jednovětného jasného usnesení, o kterém budeme hlasovat, v tomto znění: Migrační a azylová politika České republiky musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky. A nad rámec usnesení žádám vládu, aby v souvislosti s Marrákešskou deklarací zaujala nesouhlasné stanovisko, tak jako to udělalo na jednání v Maroku Maďarsko. Takže v podstatě nám jde o toto jednovětné usnesení. Není to nic komplikovaného, je to myslím zcela jasné a tímto bych v podstatě mohl ukončit svoje vystoupení, jelikož v případě, že Poslanecká sněmovna přijme výše uvedené, námi navrhované jednoduché usnesení, tak se tady již nemusíme vzájemně přesvědčovat, kdo má či nemá pravdu ohledně obsahu Marrákešské deklarace. A není pak ani již potřeba, aby pan ministr vnitra Lubomír Metnar či pan premiér Andrej Babiš tady své kroky obhajovali, protože je usnesením jasně zavážeme k dalšímu postupu. Přesto ale raději nyní podrobněji vysvětlím zdůvodnění našeho návrhu.

Na úvod mi dovolte krátce citovat tři krátké pasáže z této deklarace, nejsou to ani tři celé věty. Například v deklaraci je věta, že cílem je - cituji - usnadnit legální, bezpečnou, pravidelnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, a to i prostřednictvím implementace plánovaných a dobře řízených migračních strategií. Nebo je tam další věta, že partneři Rabatského procesu, a nyní to zkrátím, podporují zásady nenavracení a souhlasí s tím, že upřednostňují dobrovolný návrat. Nebo je tam třetí, je to jméno cíle 4, podporovat usnadnění postupů aplikovaných při vydávání víz migrantům. Takže to jsou věty, které tady zaznívají, a já myslím, že pro nás jako pro SPD je opravdu nepřijatelné, abychom takzvanou salámovou metodou ukrajovali ze svrchovanosti České republiky a abychom postupně předávali pravomoci v azylové a migrační politice na nadnárodní úroveň mimo naši kontrolu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP