(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy žádnou přihlášku nemám, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není třeba. Nic hlasovatelného nepadlo, tak můžeme tento bod ukončit.

 

Otevírám bod číslo

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
/sněmovní tisk 49/ - druhé čtení

Opět prosím paní ministryni financí.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, velice stručně. Dovolte, abych uvedla sněmovní tisk číslo 49, který představuje návrh souboru změn platných zákonů, které vyplývají ze sněmovního tisku číslo 48, tzn. z vládního návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění, který jsem před chvílí okomentovala. Konkrétně se jedná o změnu živnostenského zákona, zákona o pojišťovnictví, zákona o správních poplatcích, zákona o finančním arbitrovi a občanského zákoníku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. I tento tisk jsme v prvém čtení přikázali rozpočtovému výboru jako garančnímu, usnesení byla doručena jako tisky 49/1 a 2. Prosím pana zpravodaje, kterým je opět pan poslanec Juříček, aby nás informoval o projednání ve výboru.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, děkuji. Tyto dva tisky jsou navazující, takže obdobně 14. března na rozpočtovém výboru jsme projednali šest pozměňovacích návrhů, pět bylo z mé strany ve spolupráci zase s Ministerstvem financí a všemi už jmenovanými. Takže zase naprosto drtivá podpora těchto úprav v rozpočtovém výboru. Znovu musím všem poděkovat, protože to souvisí.

A chci jenom ještě doplnit jeden pozměňovák, který nakonec se ukázal. Česká národní banka vzhledem k tomu, že dochází k přeregistraci všech pojišťoven, distributorů a jednotlivců v tomto systému, požádala o prodloužení termínu. Původně jsme měli na mysli, že platnost tohoto zákona bude prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce, a nakonec došlo k dohodě s Českou národní bankou, že to bude první den pátého kalendářního měsíce. Nicméně mohu říct, že se podařilo dojednat, aby všichni podnikatelé v rámci pojišťování měli přeregistraci zdarma, původně to tak nebylo, protože oni už jednou tu registraci platili, utratili za to zhruba 1,3 mld. korun. A podařilo se dojednat i z hlediska samotných školení, která byla původně ve výši 50 tis., tak se snížila na 25 tis. korun. Takže to jsou související tisky.

Jinak samozřejmě usnesení rozpočtového výboru ze 14. března je to, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby v tomto duchu schválila tyto zákony. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A otevírám obecnou rozpravu. Nikoho nevidím, tak ji končím. Závěrečná slova po obecné není potřeba. Otevírám podrobnou rozpravu. Také se nikdo nehlásí, takže ji končím. Zeptám se ještě jednou na závěrečná slova. Nejsou potřeba. Končím projednávání tohoto bodu.

(Zpravodaj posl. Juříček se obrací mimo mikrofon na předsedajícího.)

Kolegyně a kolegové, prosím o tři minuty strpení. Přeruším jednání Sněmovny na tři minuty a poradíme se s paní ministryní, jak dál.

 

(Jednání přerušeno od 16.54 do 16.57 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Technická přestávka skončila. Požádám sněmovnu o klid. A budeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho programu je už prvé čtení zákonů a to je

8.
Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 61/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 61/1. Požádám zástupce navrhovatelů, a to pana poslance Václava Klause, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Požádám také o to, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan poslanec Lukáš Bartoň. A až se sněmovna uklidní a bude dostatečně důstojné prostřední pro projednání dalšího bodu programu, tak hned panu poslanci Václavu Klausovi udělím slovo. (Hluk v sále trvá.) Rozpustíme hloučky. Prosím, usaďte se na svá místa. Kdo chce diskutovat něco jiného, jistě velmi důležitého, nechť své diskuse přenese do předsálí. (Sál se ztišila.)

Tak pan Václav Klaus jako zástupce navrhovatelů má slovo. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP