(16.40 hodin)

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, už jenom stručně. Chci se tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 91, který je evidován v systému pod číslem sněmovního dokumentu 551. Pokud se týká odůvodnění, tak to zde již zaznělo v obecné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, tak ji také končím. Závěrečná slova? Paní ministryně? Ne. Zeptat se musím. Paní zpravodajka? Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Jenom konstatuji, že v podrobné rozpravě padl jeden pozměňovací návrh, a jako zpravodajka říkám, že tento pozměňovací návrh podporuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Nic dalšího nezaznělo, tzn. hlasovatelného nic není, takže končím i tento bod.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

6.
Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění
/sněmovní tisk 48/ - druhé čtení

Z pověření vlády prosím paní ministryni financí Alenu Schillerovou, aby nám tento tisk uvedla.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych v návaznosti na první čtení sněmovního tisku a jeho následné projednání na rozpočtovém výboru vás seznámila s vládním návrhem zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Tento návrh představuje transpoziční normu, kterou se do našeho právního řádu implementuje evropská směrnice o distribuci pojištění. Návrh zákona však také obsahuje prvky národní úpravy, která reaguje na některé specifické problémy tuzemského pojistného trhu, a jejich společným cílem je ochrana spotřebitele. Uvedenými problémy jsou zejména poškozování klientů při sjednávání životního pojištění, problém nízké odborné kvalifikace distributorů pojištění a značně omezených dohledových nástrojů České národní banky coby příslušného orgánu dohledu.

Jádro zvýšení ochrany spotřebitele při sjednávání pojistných produktů spočívá především v posílení odpovědnosti pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů za kvalitu jejich distribuční sítě a dále v důrazu na to, aby byl klient srozumitelně a transparentně informován o podstatných aspektech pojištění, které je mu nabízeno. To se týká především prodeje kapitálového a investičního pojištění, což jsou produkty, s nimiž bývá nejvíce spojován problém tzv. přepojišťování. Proto zde zavádíme standardizovaný formulář, který by měl klientům umožnit se v nabídkách pojištění snáze zorientovat a vyhodnotit si lépe výhodnost daného pojistného produktu.

V souladu s úpravou platnou pro spotřebitelské úvěry a kapitálový trh se uplatňuje i nový jednotný standard odbornosti, včetně způsobů jejího ověřování. Zatímco stávající systém požadavku na odbornost distributorů pojištění je postaven na formálním ověřování teoretických znalostí ze všech pojistných odvětví, nový zákon oproti tomu zdůrazňuje potřebu spíše hloubky než šíře potřebných znalostí a dále též souvisejících praktických dovedností, které jsou nezbytné pro kvalifikované jednání se zákazníkem.

K pozměňovacím návrhům, které byly navrženy a projednány na rozpočtovém výboru, jsem dala v naprosté většině souhlasné stanovisko, neboť je považuji za kompromis mezi zájmem na posílení ochrany spotřebitele, na efektivním výkonu dohledu a na co nejmenším zásahu do stávajících obchodních modelů pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů. Nepodpořila jsem pouze dva pozměňovací návrhy, kdy jeden se týkal změny v regulaci odměny pojišťovacích zprostředkovatelů v životním pojištění a druhý pak legislativní úpravy, která s předpokládanou materií z mého pohledu věcně nesouvisí.

K otázce regulace odměny pojišťovacích zprostředkovatelů v životním pojištění bych jen ráda dodala, že platná právní úprava byla přijata po složitých odborných i politických diskusích, které probíhaly při projednávání novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a novely zákona o pojišťovnictví v letech 2015 a 2016. Jedná se tedy o složitě dosažený kompromis, který nepovažujeme za žádoucí v danou chvíli narušovat, tím spíše proto, že tato úprava v praxi funguje teprve zhruba 15 měsíců. Další novelizace v takto krátkém časovém úseku by jen dále prohloubila nejistotu, které jsou adresáti regulací v této věci vystaveni již několik let, co se odborná a politická debata o nové úpravě distribuce v pojišťovnictví vedla a vede. Zásadně proto s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasila také rovněž Česká národní banka.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní ministryně. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako tisky 48/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, jen úvodem musím říct, že tato materie se nakonec ukázala poměrně složitější, než jsme si mysleli. V pojišťovnictví se točí asi 330 miliard korun, takže s paní ministryní a s jejími pověřenými lidmi jsme museli udělat schůzi se spoustou stakeholderů, a to jak Asociace pojišťoven, distributorů České národní banky, komor apod., takže z toho pak nakonec vyplynulo sedm mých pozměňovacích návrhů, které byly projednány na rozpočtovém výboru, kde získaly drtivou podporu. Musím poděkovat všem poslancům za TOP 09, ODS, Pirátů a SPD za připomínky, které jsme postupně implementovali právě v rámci těchto sedmi pozměňovacích návrhů, takže výsledkem je ten dokument, který máte. Nicméně musím uvést, že v podrobné rozpravě jsme ještě cizelovali některé slovní obraty v rámci toho, aby to bylo kompatibilní se zákonem o pojišťovnictví, takže v podrobné rozpravě načtu ještě další dva pozměňovací návrhy, které máte pod čísly 553 a 552. Jinak bych samozřejmě doporučil, aby celý ten materiál byl puštěn do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. Závěrečná slova asi nebudou třeba. Otevírám podrobnou rozpravu a prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji ještě jednou. Jen abych uvedl ty dva pozměňovací návrhy, které jsem ještě dodal dnes. Je v něm jenom úprava, jak jsem říkal, zákona o pojišťovnictví, což nahrazuje bod 6, což byl návrh právě o distribuci pojištění a zajištění, v místě GDPR, tak aby to odpovídalo. Takže ten odstavec 7 se upravuje, včetně distribuovaného pojištění, a to včetně jejich rodných čísel. Co se týká bodu 8, tak pouze se tam přehazuje pár slovíček, jestli zpracovávají v souvislosti s distribucí pojištění. To je ten pozměňovací návrh 553.

A pozměňovací návrh 552 je v podstatě pozměňovací návrh, který doplňuje spíše jenom legislativně technické úpravy a snaží se zjednodušit text toho daného zákona a vypouští se tam několik odstavců tak, aby nebyly zbytečně redundantní.

Takže to je z mé strany všechno pro tisk 48. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP